TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN ĐỢT 02-2019 KHÓA: NGÀY 16, 17, 23, 24 THÁNG 3 NĂM 2019
Nội dung thông báo:

 1. LỊCH THI

+ Sáng ngày  16/3/2019 ( Thứ 7) :       Phòng thi số 1; phòng thi số 2; phòng thi số 3

+ Chiều ngày  16/3/2019 ( Thứ 7) :      Phòng thi số 4; phòng thi số 5; phòng thi số 6

+ Sáng ngày 17/3/2019 ( Chủ nhật):    Phòng thi số 7; phòng thi số 8; phòng thi số 9                      

      + Chiều ngày 17/3/2019 ( Chủ nhật):   Phòng thi số 10; phòng thi số 11; phòng thi số 12    

      + Sáng ngày 23/3/2019 (Thứ 7):          Phòng thi số 13; phòng thi số 14; phòng thi số 15      

      + Chiều ngày 23/3/2019 (Thứ 7):         Phòng thi số 16; phòng thi số 17; phòng thi số 18

+ Sáng ngày 24/3/2019 (Chủ nhật):     Phòng thi số 19; phòng thi số 20; phòng thi số 21

(Buổi sáng thí sinh có mặt trước 7h15, buổi chiều trước 13h30; thí sinh mang theo CMTND)

2. ĐỊA ĐIỂM

          Tại tầng 6, Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT), số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

3. DANH SÁCH THÍ SINH THEO CÁC PHÒNG THI

 

STT

 

Tài khoản dự thi trắc nghiệm

 

 

 

Số CMTND

KT

PT

Số báo danh

Mã tài khoản thi

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

hoặc thẻ căn cước

 

Phòng thi số 01  -  Lịch thi: Sáng ngày 16/3/2019 (Thứ 7)

 

1

1

0001

003752

Phạm Thị Quỳnh Anh

03/10/1980

Nữ

Vĩnh phúc

135003820

2

2

0002

003746

Phùng Ngọc Anh

25/04/1992

Nam

Vĩnh Phúc

135516259

3

3

0003

003775

Nguyễn Văn Bắc

09/05/1975

Nam

Vĩnh Phúc

135538999

4

4

0004

003756

Đào Ngọc Chính

11/05/1965

Nam

Sơn La

026065000106

5

5

0005

003738

Hoàng Xuân Đào

14/12/1984

Nam

Vĩnh Phúc

026084002438

6

6

0006

003720

Nguyễn Khánh Dư

05/07/1979

Nam

Vĩnh Phúc

026079000506

7

7

0007

003723

Trần Văn Dự

10/11/1966

Nam

Vĩnh Phúc

135394145

8

8

0008

003747

Tạ Ngọc Đức

23/02/1985

Nam

Vĩnh Phúc

026085001056

9

9

0009

003727

Trần Xuân Đức

10/02/1984

Nam

Vĩnh Phúc

135146422

10

10

0010

003761

Nguyễn Thị Dung

28/02/1989

Nữ

Hà Nội

135461964

11

11

0011

003740

Trương Thành Dũng

30/01/1981

Nam

Vĩnh Phúc

135058743

12

12

0012

003710

Nguyễn Hoàng Giang

21/06/1979

Nam

Vĩnh Phúc

135059111

13

13

0013

003728

Nguyễn Thị Hương Giang

15/07/1985

Nữ

Phú thọ

135159913

14

14

0014

003772

Nguyễn Thị Việt Hà

15/08/1997

Nữ

Vĩnh Phúc

026197000325

15

15

0015

003711

Nguyễn Thu Hà

18/02/1991

Nữ

Vĩnh Phúc

135513423

16

16

0016

003753

Phạm Thị Thúy Hà

12/08/1978

Nữ

Vĩnh Phú

025178000307

17

17

0017

003770

Vũ Thị Thu Hà

24/01/1980

Nữ

Tuyên Quang

135866641

18

18

0018

003767

Trần Thanh Hải

05/05/1967

Nam

Vĩnh Phúc

135592164

19

19

0019

003750

Nguyễn Thị Hằng

03/12/1986

Nữ

Vĩnh Phúc

135247039

20

20

0020

003748

Nguyễn Thị Bích Hằng

07/12/1988

Nữ

Phú thọ

135822509

21

21

0021

003714

Nguyễn Thị Thu Hằng

25/02/1992

Nữ

Tuyên Quang

135515579

22

22

0022

003712

Phan Thị Thu Hằng

10/08/1992

Nữ

Vĩnh Phúc

026192000361

23

23

0023

003719

Lương Thị Mỹ Hạnh

24/04/1991

Nữ

Vĩnh Phúc

135513895

24

24

0024

003745

Bùi Văn Hậu

06/10/1975

Nam

Vĩnh Phúc

135013707

25

25

0025

003766

Nguyễn Thị Thu Hiền

07/10/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

135330942

26

26

0026

003758

Nguyễn Thị Kiều Hoa

06/08/1986

Nữ

Vĩnh Phúc

135247388

 

Phòng thi số 02  -  Lịch thi: Sáng ngày 16/3/2019 ( Thứ 7)

 

27

1

0027

003725

Lê Thế Hoàng

25/08/1967

Nam

Vĩnh Phúc

135606275

28

2

0028

003730

Dương Minh Hồng

28/07/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185004599

29

3

0029

003776

Nguyễn Thị Hồng

14/10/1991

Nữ

Vĩnh Phúc

135582492

30

4

0030

003709

Nguyễn Thị Hồng

11/10/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

026182001085

31

5

0031

003769

Bùi Thị Minh Huệ

06/09/1984

Nữ

Vĩnh Phúc

026184001279

32

6

0032

003726

Lê Văn Hùng

17/08/1975

Nam

Vĩnh Phúc

026075001212

33

7

0033

003729

Tô Quang Hưng

27/10/1975

Nam

Vĩnh Phúc

135764679

34

8

0034

003733

Đào Bích Hường

15/01/1983

Nữ

Vĩnh Phúc

026183002743

35

9

0035

003757

Trần Thị Thu Hường

28/05/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185005457

36

10

0036

003764

Nguyễn Thị Huyền

15/02/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

135105065

37

11

0037

003751

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

31/10/1996

Nữ

Vĩnh Phúc

135749280

38

12

0038

003735

Vũ Thị Thanh Huyền

04/10/1981

Nữ

Phú thọ

135791143

39

13

0039

003768

Trần Việt Linh

20/12/1996

Nam

Phú Thọ

135763501

40

14

0040

003715

Kim Việt Long

06/09/1993

Nam

Vĩnh Phúc

135665035

41

15

0041

003717

Trần Việt Long

26/11/1982

Nam

Tuyên Quang

135001128

42

16

0042

003742

Trần Thị Lụa

24/10/1989

Nữ

Thái Bình

017308571

43

17

0043

003722

Lê Ngọc Mai

03/12/1995

Nữ

Vĩnh Phúc

026195000164

44

18

0044

003760

Nguyễn Thị Mai

06/05/1990

Nữ

Vĩnh Phúc

135531866

45

19

0045

003739

Trần Thị Tuyết Nga

30/01/1979

Nữ

Vĩnh Phúc

135032256

46

20

0046

003724

Lê Thị Hồng Nghĩa

09/12/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185003654

47

21

0047

003765

Bùi Xuân Ngôn

25/08/1990

Nam

Vĩnh Phúc

026090000293

48

22

0048

003736

Trần Thị Hồng Nhung

24/04/1986

Nữ

Vĩnh Phúc

135565859

 

Phòng thi số 03  -  Lịch thi: Sáng ngày 16/3/2019 ( Thứ 7)

 

49

1

0049

003721

Lê Thị Phương

01/01/1983

Nữ

Vĩnh Phúc

026183002731

50

2

0050

003755

Lê Thị Mai Phương

15/03/1971

Nữ

Thái Bình

026171000975

51

3

0051

003763

Nguyễn Thị Mai Phương

23/02/1984

Nữ

Vĩnh Phúc

026184001337

52

4

0052

003732

Nguyễn Thị Mai Phương

30/10/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185000934

53

5

0053

003759

Đỗ Thị Phượng

26/04/1976

Nữ

Vĩnh Phúc

135866835

54

6

0054

003716

Vũ Kim Phượng

09/05/1993

Nữ

Thái Bình

151942070

55

7

0055

003718

Khổng Văn Tế

15/02/1987

Nam

Vĩnh Phúc

026087002333

56

8

0056

003737

Khổng Hoàng Thao

03/09/1991

Nam

Vĩnh Phúc

026091001208

57

9

0057

003713

Tô Thị Thơm

26/08/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

13523997

58

10

0058

003741

Phan Thị Minh Thu

11/07/1974

Nữ

Vĩnh Phúc

026174001422

59

11

0059

003771

Trần Thị Thuận

09/10/1983

Nữ

Vĩnh Phúc

026183005911

60

12

0060

003773

Ninh Viết Thủy

20/03/1974

Nam

Nam Định

135821501

61

13

0061

003744

Phạm Thị Thủy

18/07/1990

Nữ

Vĩnh Phúc

026190003787

62

14

0063

003754

Nguyễn Thị Huyền Trang

30/01/1990

Nữ

Vĩnh Phú

132053748

63

15

0064

003743

Triệu Thị Huyền Trang

23/08/1992

Nữ

Vĩnh Phúc

026192000140

64

16

0065

003731

Phạm Anh Tuấn

17/02/1991

Nam

Vĩnh Phúc

135632623

65

17

0066

003762

Bùi Thị Bích Vân

26/01/1983

Nữ

Vĩnh Phúc

026183004176

66

18

0067

003774

Nguyễn Thế Văn

19/05/1967

Nam

Vĩnh Phúc

026067000169

67

19

0068

003749

Nguyễn Thị Hải Yến

16/12/1983

Nữ

Vĩnh Phúc

026183004846

 

Phòng thi số 04  -  Lịch thi: Chiều ngày  16/3/2019 ( Thứ 7)

 

95

1

0069

003823

Phạm Hồng Chinh

20/11/1980

Nữ

Vĩnh Phúc

135029411

96

2

0070

003788

Lục Tiến Chung

09/05/1978

Nam

Tuyên Quang

135692169

97

3

0071

003785

Đỗ Thị Hoàng Dung

10/12/1982

Nữ

Việt Trì

135100887

98

4

0072

003839

Phạm Thị Dung

16/11/1984

Nữ

Vĩnh Phúc

135165925

99

5

0073

003791

Triệu Thị Kim Dung

03/11/1972

Nữ

Vĩnh phúc

026172000180

100

6

0074

003838

Dương Trung Dũng

14/12/1976

Nam

Vĩnh Phúc

135776376

101

7

0075

003829

Trần Quốc Dũng

05/12/1984

Nam

Vĩnh Phúc

135212623

102

8

0076

003805

Bùi Thị Thủy Giang

28/05/1984

Nữ

Vĩnh Phúc

026184003715

103

9

0077

003793

Hạ Việt Hà

08/09/1997

Nữ

Phú Thọ

025197000139

104

10

0078

003827

Nguyễn Thị Thu Hà

03/10/1975

Nữ

Vĩnh Phúc

135863747

105

11

0079

003831

Nguyễn Thị Thu Hà

02/04/1984

Nữ

Hà Nội

135152087

106

12

0080

003841

Nguyễn Trung Hải

23/09/1973

Nam

Vĩnh Phúc

135600204

107

13

0081

003818

Lê Thị Hằng

23/11/1974

Nữ

Vĩnh Phúc

135082286

108

14

0082

003783

Trần Thị Hằng

09/07/1992

Nữ

Vĩnh Phúc

135577888

109

15

0083

003794

Vũ Thị Thanh Hằng

18/10/1974

Nữ

Vĩnh phúc

135166446

110

16

0084

003800

Tô Thị Mỹ Hạnh

13/06/1995

Nữ

Vĩnh Phúc

135799603

111

17

0085

003777

Cao Duy Hào

04/08/1970

Nam

Vĩnh Phúc

135617844

112

18

0086

003830

Nguyễn Tiến Hảo

25/12/1987

Nam

Vĩnh Phúc

02608730630

113

19

0087

003817

Triệu Thị Hiền

15/08/1990

Nữ

Bắc Giang

121984287

114

20

0088

003810

Phạm Vũ Hiệp

31/08/1990

Nam

Phú Thọ

025090000121

115

21

0089

003786

Đào Thị Hoa

16/07/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185001731

116

22

0090

003802

Nguyễn Thị Hoan

23/11/1980

Nữ

Vĩnh Phúc

026180000827

117

23

0091

003813

Nguyễn Thị Xuân Hồng

18/11/1975

Nữ

Phú Thọ

135528164

118

24

0092

003807

Kiều Thị Huấn

25/09/1983

Nữ

Hà Nội

135067800

119

25

0093

003806

Lương Kim Huệ

10/10/1987

Nữ

Vĩnh Phúc

135264759

120

26

0094

003842

Hoàng Văn Hưng

14/04/1977

Nam

Vĩnh Phúc

026077001890

 

Phòng thi số 05  -  Lịch thi: Chiều ngày  16/3/2019 ( Thứ 7)

 

121

1

0095

003822

Nguyễn Thị Thanh Hương

10/08/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

026188003707

122

2

0096

003790

Nguyễn Thị Thu Hương

23/02/1977

Nữ

Vĩnh phúc

135866443

123

3

0097

003820

Tô Thị Thanh Hương

01/09/1979

Nữ

Phú Thọ

025179000149

124

4

0098

003799

Vương Tuấn Khanh

16/12/1980

Nam

Thái Nguyên

01908000240

125

5

0099

003832

Nguyễn Thị Lan

21/02/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185000700

126

6

0100

003840

Dương Thị Minh Lượng

12/10/1977

Nữ

Phú Thọ

135890518

127

7

0101

003778

Bùi Thị Thu Lý

28/08/1976

Nữ

Phú Thọ

135827009

128

8

0102

003811

Đào Thị Tuyết Mai

15/08/1981

Nữ

Vĩnh Phúc

026181002779

129

9

0103

003833

Nguyễn Thị Mai

12/03/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185001063

130

10

0104

003812

Nguyễn Văn Nam

18/10/1986

Nam

Vĩnh Phúc

135372692

131

11

0105

003782

Nguyễn Kim Ngân

04/09/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

026188001661

132

12

0106

003803

Đoàn Thị Bích Ngọc

22/11/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

135018163

133

13

0107

003796

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

15/09/1983

Nữ

Vĩnh phúc

026183004003

134

14

0108

003795

Nguyễn Thị Nhàn

01/06/1990

Nữ

Vĩnh phúc

135510766

135

15

0109

003792

Nguyễn Thị Nhung

27/11/1983

Nữ

Vĩnh phúc

026183003984

136

16

0110

003801

Phạm Thị Kim Oanh

18/06/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185000424

137

17

0111

003836

Nguyễn Tuấn Phương

14/12/1970

Nam

Vĩnh Phúc

135703425

138

18

0112

003781

Đỗ Thị Kim Phượng

15/01/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185003372

139

19

0113

003780

Nguyễn Đức Quang

05/10/1996

Nam

Phú Thọ

132381336

140

20

0114

003821

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

08/10/1975

Nữ

Hà Hội

013630861

141

21

0115

003826

Nguyễn Trường Sơn

30/09/1979

Nam

Vĩnh Phúc

026079000685

142

22

0116

003787

Nguyễn Thị Thanh

26/07/1990

Nữ

Hà Nội

110486976

 

Phòng thi số 06  -  Lịch thi: Chiều ngày  16/3/2019 ( Thứ 7)

 

143

1

0117

003844

Lê Hồng Thi

20/08/1985

Nam

Phú Thọ

135616717

144

2

0118

003809

Nguyễn Thị Lệ Thu

21/11/1976

Nữ

Sơn La

050333853

145

3

0119

003814

Đinh Thị Ngọc Thủy

10/04/1974

Nữ

Hoàng Liên Sơn

026174000167

146

4

0121

003804

Phan Thị Tĩnh

23/03/1984

Nữ

Vĩnh Phúc

135092041

147

5

0122

003798

Trần Văn Toản

01/02/1983

Nam

Vĩnh Phúc

026083001267

148

6

0123

003797

Nguyễn Thị Thu Trang

04/01/1989

Nữ

Vĩnh Phúc

026189001248

149

7

0124

003824

Trần Thị Thu Trang

20/11/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

135155052

150

8

0125

003784

Nguyễn Quốc Trung

22/09/1980

Nam

Vĩnh Phúc

135031322

151

9

0126

003837

Nguyễn Thiệu Trung

25/05/1990

Nam

Vĩnh Phúc

135560612

152

10

0127

003825

Nguyễn Hồng Trường

30/10/1983

Nam

Vĩnh Phúc

135042887

153

11

0128

003816

Nguyễn Mạnh Tuấn

18/10/1990

Nam

Vĩnh Phúc

026090001095

154

12

0129

003819

Trần Anh Tuấn

19/07/1981

Nam

Vĩnh Phúc

135042457

155

13

0130

003835

Lưu Thị Út

20/03/1987

Nữ

Vĩnh Phúc

026187003472

156

14

0131

003828

Phan Duy Viện

14/08/1983

Nam

Vĩnh Phúc

026083000610

157

15

0132

003779

Hà Văn Việt

10/09/1989

Nam

Vĩnh Phúc

1325/448579

158

16

0133

003834