TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
Nội dung thông báo:

 Kết quả

chấm phúc khảo chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 09-10 tháng 9 năm 2017

Tại Trung tâm CNTT&TT

TT
SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điểm bài thi trắc nghiệm Điểm bài thi thực hành Điểm trung bình Kết quả
1 0047 Nguyễn Văn Hoàn 11/03/1973 Nam 5.7 4.25 5.0 Không đạt