TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, ĐỢT 03-2019 KHÓA NGÀY: 11 VÀ 12 THÁNG 5 NĂM 2019
Nội dung thông báo:

 

1. LỊCH THI

+ Sáng      11/5/2019 (thứ 7) :               Phòng 1;  phòng 2; phòng 3

+ Chiều     11/5/2019 (thứ 7) :               Phòng 4;  phòng 5; phòng 6

+ Sáng      12/5/2019 (Chủ nhật):         Phòng 7;  phòng 8; phòng 9                 

+ Chiều     12/5/2019 (Chủ nhật):         Phòng 10;  phòng 11; phòng 12

 Lưu ý:       -  Sáng có mặt trước 7h15, chiều trước 13h15

- Nhớ mang theo  CMTND


2. ĐỊA ĐIỂM

          Tại tầng 6, Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT), số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

 

3. DANH SÁCH THÍ SINH THEO PHÒNG THI


STT

 

Tài khoản dự thi trắc nghiệm

 

 

 

Số CMTND

KT

PT

Số báo danh

Mã tài khoản thi

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

hoặc thẻ căn cước

 

Phòng thi số 01 – Lịch thi: Sáng ngày 11/5/2019 (Thứ 7)

 

1

1

0001

004249

Bùi Vân Anh

25/09/1977

Nữ

Thái Bình

135709888

2

2

0002

004192

Nguyễn Văn Anh

19/08/1982

Nam

Vĩnh Phúc

135064810

3

3

0003

004182

Nguyễn Hữu Bắc

25/05/1987

Nam

Vĩnh Phúc

026087000578

4

4

0004

004190

Nguyễn Văn Bản

12/03/1985

Nam

Vĩnh Phúc

026085000637

5

5

0005

004210

Nguyễn Văn Bình

01/01/1980

Nam

Vĩnh Phúc

135063464

6

6

0006

004206

Trần Thị Bình

14/11/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

026182001247

7

7

0007

004183

Lâm Văn Bốn

10/01/1990

Nam

Vĩnh Phúc

135368417

8

8

0008

004205

Phùng Đắc Chì

14/02/1980

Nam

Vĩnh Phúc

026080000799

9

9

0009

004201

Đỗ Thị Chung

28/08/1983

Nữ

Vĩnh Phúc

135047037

10

10

0010

004218

Phạm Mạnh Cường

08/02/1978

Nam

Vĩnh Phúc

135618028

11

11

0011

004229

Phùng Văn Cường

10/10/1976

Nam

Vĩnh Phúc

026076001027

12

12

0012

004220

Nguyễn Tiến Dũng

01/07/1979

Nam

Phú Thọ

025079000468

13

13

0013

004193

Cao Thị Hương Giang

04/04/1986

Nữ

Vĩnh Phúc

026186000288

14

14

0014

004195

Đỗ Thị Hà

09/03/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

026182001271

15

15

0015

004222

Vũ Thị Hà

04/04/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

135003184

16

16

0016

004187

Doãn Thị Hạ

08/03/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

135316895

17

17

0017

004196

Trần Quang Hải

25/07/1978

Nam

Vĩnh Phúc

026078000274

18

18

0018

004242

Nguyễn Thúy Hằng

03/11/1981

Nữ

Vĩnh Phúc

026181003893

19

19

0019

004236

Tạ Thị Hằng

03/09/1987

Nữ

Vĩnh Phúc

135342665

20

20

0020

004234

Phạm Thị Hải Hậu

08/04/1974

Nữ

Vĩnh Phúc

135864742

21

21

0021

004208

Trần Thị Thu Hiền

06/09/1978

Nữ

Vĩnh Phúc

026178002859

22

22

0022

004233

Phan Thị Hiếu

29/10/1982

Nữ

Hà Nội

001182017880

23

23

0023

004237

Nguyễn Thị Hòa

20/09/1989

Nữ

Vĩnh Phúc

135269255

24

24

0024

004202

Vũ Thị Hòa

09/02/1983

Nữ

Vĩnh Phúc

026183005456

25

25

0025

004189

Lại Ngọc Hoàng

16/09/1984

Nam

Vĩnh Phúc

135134569

26

26

0026

004250

Nguyễn Thị Minh Huấn

26/12/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

026182000967

27

27

0027

004248

Phạm Đình Hùng

17/12/1975

Nam

Vĩnh Phúc

135.867.989

 

Phòng thi số 02 - Lịch thi: Sáng ngày 11/5/2019 (Thứ 7)

 

28

1

0028

004188

Nguyễn Vĩnh Phú Hưng

10/12/1984

Nam

Vĩnh Phúc

026084005896

29

2

0029

004246

Trương Quang Hưng

13/09/1990

Nam

Vĩnh Phúc

135560776

30

3

0030

004228

Nguyễn Thanh Huyền

26/08/1981

Nữ

Phú Thọ

025181000201

31

4

0031

004204

Trần Gia Khánh

02/09/1984

Nam

Vĩnh Phúc

026084005847

32

5

0032

004217

Đỗ Khánh Lâm

26/01/1986

Nam

Phú Thọ

135372355

33

6

0033

004238

Nguyễn Thị Lịch

20/09/1983

Nữ

Vĩnh Phúc

135045456

34

7

0034

004215

Phạm Thị Phương Liên

07/04/1980

Nữ

Phú Thọ

025180000337

35

8

0035

004213

Dương Thị Loan

04/04/1983

Nữ

Vĩnh Phúc

135033042

36

9

0036

004232

Lương Thị Luyến

24/10/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185000241

37

10

0037

004185

Nguyễn Thanh Minh

01/11/1976

Nam

Phú Thọ

135376868

38

11

0038

004230

Nguyễn Thị Minh

29/11/1992

Nữ

Vĩnh Phúc

026192001709

39

12

0039

004221

Đỗ Thị Nga

28/05/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

135103477

40

13

0040

004223

Nguyễn Thị Thanh Nga

27/06/1981

Nữ

Vĩnh Phúc

135865948

41

14

0041

004200

Thân Thị Nga

18/04/1980

Nữ

Vĩnh Phúc

135008860

42

15

0042

004203

Trần Thị Bích Nguyệt

05/01/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

135196923

43

16

0043

004212

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

08/03/1990

Nữ

Vĩnh Phúc

135269972

44

17

0044

004214

Nguyễn Hiền Nhung

09/10/1991

Nữ

Yên Bái

135593579

45

18

0045

004244

Lại Thị Oanh

26/07/1980

Nữ

Vĩnh Phúc

026180002436

46

19

0046

004243

Nguyễn Thị Kim Oanh

02/01/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185002412

47

20

0047

004186

Trần Thu Phương

23/08/1985

Nam

Phú Thọ

135707168

48

21

0048

004211

Nguyễn Thị Phượng

17/02/1975

Nữ

Vĩnh Phúc

135188442

49

22

0049

004239

Nguyễn Thị Phượng

30/03/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

001185022317

50

23

0050

004198

Đỗ Thị Quy

08/05/1986

Nữ

Vĩnh Phúc

135224126

51

24

0051

004240

Nguyễn Thị Thanh Quý

25/01/1984

Nữ

Vĩnh Phúc

135171953

 

Phòng thi số 03 - Lịch thi: Sáng ngày 11/5/2019 (Thứ 7)

 

52

1

0052

004251

Nguyễn Anh Quyền

14/08/1977

Nam

Vĩnh Phúc

026077000349

53

2

0053

004194

Phạm Thúy Quỳnh

04/01/1973

Nữ

Lào Cai

010173000047

54

3

0054

004209

Lê Thanh Sáng

21/11/1981

Nữ

Vĩnh Phúc

026181003369

55

4

0055

004184

Trần Trọng Sinh

21/04/1981

Nam

Vĩnh Phúc

135068566

56

5

0056

004207

Vũ Thị Nguyệt Thanh

03/02/1970

Nữ

Vĩnh Phúc

135098812

57

6

0057

004216

Đỗ Tiến Thành

25/11/1979

Nam

Phú Thọ

025079000164

58

7

0058

004247

Nguyễn Thị Phương Thảo

26/06/1984

Nữ

Phú Thọ

025184000634

59

8

0059

004235

Vũ Lan Hoa Thảo

05/04/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185001333

60

9

0060

004241

Nguyễn Thị Kim Thư

28/07/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

026182001883

61

10

0061

004245

Nguyễn Thị Thuận

11/01/1978

Nữ

Hà Nội

001178006419

62

11

0062

004219

Dương Thị Thanh Thúy

24/06/1976

Nữ

Hưng Yên

135622464

63

12

0063

004199

Phan Thị Lệ Thúy

10/11/1977

Nữ

Vĩnh Phúc

135744928

64

13

0064

004227

Vũ Thị Thủy

10/02/1983

Nữ

Vĩnh Phúc

135047583

65

14

0065

004225

Nguyễn Kim Tiến

25/03/1988

Nam

Vĩnh Phúc

135265823

66

15

0066

004181

Đỗ Trọng Tuân

16/01/1982

Nam

Vĩnh Phúc

026082001180

67

16

0067

004191

Nguyễn Anh Tuấn

02/09/1964

Nam

Vĩnh Phúc

135437777

68

17

0068

004226

Phạm Minh Tuấn

23/08/1988

Nam

Vĩnh Phúc

135258264

69

18

0069

004231

Phạm Thị Khánh Vân

06/05/1975

Nữ

Vĩnh Phúc

135764897

70

19

0070

004197

Nguyễn Thị Thanh Vĩnh

01/09/1969

Nữ

Vĩnh Phúc

135764761

71

20

0071

004224

Trương Trọng Vũ

10/10/1987

Nam

Vĩnh Phúc

135369568

 

Phòng thi số 04 - Lịch thi: Chiều ngày 11/5/2019 (Thứ 7)

 

72

1

0072

004308

Lê Thị An

18/12/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

135001636

73

2

0073

004280

Hoàng Thị Kim Anh

14/04/1986

Nữ

Hà Nội

135851888

74

3

0074

004314

Nguyễn Thị Vân Anh

10/10/1992

Nữ

Phú Thọ

135516535

75

4

0075

004303

Nguyễn Thị Vân Anh

07/02/1995

Nữ

Vĩnh Phúc

135689538

76

5

0076

004262

Nguyễn Thị Minh Ánh

08/08/1977

Nữ

Vĩnh Phúc

026177003105

77

6

0077

004277

Vũ Thanh Bình

19/09/1975

Nam

Vĩnh Phúc

026075002203

78

7

0078

004267

Phùng Văn Chiến

07/06/1985

Nam

Vĩnh Phúc

135362403

79

8

0079

004318

Lương Xuân Chín

05/09/1976

Nam

Vĩnh Phúc

135112840

80

9

0080

004286

Nguyễn Trọng Chung

27/07/1990

Nam

Bắc Giang

024090000055

81

10

0081

004291

Mai Đức Chuyền

13/09/1983

Nam

Vĩnh Phúc

026083005089

82

11

0082

004274

Đỗ Văn Dinh

18/06/1987

Nam

Nam Định

135656868

83

12

0083

004304

Nguyễn Văn Đoài

19/11/1978

Nam

Vĩnh Phúc

135866033

84

13

0084

004256

Đỗ Vĩnh Hà

27/01/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

026188001644

85

14

0085

004315

Hoàng Thu Hà

30/08/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

135265851

86

15

0086

004321

Kim Thu Hà

29/11/1987

Nữ

Vĩnh Phúc

026187000899

87

16

0087

004264

Nguyễn Mạnh Hà

10/03/1973

Nam

Phú Thọ

135394723

88

17

0088

004263

Nguyễn Thị Thu Hà

17/10/1978

Nữ

Vĩnh Phúc

135523001

89

18

0089

004273

Vũ Vĩnh Hà

18/05/1979

Nam

Sơn La

135459536

90

19

0090

004288

Bùi Thị Hải

03/02/1968

Nữ

Vĩnh Phúc

026168001061

91

20

0091

004289

Phạm Văn Hảo

24/08/1977

Nam

Vĩnh Phúc

026077001235

92

21

0092

004297

Khúc Thị Mai Hiên

17/09/1976

Nữ

Hưng Yên

033176002456

93

22

0093

004268

Nguyễn Thị Hiền

23/08/1978

Nữ

Vĩnh Phúc

026178000149

94

23

0094

004257

Hoàng Thị Hoa

17/12/1991

Nữ

Vĩnh Phúc

026191002087

95

24

0095

004316

Mai Bảo Hoa

06/02/1975

Nữ

Vĩnh Phúc

026175001004

96

25

0096

004278

Nguyễn Thị Hoa

20/03/1984

Nữ

Vĩnh Phúc

026184000120

97

26

0097

004281

Diệp Thị Hoàn

11/04/1995

Nữ

Vĩnh Phúc

026195000202

98

27

0098

004294

Nguyễn Văn Học

24/02/1997

Nam

Vĩnh Phúc

026097004042

 

Phòng thi số 05 - Lịch thi: Chiều ngày 11/5/2019 (Thứ 7)

 

99

1

0099

004307

Đỗ Thị Hồng

14/11/1981

Nữ

Vĩnh Phúc

135068305

100

2

0100

004260

Nguyễn Thị Hồng

16/12/1983

Nữ

Vĩnh Phú

135045465

101

3

0101

004258

Bùi Thị Hợp

10/10/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185001403

102

4

0102

004265

Nguyễn Đỗ Huấn

10/08/1979

Nam

Vĩnh Phúc

026079000123

103

5

0103

004272

Nguyễn Phương Huệ

01/02/1979

Nữ

Vĩnh Phúc

135061570

104

6

0104

004302

Phùng Thanh Hưng

18/03/1991

Nam

Vĩnh Phúc

135574159

105

7

0105

004300

Đỗ Thị Hương

01/06/1981

Nữ

Thanh Hóa

038181000391

106

8

0106

004279

Nguyễn Thị Mai Hương

04/05/1986

Nữ

Phú Thọ

025186001123

107

9

0107

004301

Phùng Thị Hương

20/03/1987

Nữ

Vĩnh Phúc

135311085

108

10

0108

004252

Nguyễn Thị Thu Hường

05/09/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

026188000716

109

11

0109

004254

Trần Quang Huy

02/08/1980

Nam

Phú Thọ

135186971

110

12

0110

004309

Nguyễn Thị Thanh Huyền

21/06/1975

Nữ

Vĩnh Phúc

135084693

111

13

0111

004310

Vũ Hoàng Lan

10/11/1983

Nữ

Tuyên Quang

008183000080

112

14

0112

004299

Nguyễn Thị Mỹ Linh

08/10/1982

Nữ

Hải Phòng

135822676

113

15

0113

004282

Lưu Xuân Lợi

17/01/1996

Nữ

Vĩnh Phúc

135811621

114

16

0114

004313

Trần Thị Lý

02/08/1987

Nữ

Vĩnh Phúc

135306288

115

17

0115

004312

Phùng Thị Hải Minh

02/12/1980

Nữ

Vĩnh Phúc

135388725

116

18

0116

004292

Ngô Thị Mơ

20/10/1977

Nữ

Hà Nội

001177005756

117

19

0117

004275

Trần Khánh Mỵ

28/10/1995

Nữ

Vĩnh Phúc

135496645

118

20

0118

004298

Phạm Hoài Nam

21/02/1980

Nam

Vĩnh Phúc

026080000746

119

21

0119

004284

Vũ Hoài Nam

01/09/1993

Nam

Vĩnh Phúc

135491581

120

22

0120

004306

Nguyễn Hằng Nga

05/05/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185003772

121

23

0121

004290

Nguyễn Phương Nga

28/04/1987

Nữ

Vĩnh Phúc

135301887

122

24

0122

004270

Lưu Thị Bích Ngọc

05/03/1989

Nữ

Vĩnh Phúc

135387304

 

Phòng thi số 06 - Lịch thi: Chiều ngày 11/5/2019 (Thứ 7)

 

123

1

0123

004311

Nguyễn Thị Nhinh

27/09/1983

Nữ

Lào Cai

063096236

124

2

0124

004271

Hà Thị Phương

10/08/1974

Nữ

Nam Hà

135761008

125

3

0125

004295

Lê Thị Mai Phương

05/07/1991

Nữ

Vĩnh Phúc

135581773

126

4

0126

004322

Trần Phú Phương

02/12/1971

Nam

Vĩnh Phúc

135363889

127

5

0127

004266

Vũ Hồng Phương

22/03/1980

Nam

Vĩnh Phúc

135458099

128

6

0128

004283

Kiều Văn Quang

03/09/1984

Nam

Vĩnh Phúc

026084005528

129

7

0129

004259

Dương Thị Ngọc Tâm

16/04/1981

Nữ

Bắc Thái

019181000112

130

8

0130

004320

Nguyễn Thị Thắm

11/02/1984

Nữ

Vĩnh Phúc

026184001399

131

9

0131

004305

Phạm Thị Hồng Thanh

28/04/1983

Nữ

Vĩnh Phúc

135041374

132

10

0132

004261

Ngô Thị Kim Thoa

28/05/1986

Nữ

Vĩnh Phú

026186003988

133

11

0133

004317

Kim Thị Thư

19/02/1993

Nữ

Vĩnh Phúc

135664341

134

12

0134

004287

Nguyễn Thị Kim Thư

14/10/1975

Nữ

Vĩnh Phúc

135451215

135

13

0135

004269

Vũ Thị Tình

25/09/1981

Nữ

Vĩnh Phúc

135068597

136

14

0136

004276

Nguyễn Thị Trang

10/08/1991

Nữ

Vĩnh Phúc

026191002446

137

15

0137

004293

Nguyễn Quang Trung

29/06/1966

Nam

Vĩnh Phúc

026066000963

138

16

0138

004253

Nguyễn Quang Trung

03/01/1979

Nam

Phú Thọ

135398395

139

17

0139

004319

Nguyễn Thanh Tùng

31/05/1985

Nam

Vĩnh Phúc

026085001522

140

18

0140

004296

Nguyễn Ngọc Tuyên

31/03/1980

Nam

Vĩnh Phúc

135029297

141

19

0141

004255

Vũ Thị Bích Việt

26/02/1989

Nữ

Vĩnh Phúc

025189000210

142

20

0142

004285

Trịnh Tuấn Vũ

30/08/1995

Nam

Vĩnh Phúc

026095000156

 

Phòng thi số 07 - Lịch thi: Sáng ngày 12/5/2019 (Chủ nhật)

 

143

1

0143

004382

Ngô Tuyết Anh

07/01/1975

Nữ

Phú Thọ

135596562

144

2

0144

004338

Nguyễn Thị Vân Anh

25/12/1981

Nữ

Vĩnh Phúc

135046680

145

3

0145

004374

Nguyễn Anh Công

10/08/1996

Nam

Vĩnh Phúc

135784674

146

4

0146

004347

Đào Duy Cường

11/03/1984

Nam

Vĩnh Phúc

026084002818

147

5

0147

004370

Kim Ngọc Diệp

01/08/1990

Nam

Vĩnh Phúc

135524888

148

6

0148

004336

Đào Anh Đức

08/11/1985

Nam

Vĩnh Phúc

135212388

149

7

0149

004373

Ngô Minh Đức

20/12/1980

Nam

Vĩnh Phúc

135060342

150

8

0150

004324

Nguyễn Thị Việt Dung

17/01/1976

Nữ

Vĩnh Phú

135616002

151

9

0151

004354

Phạm Thị Dung

05/09/1994

Nữ

Hà Nội

013383774

152

10

0152

004389

Đặng Thế Dũng

19/10/1986

Nam

Vĩnh Phúc

135225573

153

11

0153

004371

Nguyễn Anh Dũng

25/05/1976

Nam

Vĩnh Phúc

135605421

154

12

0154

004352

Nguyễn Thị Giang

07/01/1987

Nữ

Vĩnh Phúc

135298084

155

13

0155

004392

Trần Giáp

24/04/1984

Nam

Vĩnh Phúc

135145410

156

14

0156

004351

Nguyễn Thị Thúy Hằng

19/12/1978

Nữ

Vĩnh Phúc

135861344

157

15

0157

004345

Nguyễn Thu Hằng

22/07/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

142872015

158

16

0158

004385

Phạm Thị Hằng

09/08/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

013672777

159

17

0159

004377

Lương Văn Hành

08/08/1978

Nam

Cao Bằng

004078000024

160

18

0160

004356

Trần Thị Hạnh

26/11/1990

Nữ

Hà Nội

001190007468

161

19

0161

004361

Lê Thị Hiên

26/06/1977

Nữ

Hà Nam

135861245

162

20

0162

004384

Nguyễn Thị Hiền

07/01/1987

Nữ

Vĩnh Phúc

135237869

163

21

0163

004391

Bùi Thị Hiệp

12/11/1987

Nữ

Vĩnh Phúc

026187003282

164

22

0164

004348

Nguyễn Trung Hiếu

04/09/1983

Nam

Vĩnh Phúc

026083002955

165

23

0165

004381

Nguyễn Thị Ánh Hòa

25/12/1978

Nữ

Vĩnh Phúc

135866857

166

24

0166

004369

Nguyễn Văn Hoạt

03/11/1983

Nam

Vĩnh Phúc

135047125

167

25

0167

004393

Vũ Thị Mỹ Huệ

08/09/1973

Nữ

Vĩnh Phúc

026173000163

168

26

0168

004388

Nguyễn Văn Hùng

24/11/1974

Nam

Vĩnh Phúc

026074002301

169

27

0169

004380

Phan Văn Hùng

18/08/1973

Nam

Vĩnh Phúc

135717375

 

Phòng thi số 08 - Lịch thi: Sáng ngày 12/5/2019 (Chủ nhật)

 

170

1

0170

004327

Lưu Thu Hương

03/11/1997

Nữ

Phú Thọ

135823211

171

2

0171

004379

Nguyễn Thị Hường

15/09/1972

Nữ

Vĩnh Phúc

135762676

172

3

0172

004365

Trần Huỳnh

14/11/1988

Nam

Vĩnh Phúc

026088002832

173

4

0173

004325

Hoàng Thị Hồng Lê

14/04/1973

Nữ

Vĩnh Phúc

012966569

174

5

0174

004332

Hoàng Trọng Lịch

22/09/1986

Nam

Vĩnh Phúc

135250091

175

6

0175

004375

Trần Thị Kim Liên

02/09/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

135441238

176

7

0176

004334

Nguyễn Thùy Linh

26/10/1988

Nữ

Phú Thọ

135761999

177

8

0177

004353

Phạm Thị Long

01/11/1996

Nữ

Hà Nội

013513994

178

9

0178

004390

Phan Hữu Long

15/11/1987

Nam

Vĩnh Phúc

135307135

179

10

0179

004363

Nguyễn Công Lương

03/10/1988

Nam

Vĩnh Phúc

026088001723

180

11

0180

004358

Nguyễn Thị Luyện

01/09/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

135313303

181

12

0181

004367

Phạm Thị Lý

07/04/1981

Nữ

Quảng Ninh

022181002069

182

13

0182

004350

Phạm Thị Mỵ

20/02/1983

Nữ

Thái Bình

135518868

183

14

0183

004346

Nguyễn Hải Nam

07/06/1989

Nam

Vĩnh Phúc

026089001802

184

15

0184

004368

Nguyễn Thị Nga

01/01/1981

Nữ

Vĩnh Phúc

135006963

185

16

0185

004343

Đỗ Thị Hồng Ngân

16/12/1983

Nữ

Phú Thọ

025183000622

186

17

0186

004339

Nguyễn Văn Nhâm

21/08/1982

Nam

Vĩnh Phúc

026082001439

187

18

0187

004378

Vũ Thị Minh Nhâm

17/08/1972

Nữ

Vĩnh Phúc

135966999

188

19

0188

004329

Nguyễn Xuân Ninh

24/01/1980

Nam

Vĩnh Phúc

026080000248

189

20

0189

004328

Hoàng Vĩnh Phú

08/11/1981

Nam

Phú Thọ

025081000497

190

21

0190

004360

Lê Thị Hoa Quỳnh

08/05/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

135003440

191

22

0191

004326

Nguyễn Thị Như Quỳnh

30/04/1986

Nữ

Vĩnh Phúc

135254048

192

23

0192

004333

Vương Văn Tài

07/11/1978

Nam

Vĩnh Phúc

135005529

193

24

0193

004342

Nguyễn Thị Minh Tâm

30/12/1978

Nữ

Phú Thọ

025178000268

 

Phòng thi số 09 - Lịch thi: Sáng ngày 12/5/2019 (Chủ nhật)

 

194

1

0194

004337

Lăng Ngọc Thắng

16/06/1985

Nam

Vĩnh Phúc

026085004098

195

2

0195

004335

Lý Văn Thanh

08/08/1979

Nam

Vĩnh Phúc

135028501

196

3

0196

004383

Nguyễn Văn Thành

01/02/1984

Nam

Vĩnh Phúc

1351710369

197

4

0197

004386

Vi Thị Thảo

28/08/1992

Nữ

Bắc Giang

022074713

198

5

0198

004362

Lưu Đình Thế

10/03/1974

Nam

Hà Nội

112130640

199

6

0199

004359

Bùi Thị Phương Thu

15/08/1973

Nữ

Vĩnh Phúc

135717958

200

7

0200

004341

Nguyễn Thị Thư

27/03/1977

Nữ

Vĩnh Phúc

135822228

201

8

0201

004349

Nguyễn Hồng Thúy

12/09/1983

Nữ

Vĩnh Phúc

135065412

202

9

0202

004355

Nguyễn Thị Thu Thúy

17/07/1995

Nữ

Vĩnh Phúc

135784084

203

10

0203

004372

Phan Thị Thùy

16/01/1991

Nữ

Vĩnh Phúc

135500860

204

11

0204

004323

Hà Quang Tiến

24/03/1967

Nam

Vĩnh Phúc

135393989

205

12

0205

004330

Lê Xuân Toàn

04/06/1992

Nam

Vĩnh Phúc

135637231

206

13

0206

004344

Đỗ Phạm Kiều Trang

12/10/1993

Nữ

Vĩnh Phúc

026193002995

207

14

0207

004366

Phùng Văn Trung

12/11/1989

Nam

Vĩnh Phúc

026089001420

208

15

0208

004387

Phan Mạnh Tùng

17/09/1995

Nam

Vĩnh Phúc

135799672

209

16

0209

004331

Phạm Văn Tuyến

12/03/1989

Nam

Vĩnh Phúc

026089001181

210

17

0210

004364

Đặng Thị Hải Vân

02/01/1981

Nữ

Phú Thọ

135865758

211

18

0211

004340

Đặng Kim Xuân

17/03/1976

Nữ

Vĩnh Phúc

135184862

212

19

0212

004357

Ngô Thị Thanh Xuân

10/04/1986

Nữ

Vĩnh Phúc

026186001286

213

20

0213

004376

Ngô Thị Yến

31/12/1978

Nữ

Vĩnh Phúc

135019361

 

Phòng thi số 10 - Lịch thi: Chiều ngày 12/5/2019 (Chủ nhật)

 

214

1

0214

004438

Phan Thị Kim Anh

20/05/1989

Nữ

Vĩnh Phúc

026189000898

215

2

0215

004402

Phùng Thị Ngọc Anh

24/11/1988

Nữ

Phú Thọ

025188000400

216

3

0216

004454

Nguyễn Thị Bắc

06/05/1985

Nữ

Vĩnh Phúc

026185000963

217

4

0217

004437

Nguyễn Thị Khánh Bình

03/07/1978

Nữ