TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN ĐỢT 9 KHÓA: NGÀY 27;28; 29 THÁNG 7 NĂM 2018
Nội dung thông báo:

 

 

1. LỊCH THI

 

          + Sáng ngày  27/7/2018 ( Thứ 6) :     Phòng thi số 1 và số 2

          + Chiều ngày  27/7/2018 ( Thứ 6) :    Phòng thi số 3 và số 4     

          + Sáng ngày  28/7/2018 ( Thứ 7) :     Phòng thi số 5 và số 6

          + Chiều ngày  28/7/2018 ( Thứ 7) :    Phòng thi số 7 và số 8     

          + Sáng ngày  29/7/2018 ( CN) :         Phòng thi số 9 và số 10

          + Chiều ngày 29/7/2018 ( CN) :         Phòng thi số 11 và số 12

          (Buổi sáng thí sinh có mặt trước 7h15, buổi chiều trước 13h30; thí sinh mang theo CMTND)

 

2. ĐỊA ĐIỂM

          Tại phòng học số 1 và phòng học số 2, tầng 6, Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT), số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

 

3. DANH SÁCH THÍ SINH THEO CÁC PHÒNG THI

 

STT

 

Tài khoản dự thi trắc nghiệm

 

 

 

Số CMTND

KT

PT

Số báo danh

Mã tài khoản thi

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

hoặc thẻ căn cước

 

Phòng thi số 01

 

1

1

0001

 

Hoàng Thị Vân Anh

01/01/1971

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

025171000123

2

2

0002

 

Nguyễn Thị Hải Anh

13/10/1974

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135056828

3

3

0003

 

Nguyễn Tuấn Anh

26/08/1967

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026067001322

4

4

0004

 

Hà Trường Chi

17/04/1983

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026083002051

5

5

0005

 

Trần Xuân Chiến

31/07/1985

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135223232

6

6

0006

 

Đặng Văn Chính

29/01/1966

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135613575

7

7

0007

 

Đỗ Văn Công

25/01/1962

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135548836

8

8

0008

 

Trần Văn Đạo

31/08/1969

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135328107

9

9

0009

 

Trần Hùng Đoàn

20/02/1963

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026063000795

10

10

0010

 

Nguyễn Thành Đôn

10/02/1988

Nam

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135356306

11

11

0011

 

Nguyễn Thị Dung

14/08/1975

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026175001072

12

12

0012

 

Nguyễn Thị Dung

08/04/1984

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135280990

13

13

0013

 

Nguyễn Thị Thùy Dương

10/05/1986

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

025186001156

14

14

0014

 

Nguyễn Thị Giang

22/06/1991

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135325290

15

15

0015

 

Lưu Thị Hà

29/09/1975

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

135595910

16

16

0016

 

Bùi Thuận Hải

30/04/1985

Nam

Thuận Châu, Sơn La

014085000093

17

17

0017

 

Trần Thị Hậu

06/11/1990

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135511114

18

18

0018

 

Đỗ Thu Hiền

22/01/1995

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135799369

19

19

0019

 

Trần Thị Thu Hiền

12/08/1985

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

025185000793

20

20

0020

 

Nguyễn Thị Hiệp

23/04/1977

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135109695

21

21

0021

 

Phan Mạnh Hồng

08/01/1985

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026085000839

22

22

0022

 

Hoàng Việt Hùng

22/10/1982

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135085699

23

23

0023

 

Lê Thị Thu Hương

26/10/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135155025

24

24

0024

 

Vũ Thị Hương

25/04/1980

Nữ

TP Nam Định, Nam Định

036180001293

25

25

0025

 

Phạm Quang Huy

22/10/1995

Nam

Vĩnh Tường,  Vĩnh Phúc

135626802

26

26

0026

 

Lê Thị Huyền

02/11/1981

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135091418

27

27

0027

 

Lê Thị Huyền

15/11/1989

Nữ

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

A079277

28

28

0028

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

19/11/1983

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

026183000135

 

Phòng thi số 02

 

29

1

0029

 

Đặng Thị Quỳnh Liên

16/11/1987

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026187001789

30

2

0030

 

Vương Thị Hồng Lĩnh

25/02/1970

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

031044420

31

3

0031

 

Lê Thị Mai Loan

05/12/1981

Nữ

Yên Sơn, Tuyên Quang

135526081

32

4

0032

 

Nguyễn Văn Mạnh

27/05/1988

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135313669

33

5

0033

 

Đặng Thị Nga

12/09/1982

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135001265

34

6

0034

 

Vũ Thị Kim Oanh

16/02/1967

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135552812

35

7

0035

 

Nguyễn Văn Quân

04/11/1977

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135694748

36

8

0036

 

Hoàng Minh Quốc

13/03/1971

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135558751

37

9

0037

 

Đỗ Hồng Sơn

01/01/1966

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026066000609

38

10

0038

 

Phùng Quang Tá

10/06/1976

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026076002419

39

11

0039

 

Vũ Kim Thành

10/08/1969

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026069000785

40

12

0040

 

Nguyễn Thị Thịnh

20/09/1988

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135316397

41

13

0041

 

Lê Xuân Thùy

26/01/1972

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135582310

42

14

0042

 

Nguyễn Thị Kim Thủy

12/08/1977

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135108904

43

15

0043

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

01/10/1978

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

026178000097

44

16

0044

 

Phạm Thị Thủy

24/06/1983

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026183001456

45

17

0045

 

Vũ Xuân Thủy

12/04/1970

Nam

Hòa An, Cao Bằng

135760736

46

18

0046

 

Trần Văn Tiến

06/03/1972

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135558665

47

19

0047

 

Thái Huyền Trang

10/09/1989

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026189001725

48

20

0048

 

Nguyễn Văn Trường

29/11/1969

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135548873

49

21

0049

 

Đặng Minh Tuân

05/07/1985

Nam

Mê Linh, Hà Nội

013138834

50

22

0050

 

Lê Văn Tuấn

05/02/1964

Nam

Việt Trì, Phúc Thọ

025064000055

51

23

0051

 

Nguyễn Đình Vĩnh

15/04/1963

Nam

Lâm Thao, Phú Thọ

135545533

52

24

0052

 

Nguyễn Văn Vũ

19/05/1966

Nam

Hoài Nhơn, Ninh Bình

026066000663

 

Phòng thi số 03

 

53

1

0053

 

Nguyễn Thị Anh

20/12/1979

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135083492

54

2

0054

 

Phùng Quốc Ban

14/02/1970

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135551164

55

3

0055

 

Trương Văn Chức

09/06/1989

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026089000876

56

4

0056

 

Nguyễn Thành Công

22/02/1984

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135033676

57

5

0057

 

Nguyễn Văn Cường

12/09/1976

Nam

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

026076001364

58

6

0058

 

Tạ Đức Đại

15/06/1975

Nam

Thanh Ba, Phú Thọ

025075000102

59

7

0059

 

Triệu Hữu Đại

09/11/1969

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135713433

60

8

0060

 

Cao Trần Đăng

31/08/1973

Nam

Vĩnh Phú

025073000091

61

9

0061

 

Nguyễn Trọng Đăng

05/08/1974

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135616233

62

10

0062

 

Nguyễn Đức Đạt

29/12/1985

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026085003648

63

11

0063

 

Lưu Văn Điệp

02/01/1991

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135456122

64

12

0064

 

Lê Văn Dũng

20/08/1972

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135013157

65

13

0065

 

Đặng Văn Hải

05/07/1979

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026079002615

66

14

0066

 

Phí Thị Thu Hằng

11/01/1984

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135033949

67

15

0067

 

Nguyễn Thị Hạnh

08/11/1981

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026181000220

68

16

0068

 

Nguyễn Thị Hiếu Hạnh

04/07/1982

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135088008

69

17

0069

 

Đỗ Thị Thu Hiền

01/11/1980

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135022275

70

18

0070

 

Nguyễn Việt Hiếu

28/10/1991

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135425602

71

19

0071

 

Lê Thị Phương Hoa

02/08/1973

Nữ

TX Lào Cai, Lào Cai

135764660

72

20

0072

 

Bùi Mạnh Hùng

27/11/1988

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135332179

73

21

0073

 

Nguyễn Mạnh Hùng

12/08/1980

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135057698

74

22

0074

 

Lương Thị Hưng

27/11/1987

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135263671

75

23

0075

 

Đỗ Thị Hương

21/10/1987

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026187003116

76

24

0076

 

Nguyễn Khánh Huyền

29/10/1997

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026197000094

77

25

0077

 

Nguyễn Thị Kiểm

14/04/1989

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026189001789

78

26

0078

 

Bùi Thị Lan

06/03/1969

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

25169000166

79

27

0079

 

Nguyễn Ngọc Linh

01/12/1981

Nam

Mê Linh, Hà Nội

001081007120

80

28

0080

 

Nguyễn Thị Hải Lý

16/05/1988

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135316597

 

Phòng thi số 04

 

81

1

0081

 

Trần Thị Tuyết Mai

07/01/1982

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135011977

82

2

0082

 

Nguyễn Huy Ngọc Minh

07/02/1990

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026090000595

83

3

0083

 

Nguyễn Thị Nga

28/10/1987

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135240000

84

4

0084

 

Nguyễn Thị Sơn Nga

25/05/1983

Nữ

TX Phú Thọ, Phú Thọ

026183000274

85

5

0085

 

Nguyễn Thị Ngân

17/03/1980

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135890635

86

6

0086

 

Nguyễn Thị Nhàn

01/07/1983

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026183001960

87

7

0087

 

Nguyễn Ngọc Phúc

28/12/1972

Nam

TP Lào Cai, Lào Cai

135056580

88

8

0088

 

Ngô Thục Phương

27/04/1973

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135032004

89

9

0089

 

Nguyễn Thị Phương

24/04/1993

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135.680.460

90

10

0090

 

Trần Vũ Phương

26/10/1978

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135695654

91

11

0091

 

Lộc Xuân Quang

08/01/1983

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026083002089

92

12

0092

 

Nguyễn Thị Sâm

01/09/1976

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026176000465

93

13

0093

 

Nguyễn Thị Tâm

08/10/1982

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135083593

94

14

0094

 

Tạ Thị Tâm

09/05/1970

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

135519564

95

15

0095

 

Hạ Văn Thái

08/06/1968

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026068000180

96

16

0096

 

Đường Tiến Thịnh

03/10/1974

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135858532

97

17

0097

 

Bùi Thị Ngọc Thương

28/06/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135156790

98

18

0098

 

Nguyễn Thị Thúy

02/06/1987

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135310455

99

19

0099

 

Hà Thế Tú

02/01/1989

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026089001851

100

20

0100

 

Nguyễn Anh Tuấn

15/08/1980

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135558790

101

21

0101

 

Phùng Văn Tuấn

08/09/1992

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026092000016

102

22

0102

 

Nguyễn Thùy Vân

24/09/1989

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135443659

103

23

0103

 

Nguyễn Thị Xuân

15/08/1983

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026183002509

104

24

0104

 

Đặng Phú Xuyên

06/01/1964

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135014101

 

Phòng thi số 05

 

105

1

0105

 

Nguyễn Văn Bình

23/03/1977

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026077003288

106

2

0106

 

Đàm Văn Chúc

05/06/1986

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135237662

107

3

0107

 

Hoàng Anh Đào

10/10/1975

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135773324

108

4

0108

 

Nguyễn Thị Định

03/10/1986

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

001186012248

109

5

0109

 

Phạm Minh Đức

18/07/1981

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135111700

110

6

0110

 

Trịnh Việt Đức

21/08/1997

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026097002262

111

7

0111

 

Nguyễn Thị Ngọc Dung

18/09/1971

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135020037

112

8

0112

 

Nguyễn Anh Dũng

20/09/1983

Nam

Mê Linh, Vĩnh Phúc

013447386

113

9

0113

 

Hà Thị Giang

26/12/1980

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135869087

114

10

0114

 

Trần Thu Hà

14/11/1991

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135592810

115

11

0115

 

Hoàng Văn Hải

14/07/1970

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135608352

116

12

0116

 

Trần Văn Hải

18/02/1985

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135091971

117

13

0117

 

Bùi Thị Thu Hằng

03/02/1974

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135599708

118

14

0118

 

Lê Thị Hằng

22/10/1987

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135248712

119

15

0119

 

Trần Thị Hằng

29/11/1983

Nữ

Lâm Thao, Phú Thọ

25183001027

120

16

0120

 

Hà Thị Anh Hoa

29/11/1976

Nữ

Hà Nội

011730155

121

17

0121

 

Nguyễn Thanh Hoa

12/09/1986

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026186003943

122

18

0122

 

Trần Văn Hòa

09/05/1974

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135607899

123

19

0123

 

Hoàng Văn Huân

16/02/1961

Nam

TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135606510

124

20

0124

 

Nguyễn Trần Hưng

31/07/1976

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

013591986

125

21

0125

 

Trịnh Việt Hưng

21/08/1992

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026092002540

126

22

0126

 

Nguyễn Thị Thu Hương

13/08/1976

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135551167

127

23

0127

 

Trịnh Thị Hương

19/01/1975

Nữ

Tuần Giáo, Điện Biên

011175000002

128

24

0128

 

Lại Quang Huy

15/11/1981

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135013518

129

25

0129

 

Cao Thị Thanh Huyền

04/09/1976

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026176000898

130

26

0130

 

Nguyễn Thị Huyền

10/05/1986

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135276478

131

27

0131

 

Bùi Khánh

25/10/1984

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135141112

132

28

0132

 

Trần Thị Phương Lan

05/08/1982

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026182000533

 

Phòng thi số 06

 

133

1

0133

 

Kim Diệu Linh

21/11/1988

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026188000431

134

2

0134

 

Nguyễn Thị Diệu Linh

07/05/1986

Nữ

Hoàng Mai, Hà Nội

001186011647

135

3

0135

 

Nguyễn Huy Mạnh

10/08/1985

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135175611

136

4

0136

 

Kim Trung Nam

22/11/1994

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026094002239

137

5

0137

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

05/11/1982

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

026182003325

138

6

0138

 

Nguyễn Thị Nguyệt

13/06/1988

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135441224

139

7

0139

 

Phạm Văn Nhân

30/10/1987

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135259325

140

8

0140

 

Nguyễn Thanh Quang

09/10/1967

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135840699

141

9

0141

 

Nguyễn Thanh Quang

25/08/1979

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135699593

142

10

0142

 

Phùng Tú Quyên

09/01/1983

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135033392

143

11

0143

 

Đỗ Hồng Sơn

26/10/1986

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135236078

144

12

0144

 

Nguyễn Văn Sỹ

28/08/1969

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135388197

145

13

0145

 

Nguyễn Thị Minh Tâm

21/05/1980

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135016346

146

14

0146

 

Nguyễn Tiến Thắng

26/03/1975

Nam

Sơn La

135038743

147

15

0147

 

Nguyễn Thị Thúy

25/05/1982

Nữ

Tân Lạc, Hòa Bình

017182000355

148

16

0148

 

Trần Minh Thùy

28/03/1982

Nữ

Long Biên, Hà Nội

012151196

149

17

0149

 

Nguyễn Diệu Thủy

12/12/1982

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026182001218

150

18

0150

 

Vũ Việt Tiến

28/11/1981

Nam

Thanh Thủy, Phú Thọ

135823999

151

19

0151

 

Lê Văn Tiện

24/10/1974

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135595067

152

20

0152

 

Cao Khánh Toàn

19/02/1980

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

131602515

153

21

0153

 

Đỗ Đức Toàn

02/02/1985

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135185331

154

22

0154

 

Bùi Mạnh Tuấn

10/08/1986

Nam

Lâm Thao, Phú Thọ

135370124

155

23

0155

 

Đoàn Thanh Tùng

17/12/1978

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135160046

156

24

0156

 

Đinh Thị Hồng Vân

16/07/1979

Nữ

Sơn Tây, Hà Nội

132234989

 

Phòng thi số 07

 

157

1

0157

 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

10/08/1991

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135514082

158

2

0158

 

Tạ Việt Dũng

28/08/1979

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135006940

159

3

0159

 

Nguyễn Thị Hương Giang

26/11/1975

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135261353

160

4

0160

 

Phạm Thị Thu Hà

05/11/1975

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

025175000095

161

5

0161

 

Vũ Khánh Hà

29/10/1991

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

025191000664

162

6

0162

 

Phạm Thị Thu Hiền

01/05/1976

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135605108

163

7

0163

 

Nguyễn Quang Hiếu

08/10/1969

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135605104

164

8

0164

 

Trần Thị Hồng

05/01/1978

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135015479

165

9

0165

 

Hoàng Thị Huệ

20/06/1973

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135529944

166

10

0166

 

Nguyễn Thị Hương

02/10/1988

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135267393

167

11

0167

 

Nguyễn Thị Lan Hương

05/07/1976

Nữ

Sóc Sơn, Hà Nội

135510888

168

12

0168

 

Nguyễn Thị Thu Hương

15/09/1986

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135293171

169

13

0169

 

Hoàng Huy

15/09/1983

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026083004171

170

14

0170

 

Phùng Thị Huyền

08/07/1990

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026190000306

171

15

0171

 

Nguyễn Trung Kiên

26/12/1985

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135191161

172

16

0172

 

Trần Hồng Lâm

01/03/1971

Nam

Gia Lâm, Hà Nội

135559760

173

17

0173

 

Phùng Thị Liên

12/08/1978

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135608427

174

18

0174

 

Nguyễn Thị Lương

03/02/1983

Nữ

Nga Sơn, Thanh Hóa

038183003493

175

19

0175

 

Lưu Tố Nga

23/12/1986

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135246647

176

20

0176

 

Nguyễn Thị Ngân

26/10/1986

Nữ

Tam Đảo,Vĩnh phúc

135250106

177

21

0177

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

21/12/1973

Nữ

TP Hà Giang, Hà Giang

135527245

178

22

0178

 

Ngô Anh Ngọc

13/03/1990

Nam

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135395551

179

23

0179

 

Đào Văn Ngôi

26/03/1964

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135383749

180

24

0180

 

Vũ Thị Hồng Nguyệt

15/12/1986

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026186001272

181

25

0181

 

Dương Việt Thành Phương

05/07/1983

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

013346031

182

26

0182

 

Nguyễn Thị Lan Phương

23/09/1990

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135337536

183

27

0183

 

Nguyễn Lê Hải Phượng

12/03/1986

Nữ

Kỳ Sơn, Hòa Bình

017186000468

184

28

0184

 

Lê Hồng Quy

16/04/1981

Nam

Sơn Dương, Tuyên Quang

008081000181

 

Phòng thi số 08

 

185

1

0185

 

Nguyễn Thị Thanh Sơn

03/12/1983

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135160781

186

2

0186

 

Trần Minh Tâm

18/09/1971

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026071002310

187

3

0187

 

Lê Thị Thắm

20/02/1987

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135290428

188

4

0188

 

Trương Quốc Thắng

19/06/1980

Nam

Tam Đảo,Vĩnh phúc

135057405

189

5

0189

 

Phạm Thị Lệ Thanh

19/12/1989

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

132031017

190

6

0190

 

Bùi Thị Vần Thơ

31/08/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135186301

191

7

0191

 

Trần Thị Thúy

25/08/1991

Nữ

Bát Xát, Lào Cai

0633243024

192

8

0192

 

Đặng Thị Thủy

06/05/1965

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135385899

193

9

0193

 

Lê Thị Thủy

02/02/1984

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026184004570

194

10

0194

 

Nguyễn Thị Thủy

15/10/1995

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135627792

195

11

0195

 

Đỗ Kim Toàn

15/02/1989

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026089001576

196

12

0196

 

Hà Thị Thu Trang

27/06/1987

Nữ

Thanh Thủy, Phú Thọ

025187000566

197

13

0197

 

Trần Thị Huyền Trang

08/05/1995

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135802498

198

14

0198

 

Lương Thị Kiên Trinh

24/08/1982

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

025182000205

199

15

0199

 

Trần Xuân Trường

01/05/1975

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135376698

200

16

0200

 

Phan Trường Tú

22/06/1980

Nam

Trấn Yên, Yên Bái

03009734

201

17

0201

 

Nguyễn Anh Tuấn

20/01/1980

Nam

Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc

026080003158

202

18

0202

 

Lê Sơn Tùng

25/05/1990

Nam

Thanh Sơn, Phú Thọ

025090000046

203

19

0203

 

Nguyễn Thị Kim Tuyến

26/12/1990

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026190001133

204

20

0204

 

Nguyễn Xuân Tuyến

05/12/1984

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026084005252

205

21

0205

 

Đoàn Thị Tuyết

15/10/1981

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026181000374

206

22

0206

 

Nguyễn Thị Anh Vân

04/12/1990

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026190000990

207

23

0207

 

Nguyễn Khắc Quỳnh Vương

23/06/1988

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135319022

208

24

0208

 

Nguyễn Thị Hải Yến

17/08/1974

Nữ

Bình Giang, Hải Dương

135590163

 

Phòng thi số 09

 

209

1

0209

 

Nguyễn Thế Anh

08/12/1987

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135304691

210

2

0210

 

Nguyễn Thị Bắc Anh

14/03/1982

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026182001855

211

3

0211

 

Nguyễn Thị Loan Anh

16/10/1981

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026181000650

212

4

0212

 

Vũ Diệp Anh

17/04/1990

Nữ

Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

135266974

213

5

0213

 

Nguyễn Ngọc Ánh

19/05/1979

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

131302594

214

6

0214

 

Nguyễn Thị Bích Chinh

12/12/1979

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026179002954

215

7

0215

 

Lê Anh Cường

15/02/1981

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026081003976

216

8

0216

 

Nguyễn Văn Đức

14/08/1978

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135126438

217

9

0217

 

Nguyễn Thị Dung

26/10/1978

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135778267

218

10

0218

 

Nguyễn Văn Duy

11/11/1983

Nam

Lâm Thao, Phú Thọ

025083000669

219

11

0219

 

Hoàng Thị Thu Giang

06/06/1980

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026180001926

220

12

0220

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

05/12/1991

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

26191000632

221

13

0221

 

Kiều Tuấn Hoàng

28/10/1991

Nam

Việt Trì,  Phú Thọ

025091000049

222

14

0222

 

Nguyễn Việt Hùng

20/06/1986

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135144347

223

15

0223

 

Nguyễn Quang Hưng

22/03/1986

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135225889

224

16

0224

 

Nguyễn Lan Hương

19/03/1988

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026188000679

225

17

0225

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

06/11/1973

Nữ

Tân Yên, Bắc Giang

135610013

226

18

0226

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

30/10/1980

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026180000329

227

19

0227

 

Phí Thị Thanh Huyền

24/02/1983

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135045443

228

20

0228

 

Đinh Gia Khánh

27/02/1995

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135517729

229

21

0229

 

Nguyễn Bình Khương

25/11/1983

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135033414

230

22

0230

 

Chu Ánh Kiều

26/07/1995

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135657420

231

23

0231

 

Đặng Thị Lâm

26/01/1980

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135008228

232

24

0232

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

28/06/1973

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135618445

233

25

0233

 

Hoàng Đức Linh

20/10/1988

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135320645

234

26

0234

 

Dương Thị Thanh Loan

24/09/1986

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135243259

 

Phòng thi số 10

 

235

1

0235

 

Đặng Sơn Hoàng Long

01/08/1987

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135341999

236

2

0236

 

Đào Ngọc Mai

18/07/1975

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135525486

237