TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN ĐỢT 10 KHÓA: NGÀY 15/9/2018 VÀ 16/9/2018
Nội dung thông báo:

1. LỊCH THI         

            + Sáng ngày  15/9/2018 ( Thứ 7) :     Phòng thi số 1 và số 2

            + Chiều ngày  15/9/2018 ( Thứ 7) :    Phòng thi số 3 và số 4  

            + Sáng ngày  16/9/2018( CN) :          Phòng thi số 5 và số 6

            + Chiều ngày 16/9/2018 ( CN) :         Phòng thi số 7 và số 8

           (Buổi sáng thí sinh có mặt trước 7h15, buổi chiều trước 13h30; thí sinh mang theo CMTND)

 2. ĐỊA ĐIỂM

          Tại phòng học số 1 và phòng học số 2, tầng 6, Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT), số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

 3. DANH SÁCH THÍ SINH THEO CÁC PHÒNG THI

 

STT

Số báo danh

Tài khoản dự thi trắc nghiệm

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Số CMTND

hoặc thẻ căn cước

KT

PT

Mã tài khoản thi

Họ và tên

 

Phòng thi số 01

 

1

1

0001

003016

Hoàng Thị Vân Anh

21/05/1977

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135.613.091

2

2

0002

002987

Nguyễn Thị Hà Anh

13/07/1989

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026189001046

3

3

0003

003026

Nguyễn Thị Ngọc Anh

05/07/1988

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135266264

4

4

0004

003024

Nguyễn Thị Vân Anh

11/07/1986

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026186000371

5

5

0005

002991

Nguyễn Thị Biên

02/04/1988

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135239677

6

6

0006

003023

Cao Đức Cường

26/06/1977

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135776423

7

7

0007

003003

Đỗ Thị Kim Dung

22/09/1987

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

0261.8700.3217

8

8

0008

002993

Nguyễn Hải Hà

27/01/1981

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026081000495

9

9

0009

002997

Nguyễn Thanh Hà

16/11/1973

Nam

Cam Đường, Lào Cai

010073000058

10

10

0010

003005

Dương Thị Thu Hiền

16/11/1979

Nữ

Phù Cừ, Hưng Yên

0331.7900.2869

11

11

0011

003007

Ngô Thị Việt Hòa

27/01/1972

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135.716.328

12

12

0012

002998

Nguyễn Trọng Hòa

22/06/1995

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135802622

13

13

0013

002980

Khuất Văn Hợp

19/06/1973

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135378968

14

14

0014

003019

Nguyễn Thị Mai Hương

22/10/1978

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135714727

15

15

0015

002986

Nguyễn Thị Thu Hương

12/07/1982

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026182001689

16

16

0016

003025

Phùng Thị Thanh Lâm

06/02/1978

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135529347

17

17

0017

003009

Ngô Thị Hương Lan

09/10/1975

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

0261.7500.2121

18

18

0018

003018

Phùng Thị Liên

12/08/1978

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135608427

19

19

0019

003017

Dương Thị Loan

23/10/1977

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

0251.77000.246

20

20

0020

002989

Lê Hải Long

25/12/1984

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135668999

21

21

0021

002985

Ngô Hà Ly

30/12/1983

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135084622

22

22

0022

003004

Khổng Thị Mơ

17/02/1992

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135.637.284

23

23

0023

003029

Nguyễn Hoài Nam

22/08/1975

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135592298

24

24

0024

003011

Nguyễn Thiệu Nam

13/06/1978

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

0260.7800.1292

25

25

0025

002982

Lê Thị Nga

03/01/1992

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135586620

26

26

0026

003006

Nguyễn Bình Nguyên

04/05/1982

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135.111.996

27

27

0027

003001

Nguyễn Mạnh Nguyên

01/12/1981

Nam

Tiên Du, Bắc Ninh

135065826

 

Phòng thi số 02

 

28

1

0028

003010

Nguyễn Tiến Phong

01/08/1978

Nam

Phù Yên, Sơn La

135.510.770

29

2

0029

003013

Đinh Thị Thu Phương

19/07/1981

Nữ

Chí Linh, Hải Hưng

131.471.822

30

3

0030

003028

Ngô Hồng Quân

18/12/1991

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135620796

31

4

0031

003021

Nguyễn Thị Kim Quý

15/01/1977

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026177000097

32

5

0032

003022

Trần Minh Sáu

05/12/1969

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026069000088

33

6

0033

003012

Nguyễn Văn Sinh

05/10/1967

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

0250.6700.0090

34

7

0034

002988

Lỗ Văn Tấn

20/04/1962

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026062001385

35

8

0035

003030

Nguyễn Thị Tần

04/09/1977

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135550002

36

9

0036

003014

Phạm Đức Thăng

15/02/1979

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135.388.081

37

10

0037

003015

Dương Minh Thành

27/07/1977

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

0260.7700.1069

38

11

0038

002992

Nguyễn Đức Thọ

15/05/1977

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135522491

39

12

0039

002990

Trần Thị Thơm

15/08/1981

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026181001721

40

13

0040

002996

Trần Thị Thùy

23/07/1978

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135383888

41

14

0041

002981

Phạm Thị Hồng Thủy

18/03/1997

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026197002288

42

15

0042

003020

Hoàng Thị Tiến

14/10/1983

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026183002175

43

16

0043

002995

Phùng Đắc Tiến

03/11/1988

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026088002025

44

17

0044

002999

Vũ Thành Tín

25/01/1991

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026091000042

45

18

0045

003002

Trần Thị Huyền Trang

16/10/1986

Nữ

Tam Dương, Vĩnh phúc

0261.8600.4103

46

19

0046

003027

Nguyễn Thành Trung

19/10/1983

Nam

Lạng Giang, Bắc Giang

121479640

47

20

0047

003008

Trần Nam Trung

22/08/1973

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135.717.640

48

21

0048

002994

Đoàn Văn Tùng

05/01/1983

Nam

Mê Linh, Hà Nội

001083023932

49

22

0049

003000

Nguyễn Hữu Tùng

22/05/1978

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135789690

50

23

0050

002984

Nguyễn Xuân Tùng

10/10/1972

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135526563

51

24

0051

002983

Đại Thị Ánh Tuyết

20/07/1986

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135237673

 

Phòng thi số 03

 

52

1

0052

003062

Đặng Công Anh

24/11/1984

Nam

Nam Từ Liêm, Hà Nội

001084008205

53

2

0053

003058

Nguyễn Tuấn Anh

19/11/1994

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026094001585

54

3

0054

003071

Trần Thúy Anh

11/04/1978

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135084480

55

4

0055

003055

Nguyễn Văn Bằng

13/06/1984

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026084004922

56

5

0056

003069

Hoàng Thị Thanh Bình

05/11/1981

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026181000429

57

6

0057

003053

Đỗ Trọng Cán

01/09/1966

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135038524

58

7

0058

003049

Hoàng Thị Quỳnh Chi

11/09/1992

Nữ

Kiến Xương, Thái Bình

135515031

59

8

0059

003038

Phạm Thị Mai Chinh

03/05/1980

Nữ

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

019180000382

60

9

0060

003052

Khổng Thành Công

15/03/1973

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135786888

61

10

0061

003051

Nguyễn Minh Đức

16/04/1989

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026089000999

62

11

0062

003033

Nguyễn Văn Dung

26/10/1977

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135771871

63

12

0063

003050

Hồ Ánh Dương

10/09/1993

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135516949

64

13

0064

003043

Nguyễn Hương Giang

16/06/1976

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135608736

65

14

0065

003064

Nguyễn Thanh Hà

17/03/1975

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026075001705

66

15

0066

003067

Lê Thị Hồng Hạnh

01/12/1984

Nữ

Mê Linh, Vĩnh Phú

026184003825

67

16

0067

003080

Trần Vĩnh Hiếu

15/09/1982

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026082005049

68

17

0068

003044

Nguyễn Văn Hòa

12/05/1975

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135552594

69

18

0069

003035

Bùi Hữu Hưng

10/08/1968

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135266594

70

19

0070

003041

Nguyễn Thành Hưng

23/11/1972

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135396835

71

20

0071

003074

Nguyễn Trần Hưng

31/07/1976

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

013591986

72

21

0072

003057

Lê Thị Lan

09/11/1975

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135000028

73

22

0073

003070

Dương Thị Mỹ Lệ

30/04/1995

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135802934

74

23

0074

003031

Nguyễn Thị Thùy Linh

26/04/1978

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135761592

75

24

0075

003077

Nguyễn Huy Ngọc Minh

07/02/1990

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026090000595

76

25

0076

003040

Trương Văn Minh

05/10/1971

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026071001888

77

26

0077

003037

Vũ Ngọc Minh

15/09/1984

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026084000207

78

27

0078

003056

Nguyễn Thành Nam

14/11/1978

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135396577

 

Phòng thi số 04

 

79

1

0079

003054

Vũ Anh Nam

08/12/1975

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135869908

80

2

0080

003078

Nguyễn Thị Nga

28/10/1987

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135240000

81

3

0081

003073

Nguyễn Thị Yến Nga

26/08/1986

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh phúc

026186002587

82

4

0082

003042

Lê Quang Nghiệp

06/05/1973

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026073002182

83

5

0083

003072

Ngô Thị Bảo Ngọc

07/11/1981

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135775968

84

6

0084

003066

Phùng Thị Nguyệt

16/10/1993

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026193001370

85

7

0085

003079

Nguyễn Thị Nhung

20/06/1974

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026174000382

86

8

0086

003046

Vũ Thị Nhung

15/04/1992

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135637967

87

9

0087

003045

Phạm Văn Oanh

09/06/1969

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026069000193

88

10

0088

003063

Nguyễn Hồng Quảng

23/09/1989

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135432707

89

11

0089

003060

Nguyễn Đức Thiện

09/04/1991

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026091000117

90

12

0090

003039

Bùi Đức Thọ

05/04/1975

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135525411

91

13

0091

003036

Đặng Thị Minh Thuý

28/05/1974

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135600034

92

14

0092

003081

Nguyễn Thu Thủy

28/01/1977

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026177000212

93

15

0093

003034

Nguyễn Thu Thủy

06/12/1983

Nữ

Hạ Hòa, Phú Thọ

025183000748

94

16

0094

003032

Nguyễn Thị Tĩnh

04/03/1973

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

131034998

95

17

0095

003076

Triệu Mạnh Toàn

13/02/1979

Nam

Lâm Thao, Phú Thọ

025080000403

96

18

0096

003075

Lê Thị Hà Trang

08/05/1994

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135683652

97

19

0097

003047

Lê Nguyễn Thành Trung

02/08/1976

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135669100

98

20

0098

003061

Bùi Anh Tuấn

04/08/1988

Nam

Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú

026088003941

99

21

0099

003068

Nguyễn Thanh Tùng

01/09/1965

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135599994

100

22

0100

003065

Cao Thảo Vân

17/12/1994

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135760127

101

23

0101

003059

Trần Văn Viết

17/10/1989

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135411271

102

24

0102

003048

Hà Quốc Việt

14/07/1992

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135426441

 

Phòng thi số 05

 

103

1

0103

003125

Trần Tuấn Anh

27/03/1977

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135141924

104

2

0104

003124

Phùng Thị Bích

19/07/1988

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026188001286

105

3

0105

003084

Trần Thành Đạt

15/09/1997

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135876440

106

4

0106

003116

Phạm Ngọc Đồng

18/01/1987

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026087003160

107

5

0107

003108

Trần Lưu Dũng

04/06/1988

Nam

TP Tuyên Quang, Tuyên Quang

008088000096

108

6

0108

003110

Nguyễn Thị Duyên

19/12/1984

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026184001934

109

7

0109

003082

Nguyễn Mạnh Hà

14/11/1969

Nam

Thanh Ba, Phú Thọ

026069000322

110

8

0110

003127

Nguyễn Thị Thu Hà

11/06/1985

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026185002923

111

9

0111

003131

Hoàng Văn Hải

14/07/1970

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135608352

112

10

0112

003128

Lại Hữu Hải

28/05/1996

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135861013

113

11

0113

003098

Trương Thị Hiền

10/07/1981

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135864956

114

12

0114

003088

Phạm Thị Hòa

22/08/1976

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135592041

115

13

0115

003117

Trịnh Quốc Huấn

03/09/1986

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026086000398

116

14

0116

003102

Nguyễn Việt Hưng

19/02/1981

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135058779

117

15

0117

003103

Phan Mạnh Hưng

12/01/1982

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135045044

118

16

0118

003111

Hồ Thị Hương

11/12/1987

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135311526

119

17

0119

003132

Nguyễn Khánh Huyền

29/10/1997

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026197000094

120

18

0120

003120

Nguyễn Quang Khiêm

09/03/1970

Nam

Hà Nội

135178471

121

19

0121

003121

Phùng Đắc Kiên

11/02/1979

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135263075

122

20

0122

003119

Phạm Thị Ngọc Lân

02/09/1981

Nữ

Lâm Thao, Phú Thọ

025181000478

123

21

0123

003114

Nguyễn Thị Thùy Linh

21/08/1990

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135511999

124

22

0124

003093

Nguyễn Quốc Long

25/07/1976

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026076002088

125

23

0125

003122

Tô Thế Long

15/02/1979

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135012698

126

24

0126

003109

Tạ Thị Luyến

02/05/1985

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026185001287

127

25

0127

003113

Nguyễn Thị Tuyết Mai

21/09/1990

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phú

135452712

128

26

0128

003092

Lê Văn Mạnh

23/08/1984

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026084003342

129

27

0129

003104

Trần Xuân Mậu

07/04/1985

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135154907

130

28

0130

003100

Nguyễn Công Minh

15/08/1962

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135275568

 

Phòng thi số 06

 

131

1

0131

003118

Nguyễn Hồng Minh

16/09/1973

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

131045862

132

2

0132

003129

Lê Thị Thanh Nga

22/04/1971

Nữ

Sơn Tây, Hà Nội

135394372

133

3

0133

003115

Nguyễn Thị Bích Ngọc

03/11/1990

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

132124584

134

4

0134

003107

Nguyễn Văn Ngọc

24/08/1985

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135246493

135

5

0135

003099

Trần Thị Thuỳ Nhung

23/11/1982

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135003333

136

6

0136

003090

Nguyễn Việt Phương

07/07/1980

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135867192

137

7

0137

003096

Trần Minh Phương

12/01/1983

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026083000340

138

8

0138

003089

Nguyễn Hồng Quyết

15/07/1980

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135034237

139

9

0139

003085

Nguyễn Thanh

07/12/1971

Nam

Thị xã Hà Giang, Hà Giang

002071000018

140

10

0140

003130

Bùi Văn Thành

18/08/1969

Nam

Đông Anh, Hà Nội

135526194

141

11

0141

003091

Phạm Văn Thảo

05/12/1982

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026082002529

142

12

0142

003095

Nguyễn Toàn Thịnh

16/11/1989

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026089001943

143

13

0143

003123

Khổng Thị Xuân Thu

01/11/1982

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135080757

144

14

0144

003097

Chu Ngọc Thụ

13/06/1978

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026078001510

145

15

0145

003105

Nguyễn Thị Thúy

31/05/1986

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135238269

146

16

0146

003087

Lục Thị Bích Thùy

03/02/1985

Nữ

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

019185000340

147

17

0147

003112

Vũ Thị Thủy

01/06/1982

Nữ

Kiến Thụy, Hải Phòng

031182003729

148

18

0148

003133

Nguyễn Thanh Thuyết

15/07/1971

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135558952

149

19

0149

003094

Đỗ Mạnh Toàn

25/04/1979

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026079000905

150

20

0150

003086

Nguyễn Huyền Trang

28/06/1996

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135760149

151

21

0151

003126

Nguyễn Anh Tuấn

07/09/1976

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135619813

152

22

0152

003101

Trần Anh Tuấn

01/06/1980

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135022279

153

23

0153

003083

Trần Thị Vĩnh

20/07/1976

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026176000091

154

24

0154

003106

Lê Thị Hồng Xuyến

24/07/1982

Nữ

Kim Động, Hưng Yên

033182003822

 

Phòng thi số 07

 

155

1

0155

003148

Đặng Thị Ngọc Anh

26/06/1981

Nữ

Ý Yên, Nam Định

135771343

156

2

0156

003156

Phùng Thị Phương Anh

23/11/1993

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135696668

157

3

0157

003134

Nguyễn Ngọc Bích

09/08/1990

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135538813

158

4

0158

003138

Trần Thị Điệp

01/07/1984

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135146850

159

5

0159

003178

Trịnh Hồng Đoàn

15/09/1985

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135144344

160

6

0160

003172

Hà Thu Hà

08/02/1981

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135012421

161

7

0161

003173

Lê Minh Hằng

02/09/1987

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026187003254

162

8

0162

003147

Nguyễn Thị Hằng

27/06/1979

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026179000851

163

9

0163

003155

Nguyễn Thị Bích Hằng

08/11/1991

Nữ

Mê Linh, Vĩnh Phúc

013173283

164

10

0164

003149

Nguyễn Thị Lệ Hằng

15/10/1978

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026178002076

165

11

0165

003181

Nguyễn Thị Thúy Hằng

20/09/1979

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026179001394

166

12

0166

003158

Bùi Thị Hoa

28/02/1982

Nữ

Quỳnh Phụ , Thái Bình

135840634

167

13

0167

003137

Nguyễn Thị Như Hoa

05/12/1983

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026183002655

168

14

0168

003154

Lê Quốc Hoàn

25/08/1975

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026075000085

169

15

0169

003159

Dương Thị Hợp

14/09/1981

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135091563

170

16

0170

003143

Đào Nguyên Hương