TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 29/10/2017
Nội dung thông báo:

 

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

ĐỢT 3 NGÀY 29/10/2017

 

1. LỊCH THI NGÀY 29/10

          + Sáng:  Phòng thi số 1 và số 2

          + Chiều: Phòng thi số 3 và số 4

          (Buổi sáng thí sinh có mặt trước 7h15,  buổi chiều trước 13h00; thí sinh mang theo CMTND)

2. ĐỊA ĐIỂM :  Tại tầng 6, Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT), số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

 

3. DANH SÁCH THÍ SINH THEO CÁC PHÒNG THI

 

 

 

Tài khoản dự thi trắc nghiệm

 

 

 

Số CMTND

STT

Số báo danh

Mã tài khoản thi

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

hoặc thẻ căn cước

 

Phòng thi số 01

 

1

0001

001124

Lại Tuấn Anh

24/05/1992

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135512668

2

0002

001150

Phan Dương Cẩn

14/10/1977

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135869533

3

0003

001168

Đỗ Xuân Canh

03/03/1976

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135525662

4

0004

001215

Dương Văn Chinh

05/10/1983

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026083000086

5

0005

001140

Nguyễn Thành Công

06/05/1995

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

025095000019

6

0006

001208

Nguyễn Văn Công

19/09/1976

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135185904

7

0007

001135

Đào Văn Cường

18/10/1987

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135313778

8

0008

001129

Khổng Cao Cường

02/01/1984

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026084001585

9

0009

001128

Nguyễn Cao Cường

26/10/1985

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135191017

10

0010

001126

Lê Xuân Đại

15/09/1982

Nam

Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

135001191

11

0011

001179

Nguyễn Minh Đăng

20/11/1977

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135103728

12

0012

001125

Mai Thị Đào

06/11/1987

Nữ

Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

135304698

13

0013

001160

Trương Thị Đoan

13/08/1981

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135864551

14

0014

001132

Phạm Công Đoàn

30/10/1979

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135012120

15

0015

001188

Nguyễn Việt Đức

13/06/1986

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135217631

16

0016

001139

Phạm Quang Duy

03/04/1987

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026087000547

17

0017

001121

Đỗ Hương Giang

12/12/1984

Nữ

Sơn Tây, Hà Nội

113143771

18

0018

001175

Lý Văn Giang

05/09/1987

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026087001524

19

0019

001184

Nguyễn Thị Giang

02/01/1984

Nữ

Phù Yên, Sơn La

050474844

20

0020

001186

Nguyễn Thị Thu Hà

25/10/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026185000196

21

0021

001123

Nguyễn Thị Hằng

02/09/1986

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

131521498

22

0022

001217

Nguyễn Thị Thu Hằng

31/03/1983

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026183003020

23

0023

001152

Nguyễn Thị Thu Hằng

24/12/1990

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

691476

24

0024

001170

Phan Thị Bích Hằng

09/04/1989

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026189000644

25

0025

001198

Nguyễn Kỳ Hanh

19/11/1979

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135002637

26

0026

001167

Bùi Thị Hạnh

17/07/1979

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026179000119

 

Phòng thi số 02

 

27

0027

001178

Đặng Thị Hồng Hạnh

10/11/1976

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135595817

28

0028

001143

Nguyễn Duy Hảo

15/02/1977

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026077002507

29

0029

001193

Phạm Minh Hiến

01/07/1974

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135422222

30

0030

001163

Nguyễn Đức Hiền

17/09/1978

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026078001167

31

0031

001166

Lỗ Anh Hiếu

19/08/1977

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135027935

32

0032

001137

Nguyễn Trung Hiếu

25/05/1979

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135719999

33

0033

001174

Nguyễn Thị Hoa

20/11/1978

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

135122946

34

0034

001165

Đỗ Xuân Hòa

20/01/1981

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135034048

35

0035

001207

Nguyễn Việt Hoài

10/03/1991

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135513416

36

0036

001180

Nguyễn Thị Hơn

02/06/1981

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135376015

37

0037

001189

Chu Thị Hồng

02/01/1982

Nữ

TP Hà Giang, Hà Giang

135887097

38

0038

001214

Chu Mạnh Hùng

17/10/1976

Nam

Chợ Đồn, Bắc Cạn

135373981

39

0039

001127

Nguyễn Đình Hùng

05/07/1982

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135046428

40

0040

001219

Trần Thế Hùng

09/07/1986

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135144499

41

0041

001209

Nguyễn Tân Hưng

03/03/1979

Nam

Gia Lộc - Hải Dương

135867999

42

0042

001187

Đỗ Thị Hương

05/02/1981

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135024202

43

0043

001210

Nguyễn Thị Thu Hương

15/08/1976

Nữ

Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

135842470

44

0044

001177

Đặng Thị Thúy Hường

23/05/1978

Nữ

Sông Công, Thái Nguyên

019178000089

45

0045

001183

Nguyễn Thị Thu Hường

14/03/1977

Nữ

Bát Sát, Lào Cai

010177000053

46

0046

001148

Nguyễn Thị Thu Hường

29/03/1991

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135506424

47

0047

001218

Phan Thị Bích Hường

21/06/1981

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

.

48

0048

001195

Vũ Quang Huy

26/07/1980

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026080000220

49

0049

001141

Đỗ Thị Thanh Huyền

09/07/1993

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135662336

50

0050

001136

Nguyễn Kiên

14/02/1982

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026082001118

 

Phòng thi số 03

 

51

0051

001192

Nguyễn Trung Kiên

24/04/1979

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026079000057

52

0052

001155

Nguyễn Hương Lan

02/02/1979

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

026179000493

53

0053

001211

Nguyễn Thị Lan

09/12/1989

Nữ

Tam Dương - Vĩnh Phúc

026189001712

54

0054

001147

Vũ Thị Liên

22/09/1982

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026182003425

55

0055

001142

Lê Thị Phương Loan

22/08/1975

Nữ

Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

025175000076

56

0056

001134

Nguyễn Thị Lợi

10/10/1987

Nữ

Viĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135380886

57

0057

001156

Nguyễn Hải Long

28/07/1976

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135035206

58

0058

001173

Phạm Văn Long

12/01/1981

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

327-584

59

0059

001153

Nguyễn Thị Luận

03/05/1990

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135419520

60

0060

001169

Nguyễn Hoa Mai

30/10/1989

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135520789

61

0061

001161

Nguyễn Thị Thanh Nga

11/08/1983

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026183003349

62

0062

001203

Vũ Thu Nga

25/07/1992

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135515505

63

0063

001181

Nguyễn Thị Ngân

05/02/1986

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135236759

64

0064

001151

Nguyễn Thị Nguyệt

31/12/1990

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135502263

65

0065

001216

Nguyễn Thị Thu Nhàn

10/02/1976

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135064230

66

0066

001176

Phùng Đắc Nhân

16/06/1994

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135695699

67

0067

001196

Nguyễn Khắc Oai

23/10/1975

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026075002342

68

0068

001164

Triệu Thị Bích Phượng

02/03/1982

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026182003370

69

0069

001130

Nguyễn Hồng Quang

22/10/1978

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135768888

70

0070

001190

Đỗ Mạnh Quyền

10/10/1976

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135376944

71

0071

001131

Nguyễn Văn Sáu

24/06/1984

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135726789

72

0072

001138

Vũ Thế Sơn

30/12/1978

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026078000259

73

0073

001220

Lê Anh Tân

04/11/1970

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135555622

74

0074

001200

Vũ Như Ngọc Tân

06/09/1983

Nam

Hạ Hòa, Phú Thọ

135115592

75

0075

001133

Nguyễn Hồng Thanh

10/03/1980

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135028739

 

Phòng thi số 04

 

76

0076

001204

Vũ Phương Thảo

27/11/1994

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135518143

77

0077

001199

Phan Sỹ Thiện

13/09/1988

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135426869

78

0078

001205

Nguyễn Đức Thịnh

12/10/1990

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135523689

79

0079

001144

Nguyễn Thị Thông

25/01/1990

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026190002011

80

0080

001159

Trương Thị Hoài Thu

09/05/1985

Nữ

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

051185000036

81

0081

001146

Lê Thị Thúy

17/04/1977

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026177000211

82

0082

001191

Phùng Thị Thanh Thúy

 

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026178000153

83

0083

001145

Phạm Hồng Thủy

03/08/1976

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135730525

84

0084

001158

Phan Văn Tiến

22/08/1988

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026088001183

85

0085

001149

Trần Cảnh Tỉnh

26/08/1983

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135171014

86

0086

001201

Trần Văn Trần

19/08/1982

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026082000200

87

0087

001172

Lê Xuân Trường

20/12/1986

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135305821

88

0088

001202

Bùi Quang Tuấn

04/11/1981

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135005988

89

0089

001212

Dương Quốc Tuấn

18/07/1982

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135099431

90

0090

001182

Nguyễn Huy Tuấn

24/08/1983

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026083004076

91

0091

001206

Nguyễn Văn Tuấn

24/01/1988

Nam

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

026088000519

92

0092

001194

Trần Trọng Tuấn

02/09/1980

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026080000156

93

0093

001171

Nguyễn Thanh Tùng

18/10/1988

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026088000078

94

0094

001122

Đại Thị Tuyền

10/07/1986

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135237672

95

0095

001197

Nguyễn Thúy Vân

23/08/1987

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

021687000863

96

0096

001157

Trần Minh Vũ

22/09/1988

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

073188160

97

0097

001154

Kiều Thị Yến

12/08/1989

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135304551

98

0098

001185

Lê Thị Hải Yến

28/01/1983

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135027000

99

0099

001162

Phạm Thị Hồng Yến

24/08/1981

Nữ

Cẩm Khê, Phú Thọ

135869193