TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2017
Nội dung thông báo:

 

KẾT QUẢ

Kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

khóa ngày 29 tháng 10 năm 2017

tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

              

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Điểm bài thi trắc nghiệm

Điểm bài thi thực hành

Điểm trung bình

Kết quả

    1         

0001

Lại Tuấn Anh

24/05/1992

Nam

5.7

6.8

6.2

Đạt

    2         

0002

Phan Dương Cẩn

14/10/1977

Nam

6.7

7.0

6.8

Đạt

    3         

0003

Đỗ Xuân Canh

03/03/1976

Nam

8.3

5.0

6.7

Đạt

    4         

0004

Dương Văn Chinh

05/10/1983

Nam

6.7

7.3

7.0

Đạt

    5         

0005

Nguyễn Thành Công

06/05/1995

Nam

5.7

7.8

6.7

Đạt

    6         

0006

Nguyễn Văn Công

19/09/1976

Nam

5.0

9.5

7.3

Đạt

    7         

0007

Đào Văn Cường

18/10/1987

Nam

7.3

7.0

7.2

Đạt

    8         

0009

Nguyễn Cao Cường

26/10/1985

Nam

5.3

5.8

5.5

Đạt

    9         

0010

Lê Xuân Đại

15/09/1982

Nam

6.0

6.3

6.1

Đạt

  10         

0011

Nguyễn Minh Đăng

20/11/1977

Nam

7.3

8.3

7.8

Đạt

  11         

0012

Mai Thị Đào

06/11/1987

Nữ

5.0

5.0

5.0

Đạt

  12         

0013

Trương Thị Đoan

13/08/1981

Nữ

7.7

9.0

8.3

Đạt

  13         

0014

Phạm Công Đoàn

30/10/1979

Nam

5.0

5.0

5.0

Đạt

  14         

0015

Nguyễn Việt Đức

13/06/1986

Nam

5.3

7.0

6.2

Đạt

  15         

0016

Phạm Quang Duy

03/04/1987

Nam

7.0

8.0

7.5

Đạt

  16         

0017

Đỗ Hương Giang

12/12/1984

Nữ

9.0

9.0

9.0

Đạt

  17         

0018

Lý Văn Giang

05/09/1987

Nam

5.3

5.0

5.2

Đạt

  18         

0019

Nguyễn Thị Giang

02/01/1984

Nữ

5.3

6.8

6.0

Đạt

  19         

0020

Nguyễn Thị Thu Hà

25/10/1985

Nữ

5.3

6.5

5.9

Đạt

  20         

0021

Nguyễn Thị Hằng

02/09/1986

Nữ

5.0

5.0

5.0

Đạt

  21         

0022

Nguyễn Thị Thu Hằng

31/03/1983

Nữ

5.3

9.0

7.2

Đạt

  22         

0023

Nguyễn Thị Thu Hằng

24/12/1990

Nữ

7.7

7.2

7.4

Đạt

  23         

0024

Phan Thị Bích Hằng

09/04/1989

Nữ

6.3

7.0

6.7

Đạt

  24         

0026

Bùi Thị Hạnh

17/07/1979

Nữ

6.0

7.5

6.8

Đạt

  25         

0069

Nguyễn Hồng Quang

22/10/1978

Nam

5.3

6.3

5.8

Đạt

  26         

0027

Đặng Thị Hồng Hạnh

10/11/1976

Nữ

9.3

6.8

8.1

Đạt

  27         

0028

Nguyễn Duy Hảo

15/02/1977

Nam

5.3

8.0

6.7

Đạt

  28         

0029

Phạm Minh Hiến

01/07/1974

Nam

7.0

8.3

7.7

Đạt

  29         

0030

Nguyễn Đức Hiền

17/09/1978

Nam

5.7

7.3

6.5

Đạt

  30         

0031

Lỗ Anh Hiếu

19/08/1977

Nam

5.3

8.6

6.9

Đạt

  31         

0032

Nguyễn Trung Hiếu

25/05/1979

Nam

7.0

8.0

7.5

Đạt

  32         

0033

Nguyễn Thị Hoa

20/11/1978

Nữ

6.7

6.8

6.7

Đạt

  33         

0035

Nguyễn Việt Hoài

10/03/1991

Nữ

8.3

6.8

7.6

Đạt

  34         

0036

Nguyễn Thị Hơn

02/06/1981

Nữ

8.0

8.3

8.1

Đạt

  35         

0037

Chu Thị Hồng

02/01/1982

Nữ

8.0

7.3

7.7

Đạt

  36         

0038

Chu Mạnh Hùng

17/10/1976

Nam

6.0

7.5

6.8

Đạt

  37         

0039

Nguyễn Đình Hùng

05/07/1982

Nam

8.0

8.8

8.4

Đạt

  38         

0040

Trần Thế Hùng

09/07/1986

Nam

7.3

5.3

6.3

Đạt

  39         

0041

Nguyễn Tân Hưng

03/03/1979

Nam

5.3

5.8

5.5

Đạt

  40         

0042

Đỗ Thị Hương

05/02/1981

Nữ

5.0

5.0

5.0

Đạt

  41         

0043

Nguyễn Thị Thu Hương

15/08/1976

Nữ

5.3

6.8

6.1

Đạt

  42         

0044

Đặng Thị Thúy Hường

23/05/1978

Nữ

5.3

7.3

6.3

Đạt

  43         

0046

Nguyễn Thị Thu Hường

29/03/1991

Nữ

6.3

7.3

6.8

Đạt

  44         

0045

Nguyễn Thị Thu Hường

14/03/1977

Nữ

6.7

5.8

6.2

Đạt

  45         

0047

Phan Thị Bích Hường

21/06/1981

Nữ

6.7

7.6

7.1

Đạt

  46         

0048

Vũ Quang Huy

26/07/1980

Nam

5.3

8.3

6.8

Đạt

  47         

0049

Đỗ Thị Thanh Huyền

09/07/1993

Nữ

5.7

9.6

7.6

Đạt

  48         

0050

Nguyễn Kiên

14/02/1982

Nam

6.3

8.8

7.5

Đạt

  49         

0025

Nguyễn Kỳ Hanh

19/11/1979

Nam

5.7

9.3

7.5

Đạt

  50         

0051

Nguyễn Trung Kiên

24/04/1979

Nam

5.3

9.3

7.3

Đạt

  51         

0053

Nguyễn Thị Lan

09/12/1989

Nữ

5.3

9.3

7.3

Đạt

  52         

0055

Lê Thị Phương Loan

22/08/1975

Nữ

8.0

9.3

8.6

Đạt

  53         

0056

Nguyễn Thị Lợi

10/10/1987

Nữ

5.0

5.5

5.3

Đạt

  54         

0057

Nguyễn Hải Long

28/07/1976

Nam

7.7

7.8

7.7

Đạt

  55         

0058

Phạm Văn Long

12/01/1981

Nam

8.0

9.5

8.8

Đạt

  56         

0059

Nguyễn Thị Luận

03/05/1990

Nữ

8.3

5.8

7.0

Đạt

  57         

0060

Nguyễn Hoa Mai

30/10/1989

Nữ

5.3

7.8

6.5

Đạt

  58         

0061

Nguyễn Thị Thanh Nga

11/08/1983

Nữ

5.0

8.8

6.9

Đạt

  59         

0062

Vũ Thu Nga

25/07/1992

Nữ

7.7

9.5

8.6

Đạt

  60         

0063

Nguyễn Thị Ngân

05/02/1986

Nữ

5.0

9.3

7.1

Đạt

  61         

0064

Nguyễn Thị Nguyệt

31/12/1990

Nữ

5.3

7.8

6.5

Đạt

  62         

0065

Nguyễn Thị Thu Nhàn

10/02/1976

Nữ

5.3

6.0

5.7

Đạt

  63         

0066

Phùng Đắc Nhân

16/06/1994

Nam

8.7

8.0

8.3

Đạt

  64         

0067

Nguyễn Khắc Oai

23/10/1975

Nam

5.7

7.8

6.7

Đạt

  65         

0068

Triệu Thị Bích Phượng

02/03/1982

Nữ

5.3

9.3

7.3

Đạt

  66         

0070

Đỗ Mạnh Quyền

10/10/1976

Nam

5.3

8.0

6.7

Đạt

  67         

0071

Nguyễn Văn Sáu

24/06/1984

Nam

9.3

9.5

9.4

Đạt

  68         

0072

Vũ Thế Sơn

30/12/1978

Nam

7.0

9.0

8.0

Đạt

  69         

0073

Lê Anh Tân

04/11/1970

Nam

9.0

6.5

7.8

Đạt

  70         

0074

Vũ Như Ngọc Tân

06/09/1983

Nam

5.0

9.0

7.0

Đạt

  71         

0075

Nguyễn Hồng Thanh

10/03/1980

Nam

5.3

8.0

6.7

Đạt

  72         

0076

Vũ Phương Thảo

27/11/1994

Nữ

6.7

7.5

7.1

Đạt

  73         

0077

Phan Sỹ Thiện

13/09/1988

Nam

6.3

7.3

6.8

Đạt

  74         

0078

Nguyễn Đức Thịnh

12/10/1990

Nam

7.7

9.5

8.6

Đạt

  75         

0079

Nguyễn Thị Thông

25/01/1990

Nữ

7.0

5.8

6.4

Đạt

  76         

0080

Trương Thị Hoài Thu

09/05/1985

Nữ

8.0

5.0

6.5

Đạt

  77         

0081

Lê Thị Thúy

17/04/1977

Nữ

6.7

9.0

7.8

Đạt

  78         

0082

Phùng Thị Thanh Thúy

20/09/1978

Nữ

6.0

8.5

7.3

Đạt

  79         

0083

Phạm Hồng Thủy

03/08/1976

Nam

5.0

7.8

6.4

Đạt

  80         

0085

Trần Cảnh Tỉnh

26/08/1983

Nam

5.7

8.8

7.2

Đạt

  81         

0086

Trần Văn Trần

19/08/1982

Nam

1.0

5.5

3.3

Không đạt

  82         

0087

Lê Xuân Trường

20/12/1986

Nam

8.7

9.5

9.1

Đạt

  83         

0088

Bùi Quang Tuấn

04/11/1981

Nam

5.7

7.0

6.3

Đạt

  84         

0089

Dương Quốc Tuấn

18/07/1982

Nam

6.3

8.8

7.5

Đạt

  85         

0090

Nguyễn Huy Tuấn

24/08/1983

Nam

8.7

9.0

8.8

Đạt

  86         

0091

Nguyễn Văn Tuấn

24/01/1988

Nam

6.7

6.8

6.7

Đạt

  87         

0092

Trần Trọng Tuấn

02/09/1980

Nam

2.3

9.0

5.7

Không đạt

  88         

0094

Đại Thị Tuyền

10/07/1986

Nữ

6.3

9.3

7.8

Đạt

  89         

0095

Nguyễn Thúy Vân

23/08/1987

Nữ

7.3

6.0

6.7

Đạt

  90         

0098

Lê Thị Hải Yến

28/01/1983

Nữ

6.3

8.8

7.5

Đạt

  91         

0099

Phạm Thị Hồng Yến

24/08/1981

Nữ

6.3

9.8

8.0

Đạt

 

DANH SÁCH THÍ SINH HOÃN, BỎ THI

  

TT

Phòng thi

SBD

Họ tên

Ngày sinh

Giới tính

      1         

Phòng sồ 01

0008

Khổng Cao Cường

02/01/1984

Nam

      2         

Phòng số 02

0034

Đỗ Xuân Hòa

20/01/1981

Nam

      3         

Phòng số 03

0052

Nguyễn Hương Lan

02/02/1979

Nữ

      4         

Phòng số 03

0054

Vũ Thị Liên

22/09/1982

Nữ

      5         

Phòng số 04

0084

Phan Văn Tiến

22/08/1988

Nam

      6         

Phòng số 04

0093

Nguyễn Thanh Tùng

18/10/1988

Nam

      7         

Phòng số 04

0096

Trần Minh Vũ

22/09/1988

Nam

      8         

Phòng số 04

0097

Kiều Thị Yến

12/08/1989

Nữ

  

- Từ ngày 03/11/2017 đến hết ngày 12/11/2017: Hội đồng thi nhận đơn phúc khảo.

- Từ ngày 13/11/2017 đến hết ngày 27/11/2017: Hội đồng thi chấm phúc khảo.