TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 27-28/10/2018
Nội dung thông báo:

 

KẾT QUẢ

Kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 27-28/10/2018

tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

1. Danh sách kết quả thi

 

 

STT

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Điểm LT

Điểm TH

Kết quả

Ghi chú

 

Phòng thi số 01

1

0001

Nguyễn Ngọc Anh

10/06/1986

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

6.0

7.5

Đạt

 

2

0002

Nguyễn Thị Kim Anh

21/09/1984

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

5.0

7.0

Đạt

 

3

0003

Trần Quốc Bình

02/02/1975

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

7.0

8.0

Đạt

 

4

0004

Trần Đình Chất

17/10/1975

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

9.3

6.0

Đạt

 

5

0005

Nguyễn Hoàng Dương

28/10/1993

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

6.3

8.0

Đạt

 

6

0006

Diệp Thị Thanh Hà

08/12/1971

Nữ

Long Biên, Hà Nội

6.0

7.0

Đạt

 

7

0007

Nguyễn Thị Thu Hà

29/08/1971

Nữ

Lâm Thao, Phú Thọ

8.0

8.0

Đạt

 

8

0008

Đinh Phong Hải

11/05/1965

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

6.3

6.5

Đạt

 

9

0009

Hoàng Minh Hải

22/09/1977

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

8.3

6.5

Đạt

 

10

0010

Đỗ Thị Thu Hằng

12/09/1981

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

7.3

7.5

Đạt

 

11

0011

Nguyễn Đức Hạnh

19/03/1975

Nam

Si Ma Cai, Lào Cai

6.3

7.5

Đạt

 

12

0012

Phạm Thị Đức Hạnh

02/08/1982

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

5.7

7.0

Đạt

 

13

0013

Nguyễn Thị Thu Hiền

03/08/1981

Nữ

Phù Ninh, Phú Thọ

5.7

7.5

Đạt

 

14

0014

Lê Thị Lan Hương

15/07/1984

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

6.0

8.0

Đạt

 

15

0015

Phạm Thị Hương

15/12/1982

Nữ

Thanh Ba, Phú Thọ

9.3

7.0

Đạt

 

16

0016

Phạm Thu Hương

16/05/1983

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

5.7

7.0

Đạt

 

17

0017

Nguyễn Thị Thu Huyền

28/03/1979

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

9.7

8.5

Đạt

 

18

0018

Nguyễn Xuân Khoát

25/09/1967

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

6.0

8.0

Đạt

 

19

0019

Đỗ Thị Hoàng Lan

19/06/1979

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

9.7

6.5

Đạt

 

20

0020

Nguyễn Thị Lan

16/05/1969

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

8.7

7.5

Đạt

 

21

0021

Nguyễn Thị Tuyết Lan

11/04/1977

Nữ

Bãi Bằng, Phú Thọ

6.0

7.5

Đạt

 

22

0022

Nguyễn Văn Linh

21/10/1969

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

8.0

7.5

Đạt

 

23

0023

Lê Bá Lộc

26/02/1972

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

8.0

8.0

Đạt

 

24

0024

Đỗ Mạnh Long

11/09/1970

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

9.3

8.5

Đạt

 

25

0025

Nguyễn Thành Long

21/12/1969

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

6.3

5.5

Đạt

 

26

0026

Lưu Văn Minh

17/03/1977

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

8.7

7.5

Đạt

 

 

Phòng thi số 02

27

0027

Phạm Thị Nga

20/12/1972

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

9.7

8.5

Đạt

 

28

0028

Bùi Hoàng Ngọc

19/08/1975

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

5.0

8.5

Đạt

 

29

0029

Đặng Văn Ngọc

08/10/1977

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

5.7

8.5

Đạt

 

30

0030

Lý Thị Thi Ngọc

12/12/1974

Nữ

TP Sơn La, Sơn La

6.0

7.5

Đạt

 

31

0031

Nguyễn Mai Ngọc

13/10/1993

Nữ

Long Biên, Hà Nội

7.3

7.5

Đạt

 

32

0032

Nguyễn Tùng Ngọc

25/10/1994

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

6.3

7.5

Đạt

 

33

0033

Đào Thị Thanh Nhâm

18/12/1982

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

5.3

8.0

Đạt

 

34

0034

Trần Trọng Nhị

17/05/1978

Nam

Thường Tín , Hà Tây

5.0

7.0

Đạt

 

35

0035

Nguyễn Thu Phương

05/07/1982

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

6.0

7.0

Đạt

 

36

0036

Nguyễn Thị Minh Phượng

17/04/1982

Nữ

Thanh Ba, Phú Thọ

6.3

8.0

Đạt

 

37

0037

Nguyễn Ngọc Quảng

28/01/1971

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

6.0

8.0

Đạt

 

38

0038

Bùi Văn Tạo

06/07/1967

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

5.0

8.5

Đạt

 

39

0039

Nguyễn Xuân Thăng

01/11/1962

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

9.3

8.5

Đạt

 

40

0040

Nguyễn Văn Thiện

18/09/1967

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

8.7

8.5

Đạt

 

41

0041

Nguyễn Thị Thu

11/11/1995

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

7.7

7.5

Đạt

 

42

0042

Nguyễn Thị Phương Thúy

25/11/1990

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

6.7

8.0

Đạt

 

43

0043

Tống Thị Bích Thủy

25/07/1981

Nữ

Đoan Hùng, Phú Thọ

5.7

8.0

Đạt

 

44

0044

Trần Hà Thùy Trang

29/10/1986

Nữ

Hải Hậu, Nam Định

6.7

7.5

Đạt

 

45

0045

Nguyễn Thanh Tùng

01/09/1965

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

6.3

8.5

Đạt

 

46

0046

Nguyễn Thị Hồng Vân

19/09/1974

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

6.7

8.5

Đạt

 

47

0047

Nguyễn Thị Hồng Vân

01/09/1978

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

5.3

7.0

Đạt

 

48

0049

Phạm Ngọc Yến

06/12/1983

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

6.7

6.5

Đạt

 

 

Phòng thi số 03

49

0050

Phạm Thị Ngọc Anh

24/12/1998

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

7.0

8.5

Đạt

 

50

0051

Đỗ Thị Ánh

21/10/1986

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

6.7

5.5

Đạt

 

51

0052

Phạm Thị Chinh

08/10/1989

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

5.7

8.5

Đạt

 

52

0053

Dương Quốc Chính

14/08/1981

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

6.7

9.0

Đạt

 

53

0054

Nguyễn Văn Độ

04/05/1977

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phú

7.7

7.0

Đạt

 

54

0055

Nguyễn Mạnh Đoàn

15/02/1983

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

5.3

8.5

Đạt

 

55

0056

Nguyễn Minh Đức

16/04/1989

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

6.3

8.0

Đạt

 

56

0057

Nguyễn Đức Dũng

04/11/1988

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

7.7

8.0

Đạt

 

57

0058

Lê Vĩnh Dương

27/11/1984

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

9.7

7.5

Đạt

 

58

0059

Võ Thị Duyên

17/01/1981

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

5.7

8.0

Đạt

 

59

0060

Ngô Thị Hà

13/01/1988

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

9.7

8.0

Đạt

 

60

0061

Nguyễn Hải Hà

18/06/1976

Nam

Lập Thạch, Vĩnh phúc

7.3

9.0

Đạt

 

61

0062

Trần Mạnh Hà

30/08/1985

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

6.7

8.0

Đạt

 

62

0063

Bạch Thị Thúy Hằng

26/08/1975

Nữ

TX Phú Thọ, Phú Thọ

6.7

8.5

Đạt

 

63

0064

Cao Duy Hòa

22/05/1981

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

6.3

7.5

Đạt

 

64

0065

Nguyễn Khắc Hoàng

12/05/1981

Nam

Phổ Yên, Thái Nguyên

6.7

8.0

Đạt

 

65

0066

Thái Thị Bích Hồng

18/07/1981

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

6.0

7.0

Đạt

 

66

0067

Nguyễn Việt Hưng

19/02/1981

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

5.7

9.0

Đạt

 

67

0068

Đào Đặng Thu Hường

23/11/1981

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

7.3

8.0

Đạt

 

68

0069

Đinh Văn Lý

31/05/1980

Nam

Mê Linh, Hà Nội

5.3

8.0

Đạt

 

69

0071

Nguyễn Công Minh

15/08/1962

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

9.7

6.5

Đạt

 

70

0072

Nguyễn Thị Minh

25/12/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

9.7

8.0

Đạt

 

71

0073

Đỗ Thị Mơ

29/04/1979

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

5.3

8.5

Đạt

 

72

0074

Trần Quang Ngát

26/04/1980

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh phúc

5.3

7.5

Đạt

 

73

0075

Nguyễn Quang Nhật

10/10/1982

Nam

Tam Đảo,Vĩnh Phúc

6.7

8.5

Đạt

 

 

Phòng thi số 08

74

0070

Lê Văn Minh

04/07/1975

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

8.0

8.0

Đạt

 

75

0172

Lê Văn Nhất

03/10/1986

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

5.7

8.0

Đạt

 

76

0173

Nguyễn Văn Ninh

19/04/1972

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

9.7

6.5

Đạt

 

77

0174

Nguyễn Thị Kim Oanh

24/11/1988

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

6.7

6.5

Đạt

 

78

0175

Ngô Thị Bích Phương

10/08/1989

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

8.7

5.3

Đạt

 

79

0176

Tô Lan Phương

05/01/1985

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

7.7

6.5

Đạt

 

80

0178

Phạm Thị Sáng

02/03/1984

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

7.0

7.0

Đạt

 

81

0179

Nguyễn Thị Sen

27/08/1986

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

9.7

7.0

Đạt

 

82

0180

Nguyễn Thị Sinh

12/06/1988

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

5.3

7.0

Đạt

 

83

0181

Nguyễn Ngọc Sơn

29/12/1971

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

7.7

5.5

Đạt

 

84

0183

Nguyễn Trí Thức

04/12/1970

Nam

Thanh Ba, Phú Thọ

5.3

6.0

Đạt

 

85

0184

Đặng Văn Thưởng

14/09/1980

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

5.7

5.5

Đạt

 

86

0185

Nguyễn Minh Thúy

30/08/1980

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

5.7

5.5

Đạt

 

87

0186

Phạm Thị Thủy

24/01/1988

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

5.0

6.5

Đạt

 

88

0187

Bằng Văn Trần

21/02/1983

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

6.7

1.0

Hỏng

 

89

0188

Nguyễn Thị Tuyến

14/10/1982

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

6.0

6.5

Đạt

 

90

0189

Triệu Văn Tuyến

03/06/1983

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

8.0

6.0

Đạt

 

91

0190

Đặng Thị Vân

24/07/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

6.3

6.0

Đạt

 

92

0191

Nguyễn Thị Vân

24/04/1977

Nữ

TX Phú Thọ, Phú Thọ

5.0

5.3

Đạt

 

93

0192

Nguyễn Thị Hà Vĩnh

11/04/1982

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

5.3

6.0

Đạt

 

94

0193

Phạm Thị Yên

13/09/1968

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

7.3

6.0

Đạt

 

 

Phòng thi số 04

95

0076

Nguyễn Văn Phú

06/11/1973

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

7.7

7.0

Đạt

 

96

0078

Nguyễn Xuân Quang

27/08/1984

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

6.0

6.5

Đạt

 

97

0079

Trần Đỗ Quyên

13/02/1980

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

7.0

8.5

Đạt

 

98

0080

Nguyễn Thị Sim

14/09/1985

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

7.7

6.5

Đạt

 

99

0083

Lỗ Tất Thắng

12/11/1991

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

8.3

9.0

Đạt

 

100

0084

Lê Thị Thường

27/03/1978

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

8.0

8.0

Đạt

 

101

0086

Phan Thanh Tĩnh

23/04/1975

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

5.3

7.5

Đạt

 

102

0087

Triệu Mạnh Toàn

13/02/1979

Nam

Lâm Thao, Phú Thọ

9.0

8.5

Đạt

 

103

0088

Lê Thị Trang

05/05/1979

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

9.0

7.5

Đạt

 

104

0089

Lê Duy Trọng

09/04/1983

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

8.3

8.0

Đạt

 

105

0090

Bùi Hồng Tuân

19/11/1980

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

6.7

7.0

Đạt

 

106

0091

Trần Anh Tuấn

01/06/1980

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

5.3

8.5

Đạt

 

107

0092

Đỗ Thanh Tùng

15/05/1992

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

6.0

6.5

Đạt

 

108

0093

Hoàng Đình Tùng

25/10/1984

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

8.3

9.0

Đạt

 

109

0094

Nguyễn Thị Tuyến

27/09/1994

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

5.0

7.0

Đạt

 

110

0095

Trần Thị Kim Tuyến

19/01/1989

Nữ

Việt Trì, Vĩnh Phúc

7.0

8.0

Đạt

 

111

0097

Nguyễn Văn Xuân

29/06/1976

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

5.3

8.0

Đạt

 

 

Phòng thi số 06

112

0077

Vũ Kim Phương

27/02/1971

Nữ

Bình Lục, Hà Nam

7.3

8.5

Đạt

 

113

0124

Phùng Thị Nguyệt

16/10/1993

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

7.0

9.0

Đạt

 

114

0125

Nguyễn Viết Nhi

21/04/1976

Nam

Mê Linh, Hà Nội

5.3

8.0

Đạt

 

115

0126

Quách Hồng Nhung

30/12/1989

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phú

5.3

9.0

Đạt

 

116

0127

Dương Thị Oanh

01/11/1982

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

9.0

8.0

Đạt

 

117

0128

Phạm Văn Oanh

09/06/1969

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

8.0

6.0

Đạt

 

118

0129

Tạ Thị Lệ Quyên

01/07/1979

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

5.0

7.0

Đạt

 

119

0130

Nguyễn Thị Hồng Soa

01/10/1973

Nữ

Đức Thọ, Hà Tĩnh

9.3

6.5

Đạt

 

120

0131

Phạm Hoàng Sơn

27/03/1973

Nam

TX Phú Thọ, Phú Thọ

6.0

8.0

Đạt

 

121

0132

Vũ Văn Thanh

12/02/1980

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

8.3

9.0

Đạt

 

122

0133

Nguyễn Thị Phương Thảo

22/12/1985

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

5.7

7.0

Đạt

 

123

0134

Nguyễn Thái Thịnh

05/08/1974

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

9.3

6.0

Đạt

 

124

0136

Phan Thị Kim Thúy

27/02/1987

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

5.3

8.5

Đạt

 

125

0137

Nguyễn Thị Thanh Thùy

21/05/1986

Nữ

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

5.3

7.5

Đạt

 

126

0138

Trần Thị Ngọc Thùy

05/03/1979

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

5.7

7.0

Đạt

 

127

0139

Bùi Thị Thanh Thủy

22/05/1979

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

6.7

6.0

Đạt

 

128

0140

Vũ Thị Thu Thủy

11/06/1980

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

6.3

7.5

Đạt

 

129

0141

Nguyễn Thị Tuyết Trâm

02/04/1971

Nữ

Nghĩa Lộ, Hoàng Liên Sơn

7.7

7.0

Đạt

 

130

0142

Đào Thu Trang

31/03/1982

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

5.3

8.0

Đạt

 

131

0143

Nguyễn Hữu Tuyên

12/09/1982

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

8.0

9.0

Đạt

 

132

0144

Chu Thị Tuyến

24/08/1982

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

9.3

8.0

Đạt

 

133

0145

Cao Thảo Vân

17/12/1994

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

6.3

7.0

Đạt

 

 

Phòng thi số 07

134

0081

Trần Ngọc Tâm

12/02/1987

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

5.3

8.5

Đạt

 

135

0146

Đặng Thị Ngọc Anh

26/06/1981

Nữ

Ý Yên, Nam Định

5.7

6.5

Đạt

 

136

0147

Nguyễn Thị Lan Anh

22/05/1995

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

6.0

7.5

Đạt

 

137

0149

Phùng Thị Phương Anh

23/11/1993

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

7.3

7.0

Đạt

 

138

0150

Kiều Thị Hồng Châm

15/11/1984

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

5.3

6.5

Đạt

 

139

0151

Tạ Mạnh Cường

02/11/1974

Nam

Thanh Ba, Phú Thọ

5.7

6.3

Đạt

 

140

0152

Nguyễn Văn Đoàn

23/09/1969

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

7.0

7.0

Đạt

 

141

0153

Nguyễn Văn Đồng

02/11/1974

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

6.3

6.0

Đạt

 

142

0154

Đỗ Thị Én

18/09/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

9.0

7.0

Đạt

 

143

0156

Nguyễn Thị Minh Hằng

29/05/1990

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

5.7

7.0

Đạt

 

144

0157

Cao Thị Hảo

28/02/1988

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

5.3

5.5

Đạt

 

145

0158

Cao Thị Hoa

03/05/1989

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

5.7

5.5

Đạt

 

146

0159

Lê Quốc Hoàn

25/08/1975

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

9.3

5.5

Đạt

 

147

0160

Nguyễn Quốc Hùng

12/07/1973

Nam

Phù Ninh, Phú Thọ

8.0

5.5

Đạt

 

148

0161

Phùng Thị Thu Hường

03/08/1995

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

5.7

5.5

Đạt

 

149

0162

Trương Thị Hường

26/02/1986

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

6.3

5.5

Đạt

 

150

0163

Lê Thị Huyền

24/08/1992

Nữ

Đông Hưng, Thái Bình

5.7

5.3

Đạt

 

151

0164

Nguyễn Thị Thanh Huyền

23/12/1983

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

5.0

6.5

Đạt

 

152

0165

Trần Quang Khoa

18/06/1983

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

6.3

5.5

Đạt

 

153

0166

Nguyễn Thị Khuyên

07/02/1982

Nữ

Hải Hậu, Nam Định

5.7

6.0

Đạt

 

154

0167

Lê Giang Linh

11/05/1980

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

5.0

5.5

Đạt

 

155

0168

Nguyễn Gia Lương

21/12/1982

Nam

Thái Nguyên

5.7

6.0

Đạt

 

156

0169

Nguyễn Thanh Mai

05/06/1987

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

5.3

7.5

Đạt

 

157

0170

Trần Minh Mây

02/08/1983

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

9.3

5.5

Đạt

 

158

0171

Lê Thị Nguyệt

12/09/1984

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

7.3

7.0

Đạt

 

 

Phòng thi số 05

159

0098

Nguyễn Thị Kiều Anh

22/11/1984

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

8.7

8.0

Đạt

 

160

0099

Nguyễn Thị Nguyệt Anh

29/12/1983

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

6.3

9.0

Đạt

 

161

0100

Phạm Xuân Bách

18/01/1984

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

5.0

8.0

Đạt

 

162

0101

Trần Ngọc Bé

13/12/1983

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

5.0

7.0

Đạt

 

163

0102

Ngô Thị Chang

04/10/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

6.3

7.5

Đạt

 

164

0103

Hoàng Văn Cường

12/10/1970

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

5.7

7.5

Đạt

 

165

0104

Dương Quang Dũng

22/03/1982

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

6.0

9.0

Đạt

 

166

0105

Phạm Châu Giang

04/05/1980

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

6.3

8.5

Đạt

 

167

0106

Đỗ Thu Hà

10/10/1984

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

6.0

8.0

Đạt

 

168

0107

Ngô Thúy Hằng

26/04/1983

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

7.0

8.5

Đạt

 

169

0108

Cao Thị Hạnh

19/10/1978

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phú

6.0

7.5

Đạt

 

170

0109

Nguyễn Thị Minh Hiên

02/03/1973

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

9.3

7.0

Đạt

 

171

0110

Nguyễn Đình Hoàn

20/10/1981

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

5.0

6.0

Đạt

 

172

0111

Phùng Thị Hồng

25/10/1987

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

7.3

7.5

Đạt

 

173

0112

Lương Văn Hùng

20/03/1985

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

6.0

6.5

Đạt

 

174

0113

Nguyễn Thị Thu Huyền

04/12/1979

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

9.3

8.5

Đạt

 

175

0114

Bùi Thị Lan

23/11/1988

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

5.3

7.0

Đạt

 

176

0115

Nguyễn Thị Thúy Lan

11/04/1979

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

8.7

6.0

Đạt

 

177

0116

Nguyễn Thị Thu Liên

08/05/1980

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

9.0

6.5

Đạt

 

178

0117

Phạm Thanh Long

22/09/1986

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

5.3

8.0

Đạt

 

179

0118

Trần Nguyên Lý

15/08/1968

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

5.0

8.0

Đạt

 

180

0119

Đào Tuyết Mai

16/08/1986

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

5.0

6.5

Đạt

 

181

0121

Nguyễn Thị Ngân

24/10/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

6.3

6.5

Đạt

 

182

0122

Nguyễn Văn Nghị

14/10/1979

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

7.7

8.0

Đạt

 

183

0123

Đặng Quang Nguyệt

03/02/1972

Nam

Phù Ninh, Phú Thọ

7.0

6.5

Đạt

 

184

0182

Kiều Xuân Thọ

28/06/1968

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

5.7

8.0

Đạt

 

 

 

2. Danh sách thí sinh hoãn thi

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Ghi chú

1

0048

Trần Quốc Vị

27/10/1975

Nam

 

2

0082

Lỗ Văn Tấn

07/11/1981

Nam

 

3

0085

Lục Thị Bích Thùy

03/02/1985

Nữ

 

4

0096

Lê Thị Ánh Tuyết

16/05/1978

Nữ

 

5

0135

Đặng Hồng Thúy

18/11/1982

Nữ