LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 7 năm 2019
(Tuần từ 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
11/02/2019
Thứ ba
12/02/2019
Thứ tư
13/02/2019
Thứ năm
14/02/2019
Thứ sáu
15/02/2019
Thứ bảy
16/02/2019
Chủ nhật
17/02/2019