LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 17 năm 2019
(Tuần từ 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
22/04/2019
Thứ ba
23/04/2019
Thứ tư
24/04/2019
Thứ năm
25/04/2019
Thứ sáu
26/04/2019
Thứ bảy
27/04/2019
Chủ nhật
28/04/2019