TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 02/12/2017 - 03/12/2017

(Ngày đăng: 30/11/2017, số lượt xem: 796)

 

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

ĐỢT 4 KHÓA NGÀY 02/12/2017 VÀ 03/12/2017

 

1. LỊCH THI

          + Sáng ngày  02/12/2017 ( Thứ 7) :       Phòng thi số 1 và số 2

          + Chiều ngày 02/12/2017 (Thứ 7) :       Phòng thi số 3 và số 4

          + Sáng ngày 03/12/2017(Chủ Nhật) :   Phòng thi số 5 và số 6

          (Buổi sáng thí sinh có mặt trước 7h15, buổi chiều trước 13h15; thí sinh mang theo CMTND)

 

2. ĐỊA ĐIỂM

          Tại phòng học số 1 và phòng học số 2, tầng 6, Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT), số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

 

3. DANH SÁCH THÍ SINH THEO CÁC PHÒNG THI

 

STT

 

Tài khoản dự thi trắc nghiệm

 

 

 

Số CMTND

KT

PT

Số báo danh

Mã tài khoản thi

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

hoặc thẻ căn cước

 

Phòng thi số 01

 

1

1

0001

001431

Hoàng Thị Minh Anh

26/09/1996

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026196001076

2

2

0002

001432

Nguyễn Đình Việt Anh

12/03/1996

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135826702

3

3

0003

001433

Nguyễn Viết Anh

20/12/1971

Nam

Thanh Ba, Phú Thọ

135012103

4

4

0004

001434

Tô Thái Bình

16/05/1974

Nam

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

135083935

5

5

0005

001435

Vũ Bảo Châu

06/02/1988

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135259865

6

6

0006

001436

Đỗ Huy Chiến

22/06/1975

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026075002452

7

7

0007

001437

Nguyễn Thị Thuý Chinh

15/09/1981

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135068374

8

8

0008

001438

Nguyễn Văn Chung

01/09/1978

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026078001049

9

9

0009

001439

Bùi Văn Công

10/05/1967

Nam

Đông Anh, Hà Nội

135086568

10

10

0010

001440

Đặng Văn Cường

30/10/1990

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135503918

11

11

0011

001441

Trần Hùng Cường

30/08/1971

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135040271

12

12

0012

001442

Trần Mạnh Cường

25/12/1982

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026082003495

13

13

0013

001443

Phạm Văn Định

04/02/1973

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135387876

14

14

0014

001444

Dương Thành Đông

20/12/1990

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135503794

15

15

0015

001445

Nguyễn Huy Đồng

12/06/1975

Nam

Mê Linh, Hà Nội

001075001595

16

16

0016

001446

Vũ Thị Kim Dung

20/12/1971

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026171000267

17

17

0017

001448

Nguyễn Tiến Dũng

23/08/1972

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135678730

18

18

0018

001447

Nguyễn Tiến Dũng

10/07/1984

Nam

Mê Linh, Hà Nội

135170792

19

19

0019

001449

Phạm Thuỳ Dương

06/09/1979

Nữ

Thanh Ba, Phú Thọ

025179000252

20

20

0020

001450

Trương Trọng Dương

10/01/1981

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

025081000215

21

21

0021

001451

Lê Thị Giang

05/05/1979

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135031793

22

22

0022

001452

Lê Ngọc Hà

22/10/1987

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135263380

23

23

0023

001454

Nguyễn Thị Thu Hà

16/08/1972

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135019194

24

24

0024

001455

Nguyễn Thu Hà

28/10/1992

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135514902

25

25

0025

001456

Nhâm Hồng Thanh

14/11/1977

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135498111

26

26

0026

001458

Nguyễn Thị Thu Hằng

30/05/1972

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026172000987

27

27

0027

001457

Nguyễn Thị Thu Hằng

03/10/1981

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135049973

28

28

0028

001459

Trần Thị Thu Hằng

27/03/1985

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026185002157

 

Phòng thi số 02

 

29

1

0029

001460

Nguyễn Thị Hạnh

02/09/1989

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026189001447

30

2

0030

001461

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

31/10/1990

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135451082

31

3

0031

001462

Vũ Văn Hào

12/11/1978

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026078001004

32

4

0032

001463

Đỗ Thị Hiền

20/08/1991

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135444726

33

5

0033

001464

Lê Thị Thu Hiền

24/09/1983

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135091311

34

6

0034

001465

Trần Thị Thu Hiền

25/03/1980

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135034315

35

7

0035

001466

Nguyễn Hữu Hiệp

15/03/1987

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135310803

36

8

0036

001467

Lê Thị Hoa

27/08/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135145118

37

9

0037

001468

Lê Thị Kim Hoa

21/04/1979

Nữ

Phù Ninh,  Phú Thọ

025179000134

38

10

0038

001469

Đỗ Thị Hòa

20/08/1990

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135444727

39

11

0039

001470

Đỗ Xuân Hòa

20/01/1981

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135034048

40

12

0040

001471

Lê Ánh Hòa

09/09/1990

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

AX454929

41

13

0041

001472

Nguyễn Công Hòa

18/01/1985

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135426666

42

14

0042

001473

Vũ Thị Hoài

06/08/1980

Nữ

Phúc Thọ, Hà Nội

001180010881

43

15

0043

001474

Lê Vũ Hoàng

08/10/1974

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135020576

44

16

0044

001475

Trịnh Xuân Hợp

14/02/1972

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135013301

45

17

0045

001476

Đào Đặng Thu Huệ

16/06/1983

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026183000592

46

18

0046

001477

Vũ Thị Huệ

20/09/1968

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135558953

47

19

0047

001478

Nguyễn Thị Hồng Phương

01/10/1973

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135558959

48

20

0048

001479

Đinh Ngọc Quỳnh

16/10/1989

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135263784

49

21

0049

001480

Trần Thị Thanh

26/05/1988

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026188001379

50

22

0050

001481

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

16/10/1982

Nữ

Thanh Thủy Phú Thọ

135843133

51

23

0051

001482

Phạm Thanh Toàn

10/05/1976

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135120115

52

24

0052

001483

Nguyễn Văn Xuân

03/06/1965

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135381042

 

Phòng thi số 03

 

53

1

0053

001536

Nguyễn Thị Minh Hiền

16/10/1987

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135261196

54

2

0054

001484

Nguyễn Việt Hùng

15/07/1975

Nam

Thanh Ba, Phú Thọ

135822069

55

3

0055

001485

Dương Văn Hưng

21/04/1985

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026085000825

56

4

0056

001486

Nguyễn Thị Thu Hương

28/12/1973

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135392985

57

5

0057

001487

Phí Thị Hương

13/08/1985

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135182930

58

6

0058

001488

Lê Quốc Huy

17/12/1988

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026088002744

59

7

0059

001489

Đào Thị Tố Huyền

22/12/1991

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135512989

60

8

0060

001490

Lê Khánh Huyền

28/07/1984

Nữ

Yên Lập, Phú Thọ

025184000903

61

9

0061

001491

Nguyễn Thị Huyền

20/02/1985

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135240814

62

10

0062

001492

Nguyễn Gia Khánh

03/12/1989

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135268975

63

11

0063

001493

Tạ Thị Liên Khoa

24/02/1967

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135558992

64

12

0064

001494

Đặng Trung Kiên

03/10/1980

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135027280

65

13

0065

001495

Đặng Hoàng Lâm

30/04/1976

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135272282

66

14

0066

001496

Lưu Thị Chi Lan

01/05/1980

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026180000734

67

15

0067

001497

Nguyễn Thị Lan

12/06/1982

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026182003353

68

16

0068

001498

Nguyễn Hương Lan

02/02/1979

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

26179000493

69

17

0069

001499

Đỗ Thị Kim Liên

14/10/1978

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026178001344

70

18

0070

001500

Nguyễn Thị Liên

02/10/1986

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026186001945

71

19

0071

001501

Phạm Thị Ngọc Liên

28/10/1985

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026185000595

72

20

0072

001502

Nguyễn Lê Long

12/11/1993

Nam

Mai Sơn, Sơn La

135518285

73

21

0073

001503

Nguyễn Văn Luận

14/07/1974

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026074000898

74

22

0074

001504

Bùi Thị Lương

23/06/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026185000150

75

23

0075

001505

Trần Thị Lương

06/11/1978

Nữ

Viĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135869609

76

24

0076

001506

Phạm Xuân Lưu

24/10/1971

Nam

Đông Hưng, Thái Bình

135391176

77

25

0077

001507

Chu Thị Ly

28/05/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026185001628

78

26

0078

001508

Dương Thị Thanh Nga

20/06/1987

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135243275

79

27

0079

001509

Vũ Thị Nga

10/11/1975

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135550889

80

28

0080

001510

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

01/11/1984

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135103622

 

Phòng thi số 04

 

81

1

0081

001511

Tống Thị Minh Ngọc

15/10/1982

Nữ

Thường Tín, Hà Tây

135890214

82

2

0082

001512

Trần Văn Ngọc

03/03/1988

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135345693

83

3

0083

001513

Lê Đức Nguyên

24/05/1982

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026082003577

84

4

0084

001514

Cao Thị Minh Nguyệt

01/11/1982

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026182000115

85

5

0085

001515

Phạm Thanh Nguyệt

04/05/1987

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135330207

86

6

0086

001516

Tạ Thị Ánh Nguyệt

10/01/1992

Nữ

Quốc Oai, Hà Nội

135515943

87

7

0087

001517

Trần Thị Nguyệt

04/10/1987

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135301901

88

8

0088

001518

Nguyễn Văn Nhân

01/05/1969

Nam

Đông Anh, Hà Nội

135867170

89

9

0089

001519

Nguyễn Thị Nhu

14/10/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026185001131

90

10

0090

001520

Đặng Thị Như

12/03/1996

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135872466

91

11

0091

001521

Hà Thị Phương Nhung

01/08/1990

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

132081388

92

12

0092

001522

Nguyễn Thị Nhung

09/10/1987

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135258301

93

13

0093

001523

Đặng Thị Oanh

25/07/1986

Nữ

Mê Linh,  Hà Nội

001186013374

94

14

0094

001524

Lê Thị Hải Oanh

28/08/1972

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135380715

95

15

0095

001525

Nguyễn Thị Oanh

17/06/1983

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135161292

96

16

0096

001526

Phùng Thị Oanh

11/07/1983

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135033051

97

17

0097

001527

Trần Hồng Phúc

16/09/1971

Nam

Tam Nông, Phú Thọ

025071000070

98

18

0098

001529

Phạm Thanh Phương

10/08/1979

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135883888

99

19

0099

001530

Nguyễn Duy Phượng

10/08/1982

Nam

Nghi Lộc, Nghệ An

135890620

100

20

0100

001531

Nguyễn Thị Phượng

05/10/1985

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

001185001874

101

21

0101

001532

Kim Minh Quyên

16/04/1981

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026081000326

102

22

0102

001533

Trần Thị Kim Quyết

07/06/1973

Nữ

Mộc Châu, Sơn La

025173000233

103

23

0103

001534

Triệu Đình Sang

20/10/1986

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135273025

104

24

0104

001535

Nguyễn Đặng Toàn

10/09/1976

Nam

Đại Từ, Thái Nguyên

135337677

 

Phòng thi số 05

 

105

1

0105

001585

Nguyễn Thị Bích Cơ

08/01/1973

Nữ

Cẩm Khê, Phú Thọ

025173000234

106

2

0106

001586

Ngô Văn Dũng

16/04/1985

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135158102

107

3

0107

001589

Nguyễn Thị Thu Hà

02/06/1982

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135001967

108

4

0108

001587

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

28/09/1989

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026189001361

109

5

0109

001588

Đặng Thanh Hiền

08/12/1981

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026181002248

110

6

0110

001537

Nguyễn Thị Thanh Mai

20/10/1985

Nữ

Thanh Ba, Phú Thọ

025185000348

111

7

0111

001538

Nguyễn Thị Sinh

07/12/1977

Nữ

Hoài Đức, Hà Nội

135375427

112

8

0112

001539

Hoàng Thị Thanh Tâm

09/02/1974

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135558996

113

9

0113

001540

Nguyễn Thị Huyền Tâm

02/07/1973

Nữ

Mê Linh,  Hà Nội

135558971

114

10

0114

001541

Nguyễn Thị Thạch

26/10/1978

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135703687

115

11

0115

001542

Nguyễn Thị Thắm

29/09/1980

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135031142

116

12

0116

001543

Dương Đức Thắng

19/01/1973

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026073000993

117

13

0117

001544

Nguyễn Duy Tiên Thắng

07/04/1976

Nam

Thanh Ba, Phú Thọ

135013001

118

14

0118

001545

Nguyễn Mạnh Thắng

20/12/1983

Nam

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

326-970

119

15

0119

001546

Nguyễn Văn Thắng

17/10/1978

Nam

Mê Linh, Hà Nội

135527152

120

16

0120

001547

Hán Thị Bích Hằng

10/11/1978

Nữ

Tam Nông, Phú Thọ

135864020

121

17

0121

001548

Lê Thị Thảo

03/11/1985

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026185001729

122

18

0122

001549

Nguyễn Thị Thanh Thảo

21/06/1986

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135214475

123

19

0123

001550

Nguyễn Thị Thu Thảo

12/07/1977

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135053760

124

20

0124

001551

Ôn Văn Thịnh

04/04/1987

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

328-497

125

21

0125

001552

Vũ Văn Thịnh

05/01/1987

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

328-295

126

22

0126

001553

Lê Đức Thông

24/02/1975

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026075000665

127

23

0127

001554

Đặng Thị Thu

28/01/1987

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135311518

128

24

0128

001555

Lê Trọng Thu

15/10/1979

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135013845

129

25

0129

001556

Nguyễn Đức Thuận

28/04/1990

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135.531.744

130

26

0130

001557

Lê Thị Thuỷ

01/04/1968

Nữ

Mai Sơn, Sơn La

135779812

131

27

0131

001558

Phạm Thu Thuỷ

07/09/1975

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026175000781

132

28

0132

001559

Dương Thị Thanh Thúy

30/07/1974

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135771314

133

29

0133

001560

Lê Thị Bích Thủy

09/12/1977

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135869919

 

Phòng thi số 06

 

134

1

0134

001561

Nguyễn Thị Thu Thủy

10/08/1981

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135039232

135

2

0135

001562

Nguyễn Thanh Thuyết

15/07/1971

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135558952

136

3

0136

001563

Nguyễn Duy Tiến

12/11/1976

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026076000574

137

4

0137

001564

Phan Văn Tiến

22/08/1988

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026088001183

138

5

0138

001565

Đỗ Tiến Quân

01/11/1985

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026085001689

139

6

0139

001566

Cao Xuân Tới

20/07/1983

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026083000818

140

7

0140

001567

Trần Văn Trần

19/08/1982

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026082000200

141

8

0141

001568

Ngô Đắc Trung

19/07/1976

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135826097

142

9

0142

001569

Nguyễn Văn Trung

23/08/1974

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135397130

143

10

0143

001570

Lăng Văn Tuân

08/10/1981

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135110782

144

11

0144

001571

Lê Văn Tuấn

04/07/1981

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135094023

145

12

0145

001572

Phạm Minh Tuấn

29/07/1970

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

02607000039

146

13

0146

001573

Phạm Thanh Tuấn

01/05/1984

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

327-428

147

14

0147

001574

Trần Trọng Tuấn

02/09/1980

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026080000156

148

15

0148

001575

Nguyễn Thanh Tùng

18/10/1988

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026088000078

149

16

0149

001576

Lương Thị Kim Tuyến

23/07/1969

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135716453

150

17

0150

001577

Nguyễn Thị Tuyết

20/10/1986

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026186001067

151

18

0151

001578

Nguyễn Vũ Uý

17/12/1979

Nam

Bình Xuyê -Vĩnh Phúc

135013246

152

19

0152

001579

Lê Thị Vân

04/02/1981

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135821886

153

20

0153

001580

Lê Thị Vân

26/12/1985

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135210133

154

21

0154

001581

Trần Minh Vũ

22/09/1988

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

073188160

155

22

0155

001582

Vũ Kim Vương

19/02/1986

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026086001176

156

23

0156

001583

Đào Hải Yến

06/09/1973

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026173000100

157

24

0157

001584

Kiều Thị Yến

12/08/1989

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135304551

 

 

 

 

Phùng Thị Hồng