TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ UDCNTT CƠ BẢN KHÓA: NGÀY 19/01/2018; 20/01/2018; 21/01/2018

(Ngày đăng: 15/01/2018, số lượt xem: 779)

 THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

ĐỢT 5 KHÓA: NGÀY 19/01/2018;20/01/2018;21/01/2018

 

1. LỊCH THI

          + Chiều ngày 19/01/2018 ( Thứ 6):      Phòng thi số 1 và số 2

          + Sáng ngày  20/01/2018 ( Thứ 7) :    Phòng thi số 3 và số 4

          + Chiều ngày  20/01/2018 ( Thứ 7) :   Phòng thi số 5 và số 6     

          + Sáng ngày  21/01/2018 ( CN) :         Phòng thi số 7 và số 8

          + Chiều ngày  21/01/2018 ( CN) :        Phòng thi số 9 và số 10            

          (Buổi sáng thí sinh có mặt trước 7h15, buổi chiều trước 13h15; thí sinh mang theo CMTND)

 

2. ĐỊA ĐIỂM

          Tại phòng học số 1 và phòng học số 2, tầng 6, Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT), số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

 

3. DANH SÁCH THÍ SINH THEO CÁC PHÒNG THI

 

STT

 

Tài khoản dự thi trắc nghiệm

 

 

 

Số CMTND

KT

PT

Số báo danh

Mã tài khoản thi

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

hoặc thẻ căn cước

 

Phòng thi số 01

 

1

1

0001

001694

Nguyễn Đình Việt Anh

12/03/1996

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135826702

2

2

0002

001648

Nguyễn Văn Chiến

20/03/1986

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135234288

3

3

0003

001652

Dương Thị Đông

30/06/1970

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135558954

4

4

0004

001658

Hà Thị Đông

29/03/1976

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135558991

5

5

0005

001657

Đỗ Mai Dung

16/07/1991

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135512909

6

6

0006

001675

Lỗ Thị Dung

10/03/1991

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135620324

7

7

0007

001692

Nguyễn Kim Dung

02/10/1992

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026192001512

8

8

0008

001680

Nguyễn Thị Dung

08/06/1986

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135261949

9

9

0009

001663

Nguyễn Thị Trà Giang

28/02/1989

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135417736

10

10

0010

001653

Đỗ Thu Hà

19/05/1980

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026180001915

11

11

0011

001654

Phạm Thị Thu Hà

18/04/1982

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135087843

12

12

0012

001662

Nguyễn Thị Hải

29/12/1990

Nữ

Mê Linh,  Hà Nội

013503036

13

13

0013

001674

Lê Thị Hằng

08/10/1987

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135312817

14

14

0014

001691

Nguyễn Thị Minh Hiệp

10/06/1970

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135558785

15

15

0015

001681

Triệu Thị Hồng Hiệu

04/03/1996

Nữ

Phù Ninh ,Phú Thọ

135886504

16

16

0016

001679

Đào Thị Hoà

08/03/1977

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135558976

17

17

0017

001668

Nguyễn Thị Ánh Hồng

27/06/1986

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135261154

18

18

0018

001656

Trần Thị Huế

25/08/1988

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135308885

19

19

0019

001686

Bùi Thị Thanh Hương

02/08/1981

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026181001242

20

20

0020

001670

Nguyễn Thị Lan Hương

22/11/1991

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135593799

21

21

0021

001665

Tạ Thị Thanh Hương

15/05/1984

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135146201

22

22

0022

001643

Nguyễn Duy Khánh

20/08/1984

Nam

Hà Đông, Hà Nội

111621607

23

23

0023

001688

Nguyễn Thị Lan

06/05/1986

Nữ

Mê Linh,  Hà Nội

135193222

24

24

0024

001660

Nguyễn Tiến Long

29/08/1985

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135156268

25

25

0025

001693

Nguyễn Tiến Mạnh

27/09/1988

Nam

Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

135419260

26

26

0026

001689

Tạ Thị Tuyết Minh

02/11/1976

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135558958

27

27

0027

001690

Nguyễn Hồng Linh Nam

09/04/1989

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026089001211

28

28

0028

001651

Nguyễn Thị Nga

25/10/1978

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135611345

29

29

0029

001676

Nguyễn Thị Nga

05/08/1989

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135501084

 

Phòng thi số 02

 

30

1

0030

001666

Phạm Thị Ngà

16/11/1981

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135097990

31

2

0031

001682

Phạm Thị Hồng Nhung

01/06/1988

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135412676

32

3

0032

001684

Nguyễn Thị Ninh

09/10/1985

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135196867

33

4

0033

001649

Nguyễn Đình Phong

13/11/1987

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135249629

34

5

0034

001671

Nguyễn Thị Nhâm Phương

28/12/1971

Nữ

Thanh Ba, Phú Thọ

135822828

35

6

0035

001645

Bùi Xuân Quang

10/10/1975

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135520194

36

7

0036

001673

Hoàng Hải Quỳnh

02/11/1983

Nữ

Mê Linh,  Hà Nội

135133952

37

8

0037

001644

Trần Đức Tạo

30/01/1977

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135372024

38

9

0038

001661

Nguyễn Mạnh Thắng

23/05/1986

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135237655

39

10

0039

001687

Bùi Thị Thảo

05/10/1987

Nữ

Phú Xuyên, Hà Nội

001187003730

40

11

0040

001655

Phùng Thị Thoa

10/10/1986

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135258767

41

12

0041

001659

Doãn Hoàng Thơm

27/05/1985

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026185001816

42

13

0042

001695

Lê Thị Thu

10/08/1990

Nữ

Yên Lạc - Vĩnh Phúc

026190000534

43

14

0043

001677

Vũ Thị Thường

03/09/1986

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135234503

44

15

0044

001669

Nguyễn Thị Phương Thuý

27/08/1986

Nữ

Sơn Dương, Tuyên Quang

135558173

45

16

0045

001667

Lê Thị Thủy Tiên

23/08/1996

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135865669

46

17

0046

001672

Nguyễn Xuân Tiến

12/03/1988

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026088002464

47

18

0047

001685

Lê Thị Tĩnh

03/02/1967

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135396047

48

19

0048

001664

Lê Thị Huyền Trang

16/06/1991

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135586015

49

20

0049

001647

Trần Anh Tú

15/06/1986

Nam

Mê Linh,  Hà Nội

135280904

50

21

0050

001646

Nguyễn Anh Tuấn

15/08/1979

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026079001202

51

22

0051

001650

Nguyễn Đức Tùng

26/06/1987

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135296531

52

23

0052

001683

Lê Thị Tuyết

02/07/1981

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026181000426

53

24

0053

001678

Lương Thị Vân

02/05/1987

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135306887

 

Phòng thi số 03

 

54

1

0054

001911

Nguyễn Đức Hiếu

13/10/1972

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026072001532

55

2

0055

001912

Phạm Văn Minh

28/10/1971

Nam

Bảo Thắng, Lào Cai

010071000023

56

3

0056

001913

Trần Kim Thanh

05/08/1965

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026065000897

57

4

0057

001914

Bùi Minh Tiến

15/12/1970

Nam

Mê Linh, Hà Nội

001070010756

58

5

0058

001760

Nguyễn Văn An

01/08/1987

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

325-365

59

6

0059

001839

Đỗ Thị Lan Anh

10/12/1983

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026183004423

60

7

0060

001729

Dương Vân Anh

08/03/1978

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026178002000

61

8

0061

001782

Hoàng Anh

24/04/1969

Nam

TPThái Nguyên, Thái Nguyên

135578765

62

9

0062

001801

Nhâm Tú Anh

03/10/1986

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135260538

63

10

0063

001832

Vũ Thị Vân Anh

28/12/1991

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135525999

64

11

0064

001906

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

07/12/1997

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135820923

65

12

0065

001816

Đàm Công Bằng

01/10/1980

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135016431

66

13

0066

001724

Trần Hải Bằng

08/08/1983

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135033380

67

14

0067

001731

Dương Tuấn Bảo

26/12/1982

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

327-446

68

15

0068

001718

Nguyễn Thị Bình

26/09/1984

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026184002617

69

16

0069

001766

Nguyễn Văn Bình

05/12/1990

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135531953

70

17

0070

001859

Nguyễn Thái Châm

25/11/1965

Nam

Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

026065000218

71

18

0071

001798

Trần Thị Bích Châm

07/06/1979

Nữ

Đại Từ, Thái Nguyên

090858753

72

19

0072

001874

Nguyễn Thị Thu Chang

10/11/1988

Nữ

Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

135307416

73

20

0073

001738

Phạm Đức Chính

06/01/1979

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026079002437

74

21

0074

001836

Khổng Văn Chương

25/12/1979

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135100027

75

22

0075

001730

Đỗ Thành Công

13/12/1977

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026077000335

76

23

0076

001812

Nguyễn Chí Công

03/09/1981

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026081001279

77

24

0077

001800

Nguyễn Văn Cương

26/06/1979

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026079000174

78

25

0078

001879

Nguyễn Văn Cương

16/10/1991

Nam

Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

135583950

79

26

0079

001895

Khổng Cao Cường

02/01/1984

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026084001585

80

27

0080

001762

Phan Tấn Đạt

03/12/1978

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135124569

81

28

0081

001863

Trần Xuân Diên

20/11/1975

Nam

Lập Thạch - Vĩnh Phúc

026075000055

82

29

0082

001759

Vũ Kim Định

13/09/1981

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

025081000226

83

30

0083

001892

Vũ Thị Kim Dung

20/12/1971

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026171000267

 

Phòng thi số 04

 

84

1

0084

001777

Bùi Văn Dũng

20/06/1986

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135194828

85

2

0085

001807

Kim Anh Dũng

24/12/1975

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135762347

86

3

0086

001886

Nguyễn Anh Dũng

07/05/1981

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135472299

87

4

0087

001732

Trần Tiến Dũng

01/11/1982

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135018166

88

5

0088

001857

Đỗ Quang Dương

05/05/1985

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135173946

89

6

0089

001803

Đoàn Anh Duy

06/05/1984

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135113017

90

7

0090

001710

Phạm Ngọc Duy

22/01/1986

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135226006

91

8

0091

001905

Phạm Thị Duyên

11/09/1975

Nữ

Đông Anh, Hà Nội

135835682

92

9

0092

001714

Vũ Văn Giới

06/08/1984

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026084004269

93

10

0093

001713

Phạm Thanh Hà

10/02/1992

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026092000855

94

11

0094

001747

Đinh Thị Hải

16/02/1982

Nữ

Nho Quan, Ninh Bình

135767008

95

12

0095

001793

Đỗ Tuấn Hải

03/12/1983

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026083000888

96

13

0096

001819

Nguyễn Thanh Hải

09/05/1987

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135275957

97

14

0097

001709

Hoàng Thị Hằng

10/02/1985

Nữ

Thanh Ba, Phú Thọ

025185000707

98

15

0098

001869

Trần Thị Thúy Hằng

25/03/1983

Nữ

Tam Dương - Vĩnh Phúc

135103251

99

16

0099

001820

Nguyễn Văn Hanh

25/06/1990

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135530451

100

17

0100

001787

Đỗ Thị Việt Hạnh

11/06/1983

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026183000586

101

18

0101

001779

Lê Thị Bích Hạnh

12/06/1989

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135268041

102

19

0102

001818

Khổng Thi Hào

17/06/1985

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135155709

103

20

0103

001813

Đặng Thị Hiền

08/12/1987

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026187002231

104

21

0104

001728

Đoàn Thị Thu Hiền

12/05/1977

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135778800

105

22

0105

001758

Lê Vũ Hiệp

29/12/1981

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135162983

106

23

0106

001774

Lưu Xuân Hiếu

15/08/1985

Nam

Mê Linh, Hà Nội

135890633

107

24

0107

001823

Nguyễn Trọng Hiếu

28/10/1981

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026081002498

 

Phòng thi số 05

 

108

1

0108

001755

Nguyễn Trung Hiếu

26/07/1987

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135301766

109

2

0109

001817

Trần Thị Yến Hoa

11/07/1991

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135593043

110

3

0110

001851

Tạ Quang Hòa

22/12/1983

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135063186

111

4

0111

001854

Chử Khắc Hoài

23/07/1976

Nam

Lâm Thao, Phú Thọ

135956888

112

5

0112

001845

Nguyễn Quốc Hoàn

14/09/1975

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026075002233

113

6

0113

001725

Lê Đình Học

11/04/1986

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026086001975

114

7

0114

001748

Phạm Thị Thúy Hồng

30/09/1968

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135607302

115

8

0115

001828

Ngô Kim Huân

27/06/1978

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135002998

116

9

0116

001815

Phan Mạnh Hùng

23/01/1983

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026083002193

117

10

0117

001860

Đỗ Đình Hưng

11/06/1978

Nam

Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

135591840

118

11

0118

001887

Nguyễn Quang Hưng

17/01/1980

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135022696

119

12

0119

001790

Vũ Văn Hưng

22/01/1989

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135339584

120

13

0120

001786

Đào Mai Hương

23/06/1980

Nữ

TX Phú Thọ, Phú Thọ

135389259

121

14

0121

001784

Phùng Đắc Hương

15/12/1978

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135482999

122

15

0122

001865

Lê Thị Hường

10/05/1987

Nữ

Tam Dương - Vĩnh Phúc

026187001654

123

16

0123

001749

Nguyễn Thị Thu Hường

20/12/1987

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135232787

124

17

0124

001814

Phạm Thị Thanh Hường

21/12/1980

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026180002131

125

18

0125

001831

Nguyễn Mạnh Huy

06/04/1985

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026085001835

126

19

0126

001708

Đỗ Thanh Huyền

19/05/1992

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135607972

127

20

0127

001739

Lương Thị Thu Huyền

28/06/1986

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135102435

128

21

0128

001841

Nguyễn Thị Huyền

08/05/1980

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135696969

129

22

0129

001870

Phạm Thị Thanh Huyền

16/10/1995

Nữ

Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

135820574

130

23

0130

001837

Trần Thị Huyền

30/10/1986

Nữ

Phong Châu, Phú Thọ

131509834

131

24

0131

001846

Khổng Văn Kết

12/07/1973

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026073001982

132

25

0132

001834

Bùi Công Khanh

11/09/1979

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135162984

133

26

0133

001853

Hoàng Minh Khanh

20/09/1976

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026076000499

134

27

0134

001840

Nguyễn Thanh Khiêm

27/06/1984

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

328-458

135

28

0135

001701

Nguyễn Trung Kiên

22/08/1982

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026082002975

136

29

0136

001893

Đặng Hoàng Lâm

30/04/1976

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135272282

137

30

0137

001861

Nguyễn Thị Hương Lan

16/06/1980

Nữ

Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

026180002319

 

Phòng thi số 06

 

138

1

0138

001844

Nguyễn Thị Bích Liên

02/09/1973

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135394775

139

2

0139

001904

Ngô Thị Cẩm Linh

01/06/1977

Nữ

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

135867339

140

3

0140

001740

Nguyễn Thị Linh

26/12/1986

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135226421

141

4

0141

001802

Nguyễn Tú Linh

20/10/1990

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026190000783

142

5

0142

001761

Trần Đức Lộc

25/08/1968

Nam

Phù Ninh, phú Thọ

135526999

143

6

0143

001756

Đàm Văn Lợi

06/03/1987

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135426888

144

7

0144

001902

Tạ Phúc Lợi

01/05/1976

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026076000181

145

8

0145

001785

Hà Tuấn Long

24/10/1978

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135639999

146

9

0146

001727

Đoàn Thị Hồng Lương

21/01/1982

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135091869

147

10

0147

001743

Vũ Tuyết Mai

01/02/1983

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026183000269

148

11

0148

001765

Trần Xuân Mạnh

01/09/1988

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135367054

149

12

0149

001757

Vũ Tiến Mạnh

27/02/1985

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135179122

150

13

0150

001858

Đàm Minh

08/11/1986

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135262310

151

14

0151

001884

Lê Xuân Minh

01/05/1975

Nam

Thọ Xuân, Thanh Hóa

135552235

152

15

0152

001878

Nguyễn Thị Mơ

24/03/1990

Nữ

Yên Lạc - Vĩnh Phúc

135434650

153

16

0153

001776

Nguyễn Đức Nam

04/02/1990

Nam

Gia Bình, Bắc Ninh

125407282

154

17

0154

001702

Đặng Thị Diệu Nga

17/02/1989

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135328219

155

18

0155

001810

Nguyễn Đức Nghĩa

09/08/1978

Nam

Mê Linh, Hà Nội

001078008552

156

19

0156

001824

Lê Huy Ngọ

02/02/1991

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135632738

157

20

0157

001873

Kim Anh Ngọc

10/06/1984

Nam

Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

026084000110

158

21

0158

001809

Lê Quang Ngọc

16/11/1978

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026078000568

159

22

0159

001856

Lê Thanh Ngọc

30/04/1982

Nữ

TX Phú Thọ, Phú Thọ

025182000212

160

23

0160

001698

Mầu Văn Ngọc

10/01/1986

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135194260

161

24

0161

001806

Phùng Đắc Ngọc

16/08/1985

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135255964

 

Phòng thi số 07

 

162

1

0162

001722

Hoàng Thị Nguyệt

24/02/1991

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135632924

163

2

0163

001721

Nguyễn Thị Nguyệt

21/09/1992

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026192000052

164

3

0164

001772

Bùi Văn Nhất

15/04/1989

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026089000974

165

4

0165

001838

Nguyễn Thị Hồng Nhung

06/09/1978

Nữ

Phù Ninh, phú Thọ

135666666

166

5

0166

001788

Trần Thị Hồng Nhung

27/01/1984

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

025184000529

167

6

0167

001797

Nguyễn Thị Hồng Phong

10/05/1974

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135528176

168

7

0168

001719

Nguyễn Tiến Phong

28/02/1987

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026087002552

169

8

0169

001848

Lê Khắc Phúc

30/10/1971

Nam

Thọ Xuân, Thanh Hóa

173600816

170

9

0170

001707

Phùng Minh Phúc

26/12/1988

Nữ

Phú Xuyên, Hà Nội

112285458

171

10

0171

001903

Nguyễn Hữu Phước

04/02/1979

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135002254

172

11

0172

001697

Bùi Hoài Phương

30/10/1978

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135777351

173

12

0173

001855

Bùi Thị Thu Phương

02/06/1968

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135550127

174

13

0174

001805

Lê Đình Phương

23/04/1974

Nam

Ba Đình, Hà Nội

026074000391

175

14

0175

001864

Nguyễn Thu Phương

25/07/1993

Nữ

Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

135516732

176

15

0176

001827

Nguyễn Việt Phương

23/05/1985

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135109373

177

16

0177

001751

Nguyễn Xuân Phương

04/10/1979

Nam

Lâm Thao, Phú Thọ

131638789

178

17

0178

001868

Trương Thu Phương

22/04/1995

Nữ

Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

135666269

179

18

0179

001753

Tạ Hồng Quân

23/05/1976

Nam

Lâm Thao, Phú Thọ

135511111

180

19

0180

001723

Trần Hồng Quân

10/08/1982

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135097274

181

20

0181

001773

Trương Minh Quân

01/02/1992

Nam

Kinh Động, Hưng Yên

145156841

182

21

0182

001885

Đỗ Xuân Quang

02/11/1982

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135097017

183

22

0183

001733

Lê Huy Quang

24/09/1982

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135016525

184

23

0184

001808

Nguyễn Vinh Quang

22/12/1977

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135519998

185

24

0185

001896

Nguyễn Thị Quý

04/01/1978

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135012852

186

25

0186

001715

Phan Anh Quý

05/06/1970

Nam

Tam Nông, Phú Thọ

025070000173

187

26

0187

001847

Khổng Minh Quyền

04/10/1976

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026076002065

188

27

0188

001720

Nguyễn Minh Quyết

17/10/1977

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135760810

189

28

0189

001696

Nguyễn Tiến Quyết

29/07/1982

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135064220

190

29

0190

001830

Trần Văn Quyết

28/07/1988

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026088000318

191

30

0191

001894

Đinh Ngọc Quỳnh

16/10/1989

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135263784

 

Phòng thi số 08

 

192

1

0192

001711

Nguyễn Thị Quỳnh

26/12/1990

Nữ

Sơn Dương, Tuyên Quang

135862556

193

2

0193

001726

Nguyễn Vũ Thúy Quỳnh

03/02/1972

Nữ

Quốc Oai, Hà Nội

132230215

194

3

0194

001897

Dương Thị Hồng Sáng

07/02/1984

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026184002611

195

4

0195

001871

Nguyễn Văn Sáng

20/05/1989

Nam

Tam Đảo - Vĩnh Phúc

026089000177

196

5

0196

001778

Hà Đình Sơn

09/11/1986

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135293839

197

6

0197

001769

Phan Đình Sơn

14/06/1989

Nam

Chí Linh, Hải Dương

030089002686

198

7

0198

001804

Trần Thanh Sơn

13/10/1985

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135511555

199

8

0199

001901

Lê Hải Tài

24/09/1976

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026076000994

200

9

0200

001843

Tạ Thị Tâm

10/07/1972

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135702911

201

10

0201

001767

Phạm Văn Tân

25/01/1991

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026091001824

202

11

0202

001889

Nguyễn Thị Thạch

26/10/1978

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135703607

203

12

0203

001899

Lê Hồng Thái

23/08/1969

Nam