TRA CỨU KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
Chọn năm học: Chọn kỳ thi:
Chọn lớp học: Mã tài khoản thi:
Tên của thí sinh: Số câu trả lời đúng:
Từ số câu trả lời đúng: Đến số câu trả lời đúng:
Thi từ ngày: đến ngày:
Lọc danh sách thí sinh

Chọn phòng thi:

STT Số báo danh Mã tài khoản thi Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Xem lại bài thi trắc nghiệm In phiếu kết quả
1
2
3 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
4 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
5
6
7 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
8
9
10
11
12
13
14
15 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
16
17
18 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
19
20
21
22
23
24
25
26 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
27
28
29
30 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
31
32 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
33
34 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
35
36 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
48
49
50
[Tổng số: 3 trang] |<< << 1 2 3 >> >>|
#