TRA CỨU KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
Chọn năm học: Chọn kỳ thi:
Chọn lớp học: Mã tài khoản thi:
Tên của thí sinh: Số câu trả lời đúng:
Từ số câu trả lời đúng: Đến số câu trả lời đúng:
Thi từ ngày: đến ngày:
Lọc danh sách thí sinh

Chọn phòng thi:

STT Số báo danh Mã tài khoản thi Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Xem lại bài thi trắc nghiệm In phiếu kết quả
1 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
2
3
4
5
6
7 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
8
9 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
10 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
11 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
12 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
13
14
15
16 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
35
36
37
38
39
40 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
41
42 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
43
44 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
45 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
46
47
48
49
50
[Tổng số: 5 trang] |<< << 1 2 3 4 ... >> >>|
#