TRA CỨU KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
Chọn năm học: Chọn kỳ thi:
Chọn lớp học: Mã tài khoản thi:
Tên của thí sinh: Số câu trả lời đúng:
Từ số câu trả lời đúng: Đến số câu trả lời đúng:
Thi từ ngày: đến ngày:
Lọc danh sách thí sinh

Chọn phòng thi:

STT Số báo danh Mã tài khoản thi Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Xem lại bài thi trắc nghiệm In phiếu kết quả
1
2
3 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
4
5
6 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
7
8
9
10
11 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
12 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
13
14 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
15
16
17
18
19 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
20 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
21
22
23
24
25 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
26 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
27 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
28
29 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
30
31
32
33 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
34 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
35
36
37 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
38
39
40
41 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
42
43 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
44
45
46 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
47
48
49
50
[Tổng số: 4 trang] |<< << 1 2 3 4 >> >>|
#