TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
DANH SÁCH CÁC KỲ THI
[Tổng số danh sách: 1] Chọn năm học:
STT Tên kỳ thi Thông tin về kỳ thi Vào thi Tra cứu thông tin
Vào thực hiện kỳ thi

#