TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN ĐỢT 8 KHÓA: NGÀY 09/6/2018 VÀ 10/6/2018
Nội dung thông báo:

 

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

ĐỢT 8 KHÓA: NGÀY 09/6/2018 VÀ 10/6/2018

 

1. LỊCH THI

          + Sáng ngày  09/6/2018 ( Thứ 7) :     Phòng thi số 1 và số 2

          + Chiều ngày  09/6/2018 ( Thứ 7) :    Phòng thi số 3 và số 4     

          + Sáng ngày  10/6/2018 ( CN) :         Phòng thi số 5 và số 6

          + Chiều ngày 10/6/2018 ( CN) :         Phòng thi số 7 và số 8

 

          (Buổi sáng thí sinh có mặt trước 7h15, buổi chiều trước 13h30; thí sinh mang theo CMTND)

 

2. ĐỊA ĐIỂM

          Tại phòng học số 1 và phòng học số 2, tầng 6, Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT), số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

 

3. DANH SÁCH THÍ SINH THEO CÁC PHÒNG THI

 

 

STT

 

Tài khoản dự thi trắc nghiệm

 

 

 

Số CMTND

KT

PT

Số báo danh

Mã tài khoản thi

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

hoặc thẻ căn cước

 

Phòng thi số 01

 

1

1

0001

 

Lâm Quỳnh Anh

14/02/1984

Nam

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135127886

2

2

0002

 

Nguyễn Thị Kim Anh

05/07/1976

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135088065

3

3

0003

 

Nguyễn Thị Phương Anh

01/09/1989

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135354941

4

4

0004

 

Nguyễn Thị Vân Anh

03/10/1990

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135525936

5

5

0005

 

Nguyễn Tuấn Anh

17/09/1982

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135087965

6

6

0006

 

Quách Nguyễn Hoàng Anh

25/04/1992

Nam

Lâm Thao, Phú Thọ

132143371

7

7

0007

 

Trần Tuấn Anh

12/11/1977

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135385278

8

8

0008

 

Đào Nguyệt Ánh

18/06/1997

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135812930

9

9

0009

 

Nguyễn Hồ Bắc

22/08/1972

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135698210

10

10

0010

 

Trần Thị Cần

08/10/1973

Nữ

Kinh Môn, Hải Dương

030173000823

11

11

0011

 

Nguyễn Duy Chính

12/08/1988

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026088002342

12

12

0012

 

Đàm Văn Chúc

05/06/1986

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135237662

13

13

0013

 

Hoàng Minh Đạo

10/11/1979

Nam

Hà Đông, Hà Nội

135703305

14

14

0014

 

Doãn Tuấn Đạt

02/09/1988

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

025088000078

15

15

0015

 

Nguyễn Đức Đạt

29/12/1985

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026085003648

16

16

0016

 

Bùi Hữu Đoan

20/01/1971

Nam

Thanh Miện, Hải Dương

030071002001

17

17

0017

 

Lại Quốc Đông

20/11/1978

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026078000360

18

18

0018

 

Nguyễn Ngọc Đức

30/03/1978

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135337777

19

19

0019

 

Triệu Thị Xuân Dung

15/03/1978

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135788899

20

20

0020

 

Dương Việt Dũng

11/04/1990

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135533027

21

21

0021

 

Nguyễn Văn Dũng

06/08/1978

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135015994

22

22

0022

 

Trần Mạnh Dũng

20/08/1974

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135040160

23

23

0023

 

Bùi Đại Dương

04/11/1979

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026079000630

24

24

0024

 

Nguyễn Nguyễn Quý Dương

22/07/1984

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

025084000322

25

25

0025

 

Nguyễn Thị Thùy Dương

05/11/1982

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135081227

26

26

0026

 

Hà Việt Duy

12/03/1986

Nam

TP Tuyên Quang, Tuyên Quang

008086000029

27

27

0027

 

Đào Thị Thanh Duyên

04/10/1981

Nữ

Sóc Sơn, Hà Nội

135821042

28

28

0028

 

Đinh Tùng Giang

08/12/1982

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026082003492

29

29

0029

 

Hoàng Thị Hương Giang

27/10/1980

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

02610000062

 

 Phòng thi số 02

 

30

1

0030

 

Nguyễn Công Giang

08/12/1984

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026084002943

31

2

0031

 

Đinh Thị Thanh Hà

17/11/1983

Nữ

Thanh Ba, Phú Thọ

025183000321

32

3

0032

 

Nguyễn Hữu Hà

11/10/1976

Nam

Gia Viễn, Ninh Bình

037076000502

33

4

0033

 

Nguyễn Thị Việt Hà

07/11/1971

Nữ

Bát Xát, Lào Cai

135761011

34

5

0034

 

Trần Thị Thu Hà

16/11/1991

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135503274

35

6

0035

 

Bùi Thuận Hải

30/04/1985

Nam

Thuận Châu, Sơn La

014085000093

36

7

0036

 

Điêu Tuấn Hải

01/04/1980

Nam

Cẩm Khê, Phú Thọ

135170667

37

8

0037

 

Nguyễn Mạnh Hải

19/04/1981

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135746518

38

9

0038

 

Nguyễn Văn Hải

15/07/1969

Nam

Mê Linh, Hà Nội

001069008446

39

10

0039

 

Nguyễn Thị Thúy Hằng

20/09/1979

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026179001394

40

11

0040

 

Vũ Thị Thu Hằng

18/03/1980

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026180002638

41

12

0041

 

Vũ Thị Hồng Hạnh

19/05/1976

Nữ

TP Bắc Giang, Bắc Giang

121168468

42

13

0042

 

Bùi Thị Minh Hảo

06/03/1980

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135862876

43

14

0043

 

Nguyễn Thị Thanh Hiên

06/01/1973

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135396386

44

15

0044

 

Nguyễn Bá Hiến

01/09/1972

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135387835

45

16

0045

 

Trần Thị Thu Hiền

12/08/1985

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

025185000793

46

17

0046

 

Nguyễn Tuấn Hiệp

18/06/1972

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135326998

47

18

0047

 

Nguyễn Quốc Hoàn

20/01/1978

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135862989

48

19

0048

 

Cao Thị Bích Hồng

01/11/1988

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135309210

49

20

0049

 

Tạ Văn Hùng

17/03/1976

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135558772

50

21

0050

 

Nguyễn Quang Huy

09/09/1980

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135822385

51

22

0051

 

Hà Thị Thương Huyền

06/07/1983

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135396120

52

23

0052

 

Đỗ Hoài Nam

23/12/1980

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135061565

53

24

0053

 

Nguyễn Bá Thủy

01/07/1980

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135002616

 

Phòng thi số 03

 

54

1

0054

 

Nguyễn Tiến Anh

20/08/1978

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026078000639

55

2

0055

 

Đỗ Văn Cường

14/09/1978

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026078000879

56

3

0056

 

Vũ Đức Cường

03/03/1982

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026082001597

57

4

0057

 

Lê Văn Dũng

23/03/1976

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135905666

58

5

0058

 

Đỗ Thị Mai Hạnh

29/06/1979

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135010001

59

6

0059

 

Triệu Thị Hoa

14/04/1981

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135068358

60

7

0060

 

Đào Duy Hoà

18/07/1980

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135710232

61

8

0061

 

Đào Duy Hoà

18/07/1980

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135710232

62

9

0062

 

Ninh Đức Hòa

19/11/1961

Nam

TP Nam Định, Nam Định

135385392

63

10

0063

 

Nguyễn Văn Hoàn

11/03/1973

Nam

Thuận Thành, Bắc Ninh

135164606

64

11

0064

 

Nguyễn Hải Hoàng

20/10/1981

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026081000460

65

12

0065

 

Nguyễn Việt Hoàng

15/10/1975

Nam

Lâm Thao, Phú Thọ

025075000216

66

13

0066

 

Nguyễn Thị Huế

20/04/1974

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026174001538

67

14

0067

 

Bùi Mạnh Hùng

17/10/1984

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135109329

68

15

0068

 

Đặng Việt Hùng

02/12/1972

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

026072002092

69

16

0069

 

Kim Đình Hùng

23/05/1981

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135554790

70

17

0070

 

Nguyễn Mạnh Hùng

12/08/1980

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135057698

71

18

0071

 

Nguyễn Thế Hùng

08/08/1988

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026088000275

72

19

0072

 

Phan Việt Hùng

05/03/1980

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135031550

73

20

0073

 

Tạ Quang Hùng

10/02/1988

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135313666

74

21

0074

 

Trần Việt Hùng

06/11/1976

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135633336

75

22

0075

 

Vương Đình Hùng

13/08/1979

Nam

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

026079000319

76

23

0076

 

Nguyễn Thị Hương

27/11/1992

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135621945

77

24

0077

 

Nguyễn Thị Hường

20/01/1983

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135050037

78

25

0078

 

Ngô Văn Hữu

01/06/1975

Nam

Phù Ninh, Phú Thọ

135390123

79

26

0079

 

Phan Thế Huy

23/08/1980

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135616889

80

27

0080

 

Nguyễn Thị Huyền

26/06/1987

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026187001764

81

28

0081

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

18/12/1983

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026183004962

82

29

0082

 

Nguyễn Văn Khánh

02/05/1992

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135516344

 

Phòng thi số 04

 

83

1

0083

 

Nguyễn Thị Khuyên

11/10/1976

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135019471

84

2

0084

 

Hà Thị Phương Lan

06/07/1977

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135694052

85

3

0085

 

Nguyễn Hoàng Lê

08/04/1979

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

025079000261

86

4

0086

 

Phùng Thị Ngọc Lệ

08/10/1989

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135318985

87

5

0087

 

Nguyễn Từ Linh

06/05/1981

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026081000115

88

6

0088

 

Hoàng Thị Loan

26/08/1989

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135433607

89

7

0089

 

Nguyễn Thị Loan

27/12/1978

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135274189

90

8

0090

 

Tạ Thị Hồng Loan

26/10/1990

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135541039

91

9

0091

 

Nguyễn Hải Long

28/08/1992

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135516439

92

10

0092

 

Nguyễn Thành Long

15/06/1976

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026076003296

93

11

0093

 

Nguyễn Văn Lực

09/08/1975

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026075000554

94

12

0094

 

Đặng Thị Lương

09/02/1984

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026184004761

95

13

0095

 

Hà Thúy Mai

25/01/1985

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135159119

96

14

0096

 

Trần Văn Mạnh

24/10/1985

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026085000290

97

15

0097

 

Phạm Văn Minh

21/11/1983

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135276984

98

16

0098

 

Nguyễn Thị Nga

17/06/1980

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135031449

99

17

0099

 

Đỗ Thị Ngàn

10/04/1983

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

135113534

100

18

0100

 

Đỗ Đình Tường Ngọc

21/01/1991

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135433694

101

19

0101

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

04/11/1992

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135516114

102

20

0102

 

Nguyễn Văn Ngọc

30/09/1972

Nam

Cẩm Khê, Phú Thọ

135385391

103

21

0103

 

Phạm Thị Bích Ngọc

25/12/1994

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135683801

104

22

0104

 

Trần Thị Ngọc

21/09/1981

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135056291

105

23

0105

 

Dương Hà Phú

22/11/1983

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026083000452

106

24

0106

 

Đỗ Thái Sơn

09/02/1983

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135522498

 

Phòng thi số 05

 

107

1

0107

 

Tạ Đình Đề

08/04/1969

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026069000321

108

2

0108

 

Khổng Tiến Dũng

04/01/1985

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026085001147

109

3

0109

 

Phùng Thị Đức Hạnh

04/11/1975

Nữ

Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc

135272139

110

4

0110

 

Nguyễn Thị Hồng

15/08/1982

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026182000551

111

5

0111

 

Lê Duy Linh

20/10/1993

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135666287

112

6

0112

 

Lê Khánh Linh

02/09/1982

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135071546

113

7

0113

 

Phanthùy Linh

28/10/1984

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026184003445

114

8

0114

 

Hà Thị Thanh Nhàn

02/10/1978

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135619186

115

9

0115

 

Nguyễn Thập Nhị

15/12/1981

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026081001331

116

10

0116

 

Đỗ Thị Hồng Nhung

17/04/1973

Nữ

Ba Vì, Hà Nội

135738888

117

11

0117

 

Nguyễn Thị Nhung

29/05/1967

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026167000211

118

12

0118

 

Nguyễn Hồng Phú

24/04/1965

Nam

Đông Hưng, Thái Bình

135522789

119

13

0119

 

Nguyễn Văn Phú

09/07/1967

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026067001460

120

14

0120

 

Đào Tiến Phương

01/05/1981

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135069152

121

15

0121

 

Hoàng Thị Phương

29/08/1996

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026196001723

122

16

0122

 

Nguyễn Thị Lan Phương

20/12/1985

Nữ

Thanh Thủy, Phú Thọ

025185000264

123

17

0123

 

Nguyễn Việt Phương

09/01/1992

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135514137

124

18

0124

 

Vũ Thị Kim Phượng

29/12/1968

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135575172

125

19

0125

 

Đường Vinh Quân

03/07/1983

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

B9101551

126

20

0126

 

Lê Quân

05/10/1964

Nam

Hai Bà Trưng, Hà Nội

001064006489

127

21

0127

 

Nguyễn Hồng Quân

14/08/1979

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135862669

128

22

0128

 

Vũ Đức Quân

06/08/1979

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135869679

129

23

0129

 

Nguyễn Thanh Quang

25/08/1979

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135699593

130

24

0130

 

Kim Ngọc Quý

18/07/1982

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026082004750

131

25

0131

 

Nguyễn Minh Quý

01/07/1977

Nam

Phù Ninh, Phú Thọ

135611411

132

26

0132

 

Đỗ Hồng Sơn

26/10/1986

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135236078

133

27

0133

 

Vũ Minh Sơn

17/10/1976

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135821999

134

28

0134

 

Nguyễn Thị Huệ Tâm

28/02/1982

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135075052

135

29

0135

 

Lê Minh Tân

04/03/1980

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135372338

 

Phòng thi số 06

 

136

1

0136

 

Nguyễn Hồng Thái

10/12/1978

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135376103

137

2

0137

 

Tạ Thị Thái

30/12/1983

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

 

138

3

0138

 

Nguyễn Thị Thắm

16/10/1985

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135186134

139

4

0139

 

Lê Huy Thắng

17/11/1991

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026091002120

140

5

0140

 

Nguyễn Văn Thắng

20/10/1980

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135061368

141

6

0141

 

Nguyễn Việt Thắng

13/10/1986

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

131140674

142

7

0142

 

Trần Minh Thắng

23/12/1984

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026084002226

143

8

0143

 

Trần Quang Thắng

20/11/1980

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135022099

144

9

0144

 

Đỗ Lê Thanh

16/12/1988

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135762513

145

10

0145

 

Trần Thị Lê Thanh

07/06/1980

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135822887

146

11

0146

 

Tạ Văn Thành

01/12/1981

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135051554

147

12

0147

 

Ngô Ngọc Thật

05/08/1977

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026077002416

148

13

0148

 

Nguyễn Thị Thêm

10/11/1980

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135059150

149

14

0149

 

Lê Đức Thọ

16/03/1981

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026081004238

150

15

0150

 

Lê Thị Hoài Thu

18/09/1981

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026181000570

151

16

0151

 

Trần Hồng Thụ

06/09/1963

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135552415

152

17

0152

 

Trần Văn Thuận

02/09/1973

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026073002275

153

18

0153

 

Phùng Thị Bích Thuỷ

25/01/1975

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

025175000085

154

19

0154

 

Nguyễn Thị Thúy

25/05/1982

Nữ

Tân Lạc, Hòa Bình

017182000355

155

20

0155

 

Trương Thị Thúy

18/09/1980

Nữ

Bắc Quang, Hà Giang

135554875

156

21

0156

 

Đặng Thị Thủy

15/07/1981

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135866726

157

22

0157

 

Dương Thị Thủy

20/07/1983

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135122965

158

23

0158

 

Nguyễn Thị Bích Thủy

24/03/1989

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135442435

159

24

0159

 

Nguyễn Thị Trang

24/01/1992

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135426703

 

Phòng thi số 07

 

160

1

0160

 

Nguyễn Tuấn Anh

31/08/1966

Nam

TP. Hải Dương, Hải Dương

030066000004

161

2

0161

 

Ngô Thị Kim Dung

02/01/1971

Nữ

Từ Liêm, Hà Nội

001171007291

162

3

0162

 

Lê Anh Dũng

12/10/1963

Nam

Hai Bà Trưng, Hà Nội

011053288

163

4

0163

 

Trịnh Thị Hoài Giang

08/02/1981

Nữ

TP Hà Giang, Hà Giang

 

164

5

0164

 

Đại Văn Hải

25/12/1980

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

 

165

6

0165

 

Nguyễn Bá Hiến

11/03/1979

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135013312

166

7

0166

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

20/12/1982

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026182002714

167

8

0167

 

Nguyễn Thị Hòa

30/01/1988

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135266913

168

9

0168

 

Nguyễn Thị Lành

20/10/1977

Nữ

Thanh Sơn, Phú Thọ

135605383

169

10

0169

 

Trần Thanh Long

15/01/1985

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026085003201

170

11

0170

 

Phạm Kim Thành

02/09/1980

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135494834

171

12

0171

 

Lưu Văn Thuyết

19/07/1974

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135459999

172

13

0172

 

Nguyễn Bá Toàn

04/07/1970

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135385383

173

14

0173

 

Nguyễn Huy Toàn

05/11/1984

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135074926

174

15

0174

 

Triệu Mạnh Toàn

10/01/1980

Nam

Lâm Thao, Phú Thọ

025080000403

175

16

0175

 

Đinh Thụy Trâm

07/05/1981

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

135053631

176

17

0176

 

Nguyễn Văn Tranh

23/01/1981

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135001592

177

18

0177

 

Bùi Mạnh Trình

13/02/1979

Nam

Đông Hưng, Thái Bình

135692388

178

19

0178

 

Nguyễn Văn Trọng

02/02/1969

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135385357

179

20

0179

 

Nguyễn Đức Trung

25/01/1979

Nam

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

026079001535

180

21

0180

 

Trần Thành Trung

27/05/1979

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135487999

181

22

0181

 

Phùng Mạnh Trường

04/10/1980

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026080003226

182

23

0182

 

Tạ Quang Tuấn

26/02/1982

Nam

Sóc Sơn, Hà Nội

135558999

183

24

0183

 

Trần Văn Tuấn

08/03/1991

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135547007

184

25

0184

 

Phan Thanh Tùng

03/07/1985

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135136853

185

26

0185

 

Trần Xuân Tùng

02/08/1975

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026075001492

186

27

0186

 

Phùng Thị Uyên

03/11/1978

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026178000709

187

28

0187

 

Lương Thị Bích Vân

11/09/1976

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135594451

 

Phòng thi số 08

 

188

1

0188

 

Ngô Thị Bình

26/04/1976

Nữ

Nghĩa Lộ,Yên Bái

017202759

189

2

0189

 

Ngô Thị Thúy Bình

06/12/1976

Nữ

Hoa Lư, Ninh Bình

012381151

190

3

0190

 

Vũ Hồng Cương

23/09/1970

Nam

Ba Đình, Hà Nội

011369239

191

4

0191

 

Bùi Văn Deo

01/08/1975

Nam

Thanh Hà, Hải Dương

011819536

192

5

0192

 

Vũ Hoàng Điệp

01/12/1974

Nam

TP. Bắc Giang, Bắc Giang

024074000176

193

6

0193

 

Thái Thị Minh Hạnh

14/02/1971

Nữ

Ba Đình, Hà Nội

011471690

194

7

0194

 

Trần Thanh Hiền

31/10/1973

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

011712766