TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN ĐỢT 12 KHÓA: NGÀY 08/12/2018 VÀ 09/12/2018
Nội dung thông báo:

 

1. LỊCH THI

          + Sáng ngày  08/12/2018 ( Thứ 7) :       Phòng thi số 1;  phòng thi số 2; phòng thi số 3

          + Chiều ngày  08/12/2018 ( Thứ 7) :      Phòng thi số 4;    phòng thi số 5; phòng thi số 6

          + Sáng ngày  09/12/2018 ( CN) :           Phòng thi số 7;  phòng thi số 8

          + Chiều ngày  09/12/2018 ( CN) :          Phòng thi số 9 ; phòng thi số 10

          (Buổi sáng thí sinh có mặt trước 7h15, buổi chiều trước 13h30; thí sinh mang theo CMTND)

 2. ĐỊA ĐIỂM

          Tại tầng 6, Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT), số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

 3. DANH SÁCH THÍ SINH THEO CÁC PHÒNG THI 

STT

 

Tài khoản dự thi trắc nghiệm

 

 

 

Số CMTND

KT

PT

Số báo danh

Mã tài khoản thi

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

hoặc thẻ căn cước

 

Phòng thi số 01

 

1

1

0001

003444

Phạm Thị An

13/11/1987

Nữ

Lâm Thao, Phú Thọ

135364094

2

2

0002

003380

Phan Việt Anh

01/07/1983

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135077391

3

3

0003

003406

Hoàng Văn Bản

28/09/1972

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135020620

4

4

0004

003401

Hoàng Long Biên

25/05/1970

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135526797

5

5

0005

003382

Nguyễn Phú Bình

26/09/1972

Nam

Vĩnh Phúc

135601674

6

6

0006

003403

Vũ Thành Công

27/03/1977

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135084171

7

7

0007

003428

Ngô Thị Cúc

12/08/1984

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026184000293

8

8

0008

003394

Kiều Mạnh Cường

23/10/1993

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135517857

9

9

0009

003383

Nguyễn Văn Cường

20/07/1987

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026087002136

10

10

0010

003420

Vũ Mạnh Cường

11/09/1982

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135005591

11

11

0011

003435

Đào Văn Đăng

26/09/1980

Nam

Tam Nông, Phú Thọ

025080000115

12

12

0012

003414

Nguyễn Xuân Đính

01/08/1983

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026083002003

13

13

0013

003405

Nguyễn Thị Dung

10/10/1970

Nữ

Hải Hậu, Nam Định

036170000729

14

14

0014

003378

Nguyễn Quốc Dũng

01/03/1981

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

025081000388

15

15

0015

003404

Nguyễn Văn Dũng

17/06/1977

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135590169

16

16

0016

003393

Phùng Quang Dũng

26/05/1979

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026079003542

17

17

0017

003442

Trịnh Văn Dũng

14/09/1979

Nam

Mê Linh,  Hà Nội

013465468

18

18

0018

003399

Phạm Tuấn Giang

10/05/1971

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135238048

19

19

0019

003431

Phùng Thị Thu Hà

24/05/1978

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

135774544

20

20

0020

003410

Hoàng Văn Hải

06/11/1970

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135130210

21

21

0021

003385

Nguyễn Trung Hải

23/09/1973

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135600204

22

22

0022

003408

Trương Hàng Hải

18/04/1968

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026168002076

23

23

0023

003381

Hà Thị Thu Hạnh

12/08/1973

Nữ

Yên Bái

015173000023

24

24

0024

003397

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

06/10/1980

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026180003085

25

25

0025

003411

Nghiêm Minh Hiền

01/07/1990

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135510690

26

26

0026

003413

Trần Văn Hiếu

19/02/1993

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135516659

 

Phòng thi số 02

 

27

1

0027

003443

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

20/01/1975

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phú

135773797

28

2

0028

003379

Phan Thị Hoan

11/05/1983

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026183001677

29

3

0029

003429

Lưu Thị Hoàn

26/06/1980

Nữ

Binh Xuyên, Vĩnh Phúc

026180000110

30

4

0030

003422

Nguyễn Việt Hùng

08/12/1984

Nam

Mê Linh, Hà Nội

0012240825

31

5

0031

003421

Phạm Mạnh Hùng

15/03/1979

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

131326617

32

6

0032

003390

Hoàng Văn Hưng

14/04/1977

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026077001890

33

7

0033

003427

Đinh Thị Thu Hương

19/09/1971

Nữ

Hạ Hòa, Phú Thọ

135608993

34

8

0034

003395

Hoàng Thị Thu Hương

11/01/1969

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026169001785

35

9

0035

003425

Phạm Thu Hương

06/11/1981

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135057722

36

10

0036

003439

Nguyễn Thanh Huyền

05/09/1987

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026187004310

37

11

0037

003400

Nguyễn Trọng Khánh

20/11/1977

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135591059

38

12

0038

003417

Nguyễn Văn Kỳ

29/11/1981

Nam

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135059501

39

13

0039

003430

Lưu Thị Hồng Lê

15/04/1976

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135774542

40

14

0040

003433

Tô Thị Bích Liên

29/12/1979

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135012568

41

15

0041

003440

Nguyễn Văn Linh

10/10/1985

Nam

Hoài Đức, Hà Nội

135260210

42

16

0042

003392

Nguyễn Thị Loan

16/03/1984

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026184003883

43

17

0043

003436

Nguyễn Thị Loan

20/05/1985

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135178750

44

18

0044

003418

Phạm Tuấn Long

28/10/1980

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026080003179

45

19

0045

003386

Lương Đức Minh

14/10/1969

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026069001405

46

20

0046

003388

Trần Quang Minh

29/08/1967

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135779867

47

21

0047

003426

Nguyễn Thị Kim Ngân

14/07/1977

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135890148

48

22

0048

003416

Nguyễn Văn Phúc

25/05/1980

Nam

Ứng Hòa, Hà Tây

001080003951

 

Phòng thi số 03

 

49

1

0049

003445

Nguyễn Thị Phương

27/06/1976

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135611984

50

2

0050

003412

Khổng Văn Quý

09/10/1989

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026089001022

51

3

0051

003441

Nguyễn Văn Sáng

03/06/1964

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026064000811

52

4

0052

003423

Nguyễn Thị Thanh Tâm

21/03/1979

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

001179013358

53

5

0053

003437

Nguyễn Quang Tập

30/05/1963

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135697284

54

6

0054

003424

Đỗ Thị Hồng Thắm

17/12/1975

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026175000587

55

7

0055

003415

Lê Minh Thắng

29/02/1984

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026084001061

56

8

0056

003384

Trần Văn Thiết

26/05/1992

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135644516

57

9

0057

003391

Nguyễn Văn Thời

03/10/1981

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135066409

58

10

0058

003402

Trương Trung Thực

28/12/1964

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135274589

59

11

0059

003396

Phạm Thị Phương Thúy

27/11/1984

Nữ

BV Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135169307

60

12

0060

003409

Nguyễn Chí Trung

27/06/1974

Nam

Đại Từ, Thái Nguyên

019074000272

61

13

0061

003398

Phùng Ngọc Tuân

22/02/1979

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026079000401

62

14

0062

003387

Kim Quốc Tuấn

15/01/1963

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135869920

63

15

0063

003419

Trần Mạnh Tuấn

06/08/1984

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135033784

64

16

0064

003407

Đoàn Huy Tùng

20/07/1977

Nam

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135015234

65

17

0065

003432

Đỗ Thị Hồng Tươi

08/12/1973

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135550453

66

18

0066

003389

Hoàng Thị Thúy Vân

24/11/1978

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135700774

67

19

0067

003438

Nguyễn Viết Xuân

15/08/1977

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135764128

68

20

0068

003434

Nguyễn Thị Bạch Yến

29/08/1983

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135026741

 

Phòng thi số 04

 

69

1

0069

003484

Nguyễn Thị Đào Anh

08/02/1974

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135014026

70

2

0070

003491

Nguyễn Thị Kiều Anh

23/09/1985

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026185003117

71

3

0071

003462

Trần Tuấn Anh

31/08/1989

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026089000641

72

4

0072

003465

Tạ Hữu Bền

06/11/1984

Nam

Mê Linh, Hà Nội

013130714

73

5

0073

003498

Đỗ Xuân Bình

12/03/1984

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026084004408

74

6

0074

003471

Nguyễn Đỉnh Căn

01/06/1972

Nam

Vĩnh Phúc

026072000397

75

7

0075

003459

Nguyễn Mạnh Chiến

08/07/1987

Nam

Mê Linh, Hà Nội

135831999

76

8

0076

003464

Nguyễn Thanh Công

21/10/1981

Nam

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

026081000509

77

9

0077

003456

Bùi Văn Đạm

20/10/1963

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135387839

78

10

0078

003502

Nguyễn Thị Đào

28/11/1984

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

0261840056696

79

11

0079

003451

Nguyễn Thị Diệp

27/10/1979

Nữ

Vĩnh Phúc

135011077

80

12

0080

003476

Nguyễn Thị Dịu

05/09/1987

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135299317

81

13

0081

003501

Lê Thị Dung

17/04/1985

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026185000388

82

14

0082

003500

Nguyễn Lê Thu Dung

22/05/1986

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026186004093

83

15

0083

003499

Phùng Thị Dung

12/09/1988

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh phúc

135319027

84

16

0084

003474

Lưu Hải Dương

14/11/1994

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026094001088

85

17

0085

003489

Nguyễn Ánh Dương

12/06/1980

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

013672388

86

18

0086

003467

Trần Hoài Dương

04/03/1977

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135529895

87

19

0087

003455

Phạm Thị Hồng Gấm

01/09/1990

Nữ

Ý Yên, Nam Định

162987307

88

20

0088

003468

Nguyễn Thị Thu Giang

06/06/1985

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026185001947

89

21

0089

003447

Lê Thị Hồng Hà

23/07/1987

Nữ

Phù Ninh, Phú Thọ

135686888

90

22

0090

003448

Phạm Thị Quý Hà

25/06/1976

Nữ

Vĩnh Phúc

026176002324

 

Phòng thi số 05

 

91

1

0091

003480

Nguyễn Thanh Hải

28/10/1964

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135387921

92

2

0092

003503

Mai Thị Thu Hằng

23/12/1982

Nữ

Phù Ninh, Phú thọ

135827200

93

3

0093

003466

Nguyễn Tiến Hạnh

27/07/1963

Nam

Tiền Hải, Thái Bình

034063002883

94

4

0094

003504

Phùng Thị Hạnh

08/04/1981

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135036654

95

5

0095

003483

Đinh Thanh Hảo

22/06/1961

Nam

Hưng Hà, Thái Bình

135596965

96

6

0096

003508

Nguyễn Thị Hảo

21/10/1991

Nữ

Vĩnh Phúc

026191002963

97

7

0097

003505

Nguyễn Thu Hảo

25/10/1984

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135187990

98

8

0098

003506

Phan Thị Hảo

01/02/1987

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135302894

99

9

0099

003470

Nguyễn Văn Hạt

08/08/1972

Nam

Vĩnh Phúc

135322333

100

10

0100

003507

Chu Thị Hậu

18/08/1993

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135516501

101

11

0101

003497

Nguyễn Thị Hải Hậu

26/02/1996

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135851396

102

12

0102

003449

Phạm Văn Hòa

22/11/1978

Nam

Vĩnh Phúc

026078001071

103

13

0103

003487

Trần Việt Hùng

28/08/1974

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135057143

104

14

0104

003512

Đào Duy Hưng

01/08/1974

Nam

Vĩnh Phúc

135703868

105

15

0105

003495

Nguyễn Thành Hưng

09/11/1980

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135869883

106

16

0106

003496

Chu Thu Huyền

01/10/1981

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026181001689

107

17

0107

003485

Nguyễn Đình Khang

31/12/1976

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026076000897

108

18

0108

003450

Lưu Trung Khánh

08/11/1973

Nam

Vĩnh Phúc

135378500

109

19

0109

003463

Nguyễn Quốc Khánh

18/09/1984

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026084003524

110

20

0110

003469

Bùi Mỹ Linh

05/01/1982

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135087694

111

21

0111

003461

Khổng Minh Mạnh

01/06/1990

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135423028

112

22

0112

003479

Đinh Văn Mười

20/05/1975

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026075003347

113

23

0113

003458

Nguyễn Thanh Ngà

03/06/1975

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135380488

114

24

0114

003513

Hà Thái Nguyên

03/03/1966

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026066000620

115

25

0115

003460

Vũ Duy Nhất

29/04/1976

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135494111

116

26

0116

003493

Nguyễn Thị Phương Nhung

08/09/1977

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135116060

 

Phòng thi số 06

 

117

1

0117

003482

Lê Hồng Phong

26/05/1977

Nam

Phú Thọ

025077000339

118

2

0118

003492

Phạm Thu Phương

02/10/1988

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135344612

119

3

0119

003454

Phạm Văn Sơn

29/10/1977

Nam

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026077003220

120

4

0120

003452

Trần Thị Thanh Tâm

11/08/1969

Nữ

Vĩnh Phúc

135549089

121

5

0121

003446

Nguyễn Mạnh Thắng

01/02/1966

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026066001425

122

6

0122

003477

Nguyễn Văn Thắng

02/11/1973

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026073001976

123

7

0123

003509

Hoàng Thị Thanh

26/09/1990

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026190003222

124

8

0124

003488

Nguyễn Phương Thảo

22/04/1980

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

135030359

125

9

0125

003481

Bùi Trọng Thủy

06/01/1965

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135529061

126

10

0126

003490

Hoàng Thị Thu Thủy

22/11/1986

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026186004087

127

11

0127

003453

Dương Mạnh Tiến

13/09/1987

Nam

Vĩnh Phúc

026087004927

128

12

0128

003510

Nguyễn Thị Huyền Trang

22/10/1992

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135588606

129

13

0129

003511

Nguyễn Đức Trung

12/08/1970

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phú

135607068

130

14

0130

003494

Nguyễn Văn Tuấn

02/08/1971

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135276262

131

15

0131

003457

Trương Đức Tuấn

24/08/1972

Nam

Yên Sơn, Tuyên Quang

135389474

132

16

0132

003473

Lê Thị Ánh Tuyết

16/05/1978

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135007053

133

17

0133

003475

Nguyễn Thị Tuyết

08/11/1991

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026191000903

134

18

0134

003472

Trần Quốc Vị

27/10/1975

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026075002550

135

19

0135

003478

Ngô Quang Việt

03/02/1977

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135061305

136

20

0136

003486

Ngô Hữu Vỵ

21/09/1973

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135040881

 

Phòng thi số 07

 

137

1

0137

003530

Nguyễn Tuấn Anh

02/08/1991

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135489241

138

2

0138

003516

Viên Văn Bào

10/04/1963

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135591950

139

3

0139

003533

Đoàn Thanh Bình

07/09/1975

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135593129

140

4

0140

003519

Nguyễn Thanh Bình

27/09/1975

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026075002917

141

5

0141

003534

Nguyễn Đắc Ca

02/07/1974

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135598793

142

6

0142

003537

Trần Văn Chung

04/03/1969

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026069000773

143

7

0143

003535

Nguyễn Văn Cường

01/03/1980

Nam

Phú Bình, Thái Nguyên

019080000113

144

8

0144

003531

Bùi Ngọc Đức

12/01/1979

Nam

Lâm Thao, Phú Thọ

135825653

145

9

0145

003523

Phùng Văn Đức

18/01/1986

Nam

Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú

135158073

146

10

0146

003517

Đặng Thị Hải

20/05/1977

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026177001689

147

11

0147

003515

Nguyễn Bá Hải

25/06/1966

Nam

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

026066001957

148

12

0148

003539

Nguyễn Thị Kim Hậu

28/05/1985

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135082818

149

13

0149

003543

Nguyễn Thuý Hiền

16/05/1993

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135652573

150

14

0150

003542

Phạm Thị Minh Hiền

03/08/1986

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh phúc

135292370

151

15

0151

003544

Nguyễn Thị Hoà

24/01/1980

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135013694

152

16

0152

003545

Trần Thị Huệ

27/09/1981

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh phúc

013647115

153

17

0153

003527

Đặng Việt Hùng

13/02/1986

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

135509793

154

18

0154

003547

Hà Thu Hường

03/10/1993

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135491640

155

19

0155

003546

Lương Thị Thu Hường

12/01/1985

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135071529

156

20

0156

003548

Nguyễn Văn Kết

05/05/1986

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026086004825

157

21

0157

003549

Đoàn Thị Mai

07/10/1990

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135542113

158

22

0158

003541

Ngô Hữu Mai

28/12/1969

Nam

Việt Trì, Phú Thọ

025069000097

159

23

0159

003551

Kim Thị Hồng Minh

14/01/1980

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh phúc

135029405

160

24

0160

003550

Nguyễn Thị Minh

29/06/1990

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026190001792

161

25

0161

003552

Nguyễn Hồng Nết

08/06/1986

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135247098

162

26

0162

003553

Dương Thị Nga

06/08/1984

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026184004815

163

27

0163

003554

Lê Thị Nga

12/06/1986

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

026186002689

164

28

0164

003521

Nguyễn Văn Ngà

15/05/1974

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026074001415

 

Phòng thi số 08

 

165

1

0165

003555

Trần Thị Ngân

24/07/1987

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026187003667

166

2

0166

003556

Đinh Thị Thanh Ngọc

27/08/1979

Nữ

Thanh Sơn, Phú Thọ

025198000107

167

3

0167

003525

Ngô Thị Bảo Ngọc

07/11/1981

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

135775968

168

4

0168

003557

Bùi Thị Kim Oanh

20/11/1986

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026186002186

169

5

0169

003558

Nguyễn Thị Oanh

20/12/1984

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026184005109

170

6

0170

003532

Nguyễn Thị Kim Oanh

14/05/1983

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

026183000786

171

7

0171

003514

Nguyễn Quang Phúc

07/12/1978

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026078003532

172

8

0172

003559

Phạm Thị Minh Phương

19/10/1984

Nữ

Lương Tài, Bắc Ninh

027184000648

173

9

0173

003560

Nguyễn Thị Quê

21/12/1986

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135302927

174

10

0174

003540

Dương Ngọc Quế

19/10/1978

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135378698

175

11

0175

003561

Nguyễn Thị Quyên

09/09/1983

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phú

026183003683

176

12

0176

003528

Nguyễn Quyết

16/07/1991

Nam

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135471725

177

13

0177

003536

Nguyễn Thị Sơn

26/01/1975

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135525956

178

14

0178

003522

Nguyễn Văn Sơn

12/12/1985

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135499999

179

15

0179

003520

Lê Thanh Tâm

05/07/1973

Nam

TX Phú Thọ, Phú Thọ

025073000242

180

16

0180

003526

Nguyễn Văn Thắng

15/03/1983

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026083000876

181

17

0181

003562

Nguyễn Phương Thảo

24/10/1985

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

001185023995

182

18

0182

003518

Bùi Minh Thế

28/05/1983

Nam

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

026083001644

183

19

0183

003563

Quảng Thị Thơm

15/10/1988

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135319871

184

20

0184

003565

Hoàng Thị Thu Thuý

31/05/1987

Nữ

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135259087

185

21

0185

003564

Nguyễn Thị Thuý

11/01/1980

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135730944

186

22

0186

003538

Phan Thị Thanh Thủy

01/07/1974

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026174000187

187

23

0187

003529

Nguyễn Bá Tuyên

20/10/1983

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135064320

188

24

0188

003524

Hán Thị Anh Vân

25/03/1980

Nữ

Phù Ninh, Phú Thọ

135059238

 

Phòng thi số 09

 

189

1

0189

003585

Dương Thị Ngọc Anh

13/02/1984

Nữ

Sóc Sơn, Hà Nội

001184003572

190

2

0190

003586

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

08/02/1984

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135149541

191

3

0191

003570

Nguyễn Việt Chiến

03/07/1982

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026082002257

192

4

0192

003587

Lê Thị Điệp

02/02/1987

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135299054

193

5

0193

003588

Ngô Thị Đông

27/06/1989

Nữ

Sóc Sơn, Hà Nội

012865446

194

6

0194

003617

Phùng Quốc Đồng

08/09/1980

Nam

Tam Dương, Vĩnh Phúc

135014925

195

7

0195

003589

Nguyễn Thị Hà

17/06/1974

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026174000975

196

8

0196

003590

Nguyễn Thị Thu Hà

18/09/1986

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

135282150

197

9

0197

003573

Trần Thị Hà

19/01/1994

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026194000663

198

10

0198

003592

Nguyễn Thị Hải

10/10/1983

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135190784

199

11

0199

003591

Nguyễn Thị Hải

06/05/1985

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026185001770

200

12

0200

003593

Nguyễn Thị Thanh Hải

09/11/1982

Nữ

Sóc Sơn, Hà Nội

001182028484

201

13

0201

003594

Ngô Thị Thu Hằng

15/09/1988

Nữ

Thanh Sơn, Phú Thọ

131393956

202

14

0202

003595

Đỗ Thị Bích Hạnh

27/03/1985

Nữ

Sóc Sơn, Hà Nội

001185002813

203

15

0203

003575

Nguyễn Thị Hảo

13/10/1997

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135877686

204

16

0204

003596

Trần Thị Hiên

13/07/1986

Nữ

Thanh Thủy, Phú Thọ

131686469

205

17

0205

003597

Lương Thị Mai Hoa

01/11/1984

Nữ

Thanh Thủy, Phú Thọ

131417389

206

18

0206

003598

Vũ Thị Hoà

21/01/1975

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

131131614

207

19

0207

003599

Lưu Thị Thuý Hồng

12/12/1988

Nữ

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

135353549

208

20

0208

003600

Hoàng Thị Huế

25/06/1985

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135237612

209

21

0209

003601

Trần Bích Huế

12/08/1983

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

001183019065

210

22

0210

003606

Đặng Thị Hương

20/09/1989

Nữ

Vĩnh Phúc

026189001099

211

23

0211

003602

Nguyễn Thị Hương

24/09/1984

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026184005253

212

24

0212

003603

Nguyễn Thị Hương

18/01/1985

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026185004236

213

25

0213

003604

Nguyễn Thị Hương

12/12/1989

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135432326

214

26

0214

003605

Phan Thị Thu Hương

05/01/1988

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135344375

215

27

0215

003607

Trần Thị Kim

24/07/1983

Nữ

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

135098236

216

28

0216

003608

Trần Thị Phương Lan

18/02/1984

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135146156

 

Phòng thi số 10

 

217

1

0217

003609

Lương Thuỳ Liên

20/04/1984

Nữ

Việt Trì, Phú Thọ

025184000218

218

2

0218

003574

Nguyễn Phương Loan

13/07/1997

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026197000555

219

3

0219

003610

Nguyễn Thị Mai Loan

10/11/1984

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135109203

220

4

0220

003566

Nguyễn Thị Tường Minh

09/11/1996

Nữ

Vĩnh Yên, Vĩnh Phú

135847742

221

5

0221

003611

Nguyễn Thị Thuý Nga

07/08/1987

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

026187000487

222

6

0222

003616

Vũ Thị Ngân

10/07/1996

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

135874158

223

7

0223

003612

Phùng Thị Oanh

05/07/1987

Nữ

Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026187000382

224

8

0224

003569

Hồ Quang Phúc

17/08/1975

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phú

026075001502

225

9

0225

003571

Nguyễn Hồng Quang

27/01/1977

Nam

Việt Trì, Vĩnh Phú

025077000439

226

10

0226

003576

Phùng Văn Sơn

22/08/1987

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135361882

227

11

0227

003613

Trần Thị Sự

01/09/1986

Nữ

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

135224628

228

12

0228

003614

Lê Thị Thanh Tâm

15/05/1985

Nữ

Mê Linh, Hà Nội

001185015471

229

13

0229

003567

Trần Đức Thành

15/06/1969

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026069000256

230

14

0230

003615

Phùng Phương Thảo

01/06/1992

Nữ

Phong Châu, Vĩnh Phú

132187870

231

15

0231

003572

Đặng Hồng Thúy

18/11/1982

Nữ

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

026182004359

232

16

0232

003577

Trần Thị Tiến

01/06/1988

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135347803

233

17

0233

003578

Nguyễn Thế Toàn

22/08/1989

Nam

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

135448640

234

18

0234

003568

Vũ Mạnh Toàn

01/09/1962

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

026062000672

235

19

0235

003579

Trần Thanh Tùng

27/10/1990

Nam

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

135510965

236

20

0236

003580

Lưu Thị Vân

10/10/1983

Nữ

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

135098195

237

21

0237

003581

Nguyễn Thị Thanh Vân

19/07/1986

Nữ

Vĩnh Phúc

135197535

238

22

0238

003582

Lê Thị Vinh

20/11/1984

Nữ

Quảng Trạch, Quảng Bình

135134733

239

23

0239

003583

Nguyễn Văn Xuân

28/03/1980

Nam

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026080001459

240

24

0240

003584

Nguyễn Thị Hoàng Yến

17/03/1988

Nữ

Sông Lô, Vĩnh Phúc

135346586